Delsbo

Delsbo in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceHälsingland
Source typeParish / Congregation
InformationFrån Delsbo socken är följande fastigheter överflyttade till Bjuråkers socken:
Berge nr 1, Duvnäs nr s s s 1, Långsbo nr 1, Mara nr 4, Nordanäng nr 2, 1 öres -16 penningland av Åkre nr 1 samt Åkre nr 2. Vid överflyttningen i jordeboken ändrades hemmanens namn till Strömbacka nr 1-9 (kommerskollegii beslut 1883-10-23).

År 1888 eldhärjades Delsbo prästgård, varvid sex volymer förstördes. Bland de förstörda volymerna var husförhörslängden 1858-1866, flyttningslängderna 1841-1877, dödboken 1819-1861 samt de äldsta visitationsprotokollen och inventarieförteckningarna.

Pastorat
Eget pastorat

Stift
Uppsala ärkestift

Tingslag
-1947 Delsbo
1948-1970 Norra Hälsinglands domsaga
NADSE/HLA/1010029
Volume from Delsbo
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the poor relief
Bann records
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Delsbo AI:1 1673 - 1705    158 SEK
Delsbo AI:2 1695 - 1720    179 SEK
Delsbo AI:3 1766 - 1771    177 SEK
Delsbo AI:4 1775 - 1784    178 SEK
Delsbo AI:5a 1787 - 1794    121 SEK
Delsbo AI:5b 1787 - 1794    141 SEK
Delsbo AI:6a 1795 - 1801    125 SEK
Delsbo AI:6b 1795 - 1801    147 SEK
Delsbo AI:7a 1802 - 1809    145 SEK
Delsbo AI:7b 1802 - 1809    156 SEK
Delsbo AI:8a 1809 - 1815    146 SEK
Delsbo AI:8b 1809 - 1815    153 SEK
Delsbo AI:9a 1816 - 1823    156 SEK
Delsbo AI:9b 1816 - 1823    157 SEK
Delsbo AI:10a 1824 - 1829    150 SEK
Delsbo AI:10b 1824 - 1829    157 SEK
Delsbo AI:11a 1830 - 1835    163 SEK
Delsbo AI:11b 1830 - 1835    188 SEK
Delsbo AI:12a 1835 - 1843    209 SEK
Delsbo AI:12b 1835 - 1843    220 SEK
Delsbo AI:13a 1843 - 1848    205 SEK
Delsbo AI:13b 1843 - 1848    263 SEK
Delsbo AI:14a 1849 - 1857    262 SEK
Delsbo AI:14b 1849 - 1857    276 SEK
Delsbo AI:15a 1867 - 1874    264 SEK
Delsbo AI:15b 1867 - 1874    270 SEK
Delsbo AI:16a 1875 - 1882    262 SEK
Delsbo AI:16b 1875 - 1882    273 SEK
Delsbo AI:17a 1883 - 1892    337 SEK
Delsbo AI:17b 1883 - 1892    332 SEK
Delsbo AI:17c 1883 - 1892    67 SEK
Delsbo AI:18a 1893 - 1899    321 SEK
Delsbo AI:18b 1893 - 1899    316 SEK
Delsbo AI:18c 1893 - 1899    68 SEK
Delsbo AIIa:1 1900 - 1905    338 SEK
Delsbo AIIa:2 1900 - 1905    320 SEK
Delsbo AIIa:3 1906 - 1910    341 SEK
Delsbo AIIa:4 1906 - 1910    327 SEK
Delsbo AIIa:5 1911 - 1917    336 SEK
Delsbo AIIa:6 1911 - 1917    327 SEK
Delsbo AIIa:9 1917 - 1923    185 SEK
Delsbo AIIa:7 1918 - 1923    184 SEK
Delsbo AIIa:8 1918 - 1923    185 SEK
Delsbo AIIa:10 1918 - 1923    185 SEK
Delsbo AIIa:12 1924 - 1933    217 SEK
Delsbo AIIa:13 1924 - 1933    217 SEK
Delsbo AIIa:11 1924 - 1935    218 SEK
Delsbo AIIa:14 1924 - 1935    202 SEK
Delsbo AIIa:16 1934 - 1944    216 SEK
Records of non-existing persons
See: Delsbo AI:18a 1893 - 1899    321 SEK
See: Delsbo AIIa:1 1900 - 1905    338 SEK
See: Delsbo AIIa:3 1906 - 1910    341 SEK
See: Delsbo AIIa:4 1906 - 1910    327 SEK
Migration records
Delsbo BI:1 1878 - 1894    63 SEK
Delsbo BI:2 1895 - 1916    94 SEK
Delsbo BII:1 1916 - 1932    95 SEK
Delsbo BI:3 1917 - 1930    57 SEK
Delsbo BI:4 1931 - 1947    66 SEK
Delsbo BII:2 1933 - 1945    96 SEK
Delsbo BII:3 1946 - 1957    96 SEK
Delsbo BI:5 1947 - 1949    40 SEK
Birth and baptism records
Delsbo C:1 1682 - 1734    113 SEK
Delsbo C:2 1734 - 1790    190 SEK
Delsbo C:3 1791 - 1828    200 SEK
Delsbo C:4 1829 - 1861    145 SEK
Delsbo C:5 1833 - 1904    105 SEK
Delsbo C:6 1862 - 1887    258 SEK
Delsbo C:7 1888 - 1895    135 SEK
Delsbo C:8 1895 - 1914    270 SEK
Confirmation records
See: Delsbo DII:5 1812 - 1814    145 SEK
See: Delsbo DII:5 1825 - 1838    145 SEK
Communion records
Delsbo DII:1 1721 - 1732    189 SEK
Delsbo DII:2 1778 - 1793    202 SEK
Delsbo DII:3 1793 - 1807    202 SEK
Delsbo DII:4 1807 - 1822    196 SEK
Delsbo DII:5 1822 - 1832    145 SEK
Delsbo DII:6 1836 - 1841    73 SEK
Delsbo DII:7 1841 - 1846    81 SEK
Delsbo DII:8 1846 - 1855    127 SEK
Banns and marriage records
See: Delsbo C:2 1734 - 1790    190 SEK
See: Delsbo C:3 1791 - 1828    200 SEK
Delsbo EI:1 1829 - 1861    68 SEK
Delsbo EI:2 1862 - 1894    110 SEK
Delsbo EI:3 1895 - 1932    135 SEK
Delsbo EI:4 1933 - 1954    111 SEK
Death and funeral records
See: Delsbo AI:2 1688 - 1702    179 SEK
See: Delsbo C:2 1734 - 1790    190 SEK
See: Delsbo C:3 1791 - 1819    200 SEK
See: Delsbo GII:4 1819 - 1861    145 SEK
See: Delsbo GII:1 1819 - 1861    171 SEK
See: Delsbo PII:4 1819 - 1861    118 SEK
Delsbo F:1 1862 - 1894    179 SEK
Delsbo F:2 1895 - 1914    156 SEK
Delsbo F:3 1915 - 1936    155 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Delsbo AI:9a Okänt    156 SEK
Delsbo KI:1 1747 - 1828    154 SEK
See: Hälsinglands norra kontrakts prostarkiv AI:1 1777    217 SEK
Delsbo KI:2 1781 - 1839    226 SEK
See: Delsbo PI:6 1817 - 1836    294 SEK
Delsbo KI:3 1839 - 1856    251 SEK
Delsbo KI:4 1856 - 1862    316 SEK
Account-book for the poor relief
See: Delsbo LIa:1 1653 - 1663    105 SEK
See: Delsbo LIa:2 1661 - 1717    105 SEK
See: Delsbo LIa:3 1717 - 1734    113 SEK
See: Delsbo LIa:4 1734 - 1762    165 SEK
See: Delsbo LIa:5 1762 - 1775    198 SEK
See: Delsbo LIb:1 1776 - 1802    112 SEK
See: Delsbo LIa:5 1821    198 SEK
Bann records
Delsbo PII:4 1840 - 1844    118 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Hudiksvalls fögderi FIa:30 1941    298 SEK
Register
Delsbo DbReg:1 1820 - 1860    81 SEK
Inventory of the estate
See: Delsbo tingslags häradsrätt 1752 - 1947   
See: Norra Hälsinglands domsagas häradsrätt 1948 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 1684 - 1884   
Remaining documents
Delsbo LIa:1 1643 - 1669    105 SEK
Delsbo LIa:2 1653 - 1712    105 SEK
See: Delsbo LIa:1 1662 - 1670    105 SEK
Delsbo LV:1 1680    49 SEK
Delsbo LIa:3 1717 - 1734    113 SEK
Delsbo LIa:4 1734 - 1762    165 SEK
Delsbo LIa:5 1762 - 1802    198 SEK
Delsbo PI:6 1774 - 1852    294 SEK
Delsbo LIb:1 1776 - 1802    112 SEK
Delsbo GII:1 1845 - 1860    171 SEK
Delsbo GII:4 1860 - 1873    145 SEK
Delsbo GII:5 1874 - 1888    126 SEK
Delsbo AIIb:1 1941 - 1946    96 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

81 008 533

More info about our color images

  Cart



Start the program