Hauswolffska samlingen

Hauswolffska samlingen in Kristianstads län
CountyKristianstads län
Other countiesKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrivate archives
InformationJustus Olivier von Hauswolff föddes år 1766 på Kolleberga i Riseberga socken. Han tjänstgjorde vid norra skånska kavalleriregementet och norra skånska linjedragonregementet och fick majors avsked 1802. Han blev kammarherre 1817. Han avled på Kärregårda i Tostarps socken 1854.

Samlingen inlämnad till landsarkivet såsom gåva av Posseska sterbhuset genom friherrinnan Hellevid Thott, född grevinna Posse år 1904.
NADSE/LLA/30007
Volume from Hauswolffska samlingen
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Hauswolffska samlingen A:7 Okänt    177 SEK
Hauswolffska samlingen A:8 Okänt    196 SEK
Hauswolffska samlingen A:9 Okänt    197 SEK
Hauswolffska samlingen B:1 1660 - 1825    133 SEK
Hauswolffska samlingen A:5 1833 - 1834    217 SEK
Hauswolffska samlingen A:6 1833 - 1844    102 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program