Ström

Ström in Jämtlands län
CountyJämtlands län
Other countiesVästernorrlands län
ProvinceJämtland
Source typeParish / Congregation
InformationIndelning:
Ström tillfördes 1774 Stamsele by från Ramsele socken och under 1700-talet Hedningsflokälen och Öjarn från Hammerdals socken. Angående överföringar av byar, se även nedan under rubriken län.

Ur Ströms församling utbröts år 1808 Alanäs församling.

Län:
1645-1654 Härnösand
1655-1762 Gävleborg
1762-1810 Västernorrland
1810- Jämtland

Vissa perioder var församlingen delad mellan Jämtlands och Västernorrlands län: Genom beslut 1832-01-27 och 1839-10-25 överfördes utan länsändring Stamsele och Täxan från Ramsele i Västernorrlands län till Ström, som därmed t o m 1890 kom att ha en församlingsdel i Västernorrlands län. 1891 överfördes Stamsele och Täxan till Jämtlands län, likaså Sporrsjönäs, Stamåsen, Storhöjden och en kronomark från Ramsele till Ström och Jämtlands län samt Trångåsen från Fjällsjö i Västernorrlands län till Ström i Jämtlands län. Fr o m 1891 är alltså hela församlingen belägen i Jämtlands län.

Pastorat:
-1781 Annexförsamling i pastoratet Hammerdal och Ström.
1781-1808 Annexförsamling i pastoratet Hammerdal, Ström och Borgvattnet.
1808--1872-04-30 Annexförsamling i pastoratet Hammerdal, Ström, Borgvattnet och Alanäs.
1872-05-01--1922-04-30 Moderförsamling i pastoratet Ström och Alanäs.
1922-05-01- Eget pastorat.

Stift:
-1647 Uppsala ärke
1647- Härnösand

Tingslag:
-1741 Jämtlands domsaga
1741- Hammerdal
NADSE/ÖLA/11093
Volume from Ström
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Ström AIa:1 1780 - 1792    52 SEK
Ström AIa:2 1812 - 1822    129 SEK
Ström AIa:3 1822 - 1834    132 SEK
Ström AIa:4 1834 - 1846    151 SEK
Ström AIa:5 1847 - 1854    172 SEK
Ström AIa:6 1855 - 1861    145 SEK
Ström AIa:7 1862 - 1869    206 SEK
Ström AIa:8a 1869 - 1875    215 SEK
Ström AIa:8b 1869 - 1889    98 SEK
Ström AIa:9 1876 - 1886    394 SEK
Ström AIa:10a 1886 - 1897    154 SEK
Ström AIa:10b 1886 - 1897    163 SEK
Ström AIa:10c 1886 - 1897    259 SEK
Ström AIIa:1a 1898 - 1908    297 SEK
Ström AIIa:1b 1898 - 1908    251 SEK
See: Ström AIIa:1a 1900 - 1902  297 SEK
Ström AIIb:1 1903 - 1911    129 SEK
Ström AIIa:2a 1908 - 1918    174 SEK
Ström AIIa:2b 1908 - 1918    178 SEK
Ström AIIa:2c 1908 - 1918    140 SEK
Ström AIIa:2d 1908 - 1918    159 SEK
Ström AIIb:2 1912 - 1919    179 SEK
Ström AIIa:3a 1918 - 1931    178 SEK
Ström AIIa:3b 1918 - 1931    168 SEK
Ström AIIa:3c 1918 - 1931    166 SEK
Ström AIIa:3d 1918 - 1931    175 SEK
Ström AIIa:3e 1918 - 1931    319 SEK
Ström AIIb:3 1919 - 1932    280 SEK
Ström AIIa:4a 1929 - 1945    252 SEK
Ström AIIa:4b 1929 - 1945    234 SEK
Ström AIIa:4c 1929 - 1945    246 SEK
Ström AIIa:4d 1929 - 1945    246 SEK
Ström AIIa:4e 1929 - 1945    248 SEK
Records of non-existing persons
See: Ström AIa:10c 1886 - 1897  259 SEK
Migration records
Ström B:1 1863 - 1872    48 SEK
Ström B:2 1873 - 1894    81 SEK
Ström B:3 1895 - 1922    126 SEK
Ström B:4 1916 - 1928    95 SEK
Ström B:5 1923 - 1947    98 SEK
Ström B:6 1929 - 1942    126 SEK
Ström B:7 1943 - 1953    121 SEK
Ström B:8 1948 - 1957    71 SEK
Birth and baptism records
Ström C:1 1695 - 1790    231 SEK
Ström C:2 1791 - 1851    192 SEK
Ström C:3 1852 - 1862    60 SEK
Ström C:4 1863 - 1876    88 SEK
Ström C:5 1876 - 1894    136 SEK
Ström C:6 1895 - 1914    322 SEK
Ström C:7 1915 - 1923    199 SEK
Ström C:8 1924 - 1940    238 SEK
Confirmation records
Ström DI:1 1867 - 1889    63 SEK
Ström DI:2 1889 - 1894    41 SEK
Ström DI:3 1895 - 1913    96 SEK
Ström DI:4 1914 - 1928    96 SEK
Banns and marriage records
See: Ström C:1 1695 - 1772  231 SEK
See: Ström C:2 1791 - 1851  192 SEK
See: Ström C:3 1852 - 1862  60 SEK
See: Hammerdal EI:2 1853 - 1870  103 SEK
Ström EI:1 1863 - 1890    63 SEK
Ström EI:2 1891 - 1895    44 SEK
Ström EI:3 1895 - 1911    82 SEK
Ström EI:4 1912 - 1926    94 SEK
Ström EI:5 1927 - 1948    127 SEK
Death and funeral records
See: Ström C:1 1694 - 1790  231 SEK
See: Ström C:2 1791 - 1851  192 SEK
See: Ström C:3 1852 - 1862  60 SEK
Ström F:1 1863 - 1890    91 SEK
Ström F:2 1891 - 1895    53 SEK
Ström F:3 1895 - 1912    126 SEK
Ström F:4 1913 - 1926    125 SEK
Ström F:5 1927 - 1948    161 SEK
Parish meeting journals and doucments
Ström KI:1 1764 - 1864    216 SEK
Ström KI:2 1818 - 1838    65 SEK
See: Hammerdal KI:1 1843 - 1848  159 SEK
See: Hammerdal KI:2 1848 - 1849  62 SEK
See: Hammerdal KI:3 1848 - 1863  108 SEK
See: Hammerdal KI:4 1850 - 1858  120 SEK
Account-book for the poor relief
Ström LIII:1 1755 - 1815    134 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Jämtlands norra fögderi FIaa:190 1941  88 SEK
See: Häradsskrivaren i Jämtlands norra fögderi FIaa:192 1941  47 SEK
See: Häradsskrivaren i Jämtlands norra fögderi FIaa:174 1941  293 SEK
Inventory of the estate
See: Hammerdals tingslags häradsrätt 1742 - 1947   
See: Jämtlands norra domsagas häradsrätt 1948 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Jämtlands fältjägarregemente 1686 - 1885   
Remaining documents
Ström AIIIb:1 Okänt    40 SEK
Ström LIa:1 1667 - 1737    111 SEK
Ström LIa:2 1738 - 1813    103 SEK
Ström LIe:1 1744 - 1787    82 SEK
Ström LIb:1 1762 - 1898    213 SEK
Ström AIb:1 1812 - 1875    158 SEK
See: Ström LIb:1 1846 - 1865  213 SEK
Ström AIb:2 1886 - 1897    87 SEK
See: Ström AIb:2 1897 - 1907  87 SEK
Ström AIId:1 1903 - 1911    66 SEK
Ström AIId:2 1908 - 1918    120 SEK
Ström AIId:3 1912 - 1919    62 SEK
Ström AIId:4 1918 - 1929    126 SEK
Ström AIId:5 1919 - 1931    85 SEK
Ström AIId:6 1929 - 1943    122 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program