Göteborgs Annedal

Göteborgs Annedal in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationFörsamlingen bildades vid församlingsindelningen 1908 dels genom att ett område avskildes från dåvarande Haga församling, och dels genom att vissa områden överflyttades från Masthuggsförsamlingen. Till detta område lades år 1918 vissa mindre områden från Örgryte församling. År 1951 införlivades från Johannebergs församling Landala Egna Hem och den del av Guldheden som ligger norr om Guldhedstorget, från Örgryte församling delar av Guldheden samt vissa områden från Mölndals och Oscar Fredriks församlingar. Församlingen omfattar idag stadsdelarna Kommendantsängen, Änggården och Guldheden samt delar av Annedal och Landala.
NADSE/GLA/15359
Volume from Göteborgs Annedal
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Göteborgs Annedal AIIa:1 1908 - 1934    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:2 1908 - 1934    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:3 1908 - 1934    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:4 1908 - 1934    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:5 1908 - 1934    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:6 1908 - 1934    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:7 1908 - 1934    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:8 1910 - 1935    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:9 1911 - 1935    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:10 1914 - 1935    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:11 1916 - 1935    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:12 1917 - 1935    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:13 1920 - 1935    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:14 1923 - 1939    153 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:15 1925 - 1939    153 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:16 1926 - 1940    153 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:17 1928 - 1942    154 SEK
Göteborgs Annedal AIIa:18 1929 - 1945    154 SEK
Migration records
Göteborgs Annedal BII:1 1908 - 1918    214 SEK
Göteborgs Annedal BI:1 1908 - 1920    283 SEK
Göteborgs Annedal BII:2 1916 - 1924    154 SEK
Göteborgs Annedal BII:3 1918 - 1934    214 SEK
Göteborgs Annedal BI:2 1921 - 1929    215 SEK
Göteborgs Annedal BII:4 1924 - 1934    154 SEK
Göteborgs Annedal BI:3 1929 - 1936    213 SEK
Göteborgs Annedal BII:5 1934 - 1944    151 SEK
Göteborgs Annedal BII:6 1934 - 1948    192 SEK
Göteborgs Annedal BI:4 1937 - 1942    198 SEK
Göteborgs Annedal BI:5 1943 - 1948    166 SEK
Göteborgs Annedal BI:6 1943 - 1948    99 SEK
Göteborgs Annedal BII:7 1945 - 1948    87 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Annedal C:1 1908 - 1913    244 SEK
Göteborgs Annedal C:2 1913 - 1920    245 SEK
Göteborgs Annedal C:3 1920 - 1928    244 SEK
Göteborgs Annedal C:4 1929 - 1941    243 SEK
Confirmation records
Göteborgs Annedal DI:1 1908 - 1930    190 SEK
Göteborgs Annedal DI:2 1931 - 1940    191 SEK
Banns and marriage records
Göteborgs Annedal EI:1 1908 - 1915    157 SEK
Göteborgs Annedal EI:2 1916 - 1920    102 SEK
Göteborgs Annedal EI:3 1921 - 1925    99 SEK
Göteborgs Annedal EI:4 1926 - 1934    154 SEK
Göteborgs Annedal EI:5 1935 - 1941    160 SEK
Göteborgs Annedal EI:6 1942 - 1947    156 SEK
Death and funeral records
Göteborgs Annedal FI:1 1908 - 1919    214 SEK
Göteborgs Annedal FI:2 1919 - 1931    219 SEK
Göteborgs Annedal FI:3 1932 - 1944    214 SEK
Tax/census records
See: Göteborgs mantalskontor 1637 - 1947   
Inventory of the estate
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. 1901 -   
Remaining documents
Göteborgs Annedal AIIe:1 Okänt    159 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:1 1908 - 1919    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:2 1908 - 1919    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:3 1908 - 1919    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:4 1908 - 1919    139 SEK
Göteborgs Annedal AIId:3 1908 - 1933    55 SEK
Göteborgs Annedal AIId:4 1908 - 1948    101 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:5 1920 - 1933    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:6 1920 - 1933    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:7 1920 - 1933    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:8 1920 - 1933    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:9 1920 - 1933    140 SEK
Göteborgs Annedal AIId:6 1924 - 1948    87 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:10 1934 - 1940    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:11 1934 - 1945    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:12 1934 - 1945    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:13 1934 - 1945    139 SEK
Göteborgs Annedal AIIb:14 1934 - 1945    145 SEK
Göteborgs Annedal AIId:7 1934 - 1948    57 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 705 535

More info about our color images

  CartStart the program