Tåsjö

Tåsjö in Jämtlands län
CountyJämtlands län
Other countiesVästernorrlands län, Västerbottens län
ProvinceÅngermanland
Source typeParish / Congregation
InformationT.o.m. 1863 låg huvuddelen av församlingen i Västernorrlands län. Mindre delar tillhörde Jämtlands och Västerbottens län. 1864 överfördes delarna i Jämtlands och Västerbottens län till Västernorrlands län, vilket medförde att Tåsjö helt kom att tillhöra detta län. 1974 överfördes församlingen till Jämtlands län.

Församlingen bildades som en kapellförsamling 1772-10-06 genom utbrytning ur Fjällsjö.

1772-10-06 - 1799 kapellförsamling i Ramsele, Helgums, Fjällsjö, Edsele och Tåsjö pastorat.

1799-1835 kapellförsamling i Ramsele, Helgums, Fjällsjö, Edsele, Tåsjö och Bodums pastorat.

1836-1837 kapellförsamling i Ramsele, Fjällsjö, Edsele, Tåsjö och Bodums pastorat.

1838-1902 annexförsamling i Bodums, Fjällsjö och Tåsjö pastorat.

1902-2008 eget pastorat.

Församlingen uppgick 2009 i nybildade Strömsunds pastorat.

Stift:
Härnösand

Tingslag:
Ramsele (t.o.m. 1912)
Fjällsjö (1913-1938)
Ångermanlands västra domsaga (1939-1969)

1864 överfört (enligt kungligt brev 1863-12-04) byarna Granön och Rotnäset från Frostvikens församling och Bellvik från Dorotea församling.

1887 överfört (enligt kungligt brev 1886-05-06) 1/3 mtl Norrby nr 1 och 2/3 mtl Norrby nr 2, från Dorotea församling. Dessa byar hade redan i ecklesiastiskt avseende tillhört Tåsjö församling.

1891 överfört (enligt kungligt brev 1889-03-01) byn Bellvik till Dorotea församling.
NADSE/ÖLA/11098
Volume from Tåsjö
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Tåsjö AI:1 1773 - 1804    55 SEK
Tåsjö AI:2 1804 - 1820    90 SEK
Tåsjö AI:3 1821 - 1830    90 SEK
Tåsjö AI:4 1831 - 1842    132 SEK
Tåsjö AI:5 1843 - 1850    118 SEK
Tåsjö AI:6 1851 - 1860    162 SEK
Tåsjö AI:7 1861 - 1870    189 SEK
Tåsjö AI:8 1871 - 1886    240 SEK
Tåsjö AI:9 1887 - 1899    237 SEK
Tåsjö AIIa:1a 1900 - 1910    120 SEK
Tåsjö AIIa:1b 1900 - 1910    202 SEK
Tåsjö AIIa:1c 1900 - 1910    120 SEK
Tåsjö AIIa:2a 1910 - 1931    157 SEK
Tåsjö AIIa:2b 1910 - 1931    154 SEK
Tåsjö AIIa:2c 1910 - 1931    155 SEK
Tåsjö AIIa:2d 1910 - 1931    155 SEK
Tåsjö AIIa:2e 1910 - 1931    126 SEK
Migration records
Tåsjö B:1 1861 - 1892    63 SEK
Tåsjö B:2 1893 - 1900    42 SEK
Tåsjö B:3 1901 - 1911    52 SEK
Tåsjö B:4 1904 - 1952    154 SEK
Tåsjö B:5 1916 - 1943    127 SEK
Tåsjö B:6 1944 - 1962    126 SEK
Birth and baptism records
See: Fjällsjö C:2 - 1783  164 SEK
Tåsjö C:1 1783 - 1844    175 SEK
Tåsjö C:2 1845 - 1861    81 SEK
Tåsjö C:3 1861 - 1894    189 SEK
Tåsjö C:4 1895 - 1909    184 SEK
Tåsjö C:5 1910 - 1920    156 SEK
Tåsjö C:6 1921 - 1929    125 SEK
Tåsjö C:7 1930 - 1943    151 SEK
Confirmation records
Tåsjö DI:1 1865 - 1870    37 SEK
Tåsjö DI:2 1895 - 1920    96 SEK
Communion records
Tåsjö DII:1 1774 - 1808    76 SEK
Banns and marriage records
See: Fjällsjö C:2 - 1826  164 SEK
See: Tåsjö C:1 1773 - 1844  175 SEK
See: Bodum EI:1 1841 - 1861  45 SEK
See: Tåsjö C:2 1845 - 1861  81 SEK
See: Tåsjö C:3 1861 - 1894  189 SEK
Tåsjö EI:1 1895 - 1914    73 SEK
Tåsjö EI:2 1915 - 1962    154 SEK
Death and funeral records
See: Fjällsjö C:2 - 1826  164 SEK
See: Tåsjö C:1 1775 - 1844  175 SEK
See: Tåsjö C:2 1845 - 1861  81 SEK
See: Tåsjö C:3 1861 - 1895  189 SEK
Tåsjö F:1 1895 - 1914    100 SEK
Parish meeting journals and doucments
Tåsjö KI:1 1794 - 1840    60 SEK
See: Bodum KI:1 1841 - 1855  88 SEK
Tåsjö KI:2 1841 - 1861    97 SEK
See: Bodum KI:2 1858 - 1861  61 SEK
Account-book for the poor relief
See: Tåsjö LIa:1 1776 - 1842  117 SEK
See: Tåsjö LIVa:1 1798 - 1811  79 SEK
See: Tåsjö LIb:1 1798 - 1851  435 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Ådals fögderi (1918-1945) Vol:253g 1941  231 SEK
Register
See: Ramsele VbReg:1 1773 - 1861  141 SEK
Inventory of the estate
See: Ramsele tingslags häradsrätt 1737 - 1914   
See: Fjällsjö tingslags häradsrätt 1915 - 1938   
See: Ångermanlands västra domsagas häradsrätt 1939 -   
Remaining documents
Tåsjö LIa:1 1770 - 1842    117 SEK
See: Tåsjö LIb:1 1776 - 1899  435 SEK
See: Ramsele LV:3 1791 - 1836  171 SEK
See: Ramsele LV:2 1792  89 SEK
Tåsjö LIVa:1 1795 - 1812    79 SEK
Tåsjö LIb:1 1798 - 1851    435 SEK
See: Tåsjö LIb:1 1798 - 1851  435 SEK
See: Tåsjö LIb:1 1798 - 1851  435 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program