Hille

Hille in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceGästrikland
Source typeParish / Congregation
InformationEnl. k. brev den 28 oktober 1864 blev Sätra by, som i kyrkligt avseende varit förenad med Gävle, skild från staden och lagd till Hille pastorat. Enl. k. brev den 9 februari 1894 överfördes ett till Nynäs nr 1 hörande inägoskifte från Hille till Gävle. Enl. k. brev den 9 februari 1894 förlades Limön, Granskär och Rönnmalen till Gävle och uteslötos ur jordeboken för Hille socken. Enl. k. brev den 27 juni 1919 införlivades delar av hemmanen Nynäs, Sätra och Stig m.m. med Gävle stad.

Pastorat
-1602 Valbo
1602- Eget pastorat

Stift
Uppsala ärkestift

Tingslag
-1693 Hille
1693-1879 Hille och Valbo
1880-1920 Gästriklands östra
1921-1968 Gästriklands östra domsagas
1969-1970 Gävle rådhusrätt
NADSE/HLA/1010072
Volume from Hille
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Hille BI:1 1749  91 SEK
Hille AI:1 1749 - 1756    100 SEK
Hille AI:2 1757 - 1772    118 SEK
Hille AI:3 1776 - 1778    91 SEK
Hille AI:4a 1778 - 1787    82 SEK
Hille AI:4b 1778 - 1787    94 SEK
Hille AI:5a 1786 - 1796    103 SEK
Hille AI:5b 1786 - 1796    121 SEK
Hille AI:6 1794 - 1800    194 SEK
Hille AI:7 1801 - 1808    208 SEK
Hille AI:8 1808 - 1814    207 SEK
Hille AI:9 1814 - 1820    193 SEK
Hille AI:10 1820 - 1825    187 SEK
Hille AI:11 1824 - 1829    207 SEK
Hille AI:12 1826 - 1831    220 SEK
Hille AI:13 1829 - 1833    234 SEK
Hille AI:14 1832 - 1841    255 SEK
Hille AI:15 1834 - 1839    262 SEK
Hille AI:16 1839 - 1844    325 SEK
Hille AI:18 1842 - 1851    266 SEK
Hille AI:17 1845 - 1849    278 SEK
Hille AI:20 1851 - 1860    138 SEK
Hille AI:19 1851 - 1864    277 SEK
Hille AI:21 1861 - 1870    214 SEK
Hille AI:22 1865 - 1884    192 SEK
Hille AI:23 1871 - 1880    208 SEK
Hille AI:24 1881 - 1885    225 SEK
Hille AI:25a 1886 - 1890    232 SEK
Hille AI:25b 1886 - 1890    93 SEK
Hille AI:26 1890 - 1900    224 SEK
Hille AI:27 1891 - 1895    334 SEK
Hille AIIa:1 1896 - 1900    330 SEK
Hille AIIa:2 1901 - 1907    242 SEK
Hille AIIa:3 1901 - 1907    232 SEK
Hille AIIa:4 1907 - 1915    249 SEK
Hille AIIa:5 1907 - 1915    239 SEK
Hille AIIa:6 1915 - 1923    253 SEK
Hille AIIa:7 1915 - 1923    219 SEK
Hille AIIa:8 1923 - 1933    219 SEK
Hille AIIa:9 1923 - 1933    171 SEK
Hille AIIa:10 1933 - 1938    189 SEK
Hille AIIa:11 1933 - 1938    188 SEK
Hille AIIa:12 1938 - 1946    235 SEK
Hille AIIa:13 1938 - 1946    232 SEK
Migration records
Hille BI:1 1764 - 1769    91 SEK
Hille BI:2 1799 - 1847    144 SEK
Hille BI:3 1848 - 1884    104 SEK
Hille BI:4 1885 - 1894    61 SEK
Hille BI:5 1895 - 1918    126 SEK
Hille BII:1 1916 - 1930    95 SEK
Hille BI:6 1919 - 1939    66 SEK
Hille BII:2 1931 - 1946    92 SEK
Hille BI:7 1940 - 1952    66 SEK
Hille BII:3 1946 - 1952    70 SEK
Birth and baptism records
Hille C:1 1688 - 1724    101 SEK
Hille C:2 1724 - 1778    195 SEK
Hille C:3 1779 - 1823    172 SEK
Hille C:4 1824 - 1861    142 SEK
Hille C:5 1833 - 1860    66 SEK
Hille C:6 1862 - 1872    70 SEK
Hille C:7 1873 - 1884    78 SEK
Hille C:8 1885 - 1893    120 SEK
Hille C:9 1893 - 1894    50 SEK
Hille C:10 1895 - 1901    123 SEK
Hille C:11 1902 - 1910    124 SEK
Hille C:12 1911 - 1922    127 SEK
Hille C:13 1923 - 1941    126 SEK
Confirmation records
See: Hille BI:1 1737 - 1799  91 SEK
See: Hille BI:2 1804 - 1888  144 SEK
Communion records
Hille DII:1 1697 - 1733    104 SEK
Hille DII:2 1733 - 1771    131 SEK
Hille DII:3 1771 - 1793    139 SEK
Hille DII:4 1795 - 1820    129 SEK
Hille DII:5 1801 - 1808    87 SEK
Hille DII:6 1821 - 1843    176 SEK
Hille DII:7 1843 - 1866    202 SEK
Banns and marriage records
See: Hille C:2 1724 - 1778  195 SEK
See: Hille C:3 1779 - 1823  172 SEK
Hille EI:1 1824 - 1861    67 SEK
Hille EI:2 1862 - 1879    49 SEK
Hille EI:3 1880 - 1893    55 SEK
Hille EI:4 1894 - 1895    36 SEK
Hille EI:5 1895 - 1918    96 SEK
Hille EI:6 1919 - 1945    96 SEK
Hille EI:7 1946 - 1969    96 SEK
Death and funeral records
See: Hille C:2 1724 - 1778  195 SEK
See: Hille C:3 1779 - 1823  172 SEK
Hille F:1 1824 - 1861    64 SEK
Hille F:2 1862 - 1880    63 SEK
Hille F:3 1881 - 1893    79 SEK
Hille F:4 1894 - 1895    37 SEK
Hille F:5 1895 - 1907    96 SEK
Hille F:6 1908 - 1931    121 SEK
Account-book for the poor relief
See: Hille LIb:1 1683 - 1742  145 SEK
See: Hille LIVa:1 1725 - 1726  55 SEK
See: Hille LIb:2 1742 - 1767  91 SEK
See: Hille KI:1 1766 - 1768  125 SEK
See: Hille LIb:4 1767 - 1769  112 SEK
See: Hille LIb:3 1767 - 1784  82 SEK
See: Hille LIb:2 1769 - 1777  91 SEK
Hille LIII:1 1777 - 1856    108 SEK
See: Hille LIb:5 1784 - 1804  87 SEK
Hille LIII:2 1788 - 1834    64 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Gävle fögderi (1918-1945) FI:33 1941  226 SEK
Register
Hille UtFlyttReg:1 1750 - 1860    186 SEK
Hille InFlyttReg:1 1764 - 1860    158 SEK
Inventory of the estate
See: Gästriklands domsaga 1710 - 1854   
See: Hille och Valbo tingslags häradsrätt 1853 - 1879   
See: Gästriklands östra tingslags häradsrätt 1880 - 1920   
See: Gästriklands östra domsagas häradsrätt 1921 -   
Remaining documents
See: Hille LIa:1 1665 - 1696  144 SEK
Hille LIb:1 1683 - 1742    145 SEK
Hille LIa:1 1691 - 1738    144 SEK
See: Hille LIb:1 1698 - 1719  145 SEK
Hille J:1 1723 - 1763    132 SEK
See: Hille LIVa:1 1725 - 1726  55 SEK
Hille LIVa:1 1725 - 1726    55 SEK
See: Hille J:1 1726 - 1735  132 SEK
Hille LIa:2 1738 - 1801    72 SEK
Hille LIb:2 1742 - 1767    91 SEK
Hille LIb:3 1767 - 1784    82 SEK
See: Hille LIb:3 1767 - 1784  82 SEK
See: Hille LIb:3 1767 - 1784  82 SEK
Hille KI:1 1767 - 1799    125 SEK
Hille LIb:4 1767 - 1801    112 SEK
See: Hille LIb:2 1768 - 1783  91 SEK
Hille KI:2 1770 - 1823    100 SEK
See: Hille KI:1 1772  125 SEK
Hille LVa:1 1781 - 1856    114 SEK
See: Hille LIb:5 1784 - 1797  87 SEK
See: Hille LIb:5 1784 - 1797  87 SEK
Hille LIb:5 1784 - 1804    87 SEK
Hille LIb:6 1787 - 1834    58 SEK
Hille LIVa:2 1794 - 1861    63 SEK
Hille KI:3 1823 - 1838    136 SEK
See: Hille BI:1 1824 - 1858  91 SEK
Hille KI:4 1839 - 1852    145 SEK
See: Hille KI:1 1850 - 1869  125 SEK
Hille KI:5 1852 - 1862    172 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

82 865 906

More info about our color images

  CartStart the program