Färila

Färila in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceHälsingland
Source typeParish / Congregation
InformationInom Färila bildade Los ett kapellag, för vilket särkilda kyrkoböcker lades upp 1748. Genom k. brev 1845-10-30 skildes detta kapellag från Färila och bildade eget pastorat. Nybyggena Brännmyra, Gammelmorberget, Hedbäcken och Borrsjön överfördes till Los.

Inom Färila bildade Kårböle ett kapellag, som gemom k. brev 1922-08-18 fr.o.m. 1923-01-01 blev egen församling. Den bestod av hemmanen Högbrand 1-3, Karlstrand, Kårböle 1-3, Kårböleskog och Ängra.

Enl. k. brev 1884-11-28 överflyttades Ygsbo nr 6 från Ljusdals till Färila socken.

Pastorat
1300-talet Eget pastorat
Senare-1608 Ljusdal,
1608-1748 Eget pastorat
1748-1846 Färila och Los
1846-1922 Eget pastorat
1923- Färila och Kårböle

Stift
Uppsala ärkestift

Tingslag
-1693 Färila och Ytterhogdal
1694-1927 Ljusdal
1928-1970 Västra Hälsinglands domsaga
NADSE/HLA/1010041
Volume from Färila
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Supplements to migration records
Supplements to death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Färila AI:1 1721 - 1736    79 SEK
Färila AI:2 1736 - 1755    151 SEK
Färila AI:3 1744 - 1763    80 SEK
Färila AI:4 1764 - 1765    115 SEK
Färila AI:5a 1766 - 1774    149 SEK
Färila AI:5b 1775 - 1780    149 SEK
Färila AI:6a 1781 - 1795    151 SEK
Färila AI:6b 1781 - 1795    150 SEK
Färila AI:7a 1795 - 1807    83 SEK
Färila AI:7b 1795 - 1807    90 SEK
Färila AI:7c 1795 - 1807    155 SEK
Färila AI:8 1807 - 1812    166 SEK
Färila AI:9a 1813 - 1819    193 SEK
Färila AI:9b 1813 - 1819    103 SEK
Färila AI:10a 1820 - 1827    195 SEK
Färila AI:10b 1820 - 1827    118 SEK
Färila AI:11 1827 - 1832    193 SEK
Färila AI:12 1832 - 1836    195 SEK
Färila AI:13 1837 - 1841    203 SEK
Färila AI:14 1842 - 1846    215 SEK
Färila AI:15 1845 - 1857    42 SEK
Färila AI:16a 1847 - 1852    215 SEK
Färila AI:16b 1847 - 1856    213 SEK
Färila AI:18 1852 - 1856    243 SEK
Färila AI:19a 1855 - 1861    249 SEK
Färila AI:19b 1857 - 1865    256 SEK
Färila AI:17 1859 - 1866    46 SEK
Färila AI:20 1861 - 1866    276 SEK
Färila AI:21 1866 - 1870    278 SEK
Färila AI:22 1868 - 1870    304 SEK
Färila AI:23 1871 - 1873    299 SEK
Färila AI:24a 1871 - 1875    162 SEK
Färila AI:24b 1871 - 1875    177 SEK
Färila AI:25a 1876 - 1880    184 SEK
Färila AI:25b 1876 - 1880    160 SEK
Färila AI:26a 1881 - 1885    210 SEK
Färila AI:26b 1881 - 1885    172 SEK
Färila AI:27a 1886 - 1890    230 SEK
Färila AI:27b 1886 - 1890    156 SEK
Färila AI:28a 1891 - 1896    253 SEK
Färila AI:28b 1891 - 1896    177 SEK
Färila AIIa:1 1897 - 1904    343 SEK
Färila AIIa:2 1897 - 1904    280 SEK
Färila AIIa:3 1905 - 1910    340 SEK
Färila AIIa:4 1905 - 1910    325 SEK
Färila AIIa:5 1911 - 1920    354 SEK
Färila AIIa:6 1911 - 1920    334 SEK
Färila AIIa:7 1921 - 1931    279 SEK
Färila AIIa:8 1921 - 1931    273 SEK
Färila AIIa:9 1921 - 1931    259 SEK
Färila AIIa:10 1931 - 1944    281 SEK
Färila AIIa:11 1931 - 1944    277 SEK
Färila AIIa:12 1931 - 1944    240 SEK
Migration records
See: Los EI:1 1722 - 1758  41 SEK
Färila B:1 1759 - 1860    106 SEK
Färila B:2 1861 - 1883    63 SEK
Färila B:3 1884 - 1894    54 SEK
Färila B:4 1895 - 1916    96 SEK
Färila B:6 1916 - 1933    95 SEK
Färila B:5 1916 - 1935    64 SEK
Färila B:7 1934 - 1944    91 SEK
Färila B:8 1936 - 1947    61 SEK
Färila B:9 1945 - 1961    126 SEK
Birth and baptism records
Färila C:1 1680 - 1743    84 SEK
See: Färila LIa:2 1692 - 1703  177 SEK
Färila C:2 1729 - 1787    148 SEK
Färila C:3 1779 - 1861    201 SEK
Färila C:4 1833 - 1862    55 SEK
Färila C:5 1862 - 1877    175 SEK
Färila C:6 1878 - 1888    171 SEK
Färila C:7 1889 - 1894    108 SEK
Färila C:8 1895 - 1908    219 SEK
Färila C:9 1909 - 1914    109 SEK
Färila C:10 1915 - 1926    187 SEK
Färila C:11 1927 - 1943    186 SEK
Communion records
Färila DII:1 1749 - 1754    82 SEK
Färila DII:2 1755 - 1765    117 SEK
Färila DII:3 1823 - 1878    558 SEK
Banns and marriage records
Färila EI:1 1711 - 1769    117 SEK
Färila EI:2 1770 - 1861    81 SEK
Färila EI:3 1862 - 1894    92 SEK
Färila EI:4 1895 - 1918    99 SEK
Färila EI:5 1919 - 1939    96 SEK
Färila EI:6 1939 - 1951    90 SEK
Death and funeral records
See: Färila EI:1 1711 - 1752  117 SEK
See: Färila HVIa:2 1734 - 1752  160 SEK
Färila F:1 1752 - 1806    145 SEK
Färila F:2 1807 - 1861    97 SEK
Färila F:3 1862 - 1881    100 SEK
Färila F:4 1882 - 1894    81 SEK
Färila F:5 1895 - 1918    157 SEK
Färila F:6 1919 - 1946    157 SEK
Supplements to parish catechetical meeting and parish records
Färila HIa:1 1711 - 1760    388 SEK
Supplements to migration records
See: Färila HIa:1 1711 - 1760  388 SEK
Supplements to death and funeral records
Färila HVIa:2 1734 - 1768    160 SEK
Parish meeting journals and doucments
Färila KI:1 1729 - 1816    182 SEK
See: Färila PI:10 1746 - 1861  147 SEK
Färila KI:2 1816 - 1834    209 SEK
See: Färila JI:10 1831  173 SEK
Färila KI:3 1834 - 1855    204 SEK
Färila KI:4 1842 - 1847    53 SEK
Färila KI:5 1855 - 1863    189 SEK
Account-book for the poor relief
See: Färila LIa:1 1632  45 SEK
Färila LIII:1 1717 - 1729    103 SEK
Färila LIII:2 1717 - 1736    44 SEK
See: Färila LIb:1 1725 - 1743  178 SEK
Färila LIII:3 1732 - 1764    200 SEK
Färila LIII:4 1765 - 1867    206 SEK
See: Färila LIb:2 1801 - 1847  112 SEK
See: Färila LVb:2 1817 - 1846  139 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Ljusdals fögderi (1918-1945) FIa:30 1941  345 SEK
Register
Färila HfBilagorReg:1 1711 - 1760    55 SEK
Färila DbReg:1 1734 - 1752    49 SEK
Inventory of the estate
See: Ljusdals tingslags häradsrätt 1758 - 1927   
See: Västra Hälsinglands domsagas häradsrätt 1928 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 1684 - 1884   
Remaining documents
Färila LIa:1 1623 - 1636    45 SEK
Färila LIa:2 1652 - 1725    177 SEK
Färila LIa:3 1680 - 1709    114 SEK
See: Färila LIa:2 1692 - 1725  177 SEK
Färila LIa:4 1709 - 1738    140 SEK
See: Färila LVb:2 1715  139 SEK
Färila LVb:1 1716 - 1857    147 SEK
Färila JI:10 1721 - 1895    173 SEK
Färila LIb:1 1725 - 1747    178 SEK
Färila LIa:5 1729 - 1800    66 SEK
Färila LIa:6 1738 - 1773    207 SEK
Färila PI:10 1742 - 1874    147 SEK
Färila LIa:7 1773 - 1798    145 SEK
See: Färila LIa:7 1781 - 1787  145 SEK
Färila LIb:2 1798 - 1847    112 SEK
See: Färila LIII:1 1804 - 1890  103 SEK
See: Färila LVb:2 1838 - 1842  139 SEK
Färila LVb:2 1842 - 1869    139 SEK
Färila AIIb:1 1911 - 1920    48 SEK
Färila AIIb:2 1921 - 1931    82 SEK
Färila AIIb:3 1931 - 1944    99 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program