Hudiksvall

Hudiksvall in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceHälsingland
Source typeParish / Congregation
InformationStadens äldsta privilegier är från år 1582, då församlingen utbröts ur Tuna (Hälsingtuna).

Enligt k. brev 1894-10-12 räknas till Hudiksvall öarna Bålsön, Drakön och Kråkön. Enligt k. brev 1910-10-28 är Åviks inom Hälsingtuna och Idenors socknar belägna municipalsamhälle fr.o.m 1911 införlivat med Hudiksvalls stad. Invånarna i området blev redan under år 1910 utskrivna från respektive socknar och kyrkoskrivna i Hudiksvall. Enligt k. brev 1897-10-29 överfördes i ecklesiastikt och kommunalt avseende en del av Ullsäter från Hälsingtuna till Hudiksvalls stad. Enligt k. brev 1894-10-12 överfördes vissa hemman i Håsta samt lägenheterna Kyrkorödjningen och Jungfrudal till Hudiksvall.

Pastorat
1582-02-06-1584 Hälsingtuna,
1584-09-09-1651 Eget pastorat
1651-08-14- Hudiksvall och Idenor

Stift
Uppsala ärkestift

Rådhusrätt (-1944)
Hudiksvalls rådhusrätt

Häradsrätt
1945-1947: Hudiksvalls, Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt
1948-1970: Norra Hälsinglands domsagas häradsrätt
NADSE/HLA/1010078
Volume from Hudiksvall
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Journals and documents from parish council
Account-book for the school
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Other documents and handwritten manuscript
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Hudiksvall AI:1 1752 - 1756    81 SEK
Hudiksvall AI:2 1757 - 1762    78 SEK
Hudiksvall AI:3 1769 - 1775    91 SEK
Hudiksvall AI:4a 1777 - 1785    93 SEK
Hudiksvall AI:4b 1777 - 1785    96 SEK
Hudiksvall AI:5a 1786 - 1795    89 SEK
Hudiksvall AI:5b 1786 - 1795    85 SEK
Hudiksvall AI:6a 1795 - 1806    93 SEK
Hudiksvall AI:6b 1795 - 1806    109 SEK
Hudiksvall AI:7a 1807 - 1812    91 SEK
Hudiksvall AI:7b 1807 - 1812    103 SEK
Hudiksvall AI:8a 1813 - 1818    146 SEK
Hudiksvall AI:8b 1813 - 1818    109 SEK
Hudiksvall AI:9a 1819 - 1824    134 SEK
Hudiksvall AI:9b 1819 - 1824    124 SEK
Hudiksvall AI:10a 1825 - 1829    135 SEK
Hudiksvall AI:10b 1825 - 1829    120 SEK
Hudiksvall AI:11a 1830 - 1834    163 SEK
Hudiksvall AI:11b 1830 - 1834    157 SEK
Hudiksvall AI:12a 1835 - 1840    141 SEK
Hudiksvall AI:12b 1835 - 1840    126 SEK
Hudiksvall AI:13a 1841 - 1845    148 SEK
Hudiksvall AI:13b 1841 - 1845    126 SEK
Hudiksvall AI:14a 1846 - 1850    164 SEK
Hudiksvall AI:14b 1846 - 1850    154 SEK
Hudiksvall AI:15a 1851 - 1855    198 SEK
Hudiksvall AI:15b 1851 - 1855    222 SEK
Hudiksvall AI:15c 1851 - 1855    43 SEK
Hudiksvall AI:16a 1856 - 1860    195 SEK
Hudiksvall AI:16b 1856 - 1860    196 SEK
Hudiksvall AI:17c 1861 - 1870    123 SEK
Hudiksvall AI:17a 1861 - 1871    312 SEK
Hudiksvall AI:17b 1861 - 1871    247 SEK
Hudiksvall AI:18c 1871 - 1880    70 SEK
Hudiksvall AI:18d 1871 - 1880    61 SEK
Hudiksvall AI:18e 1871 - 1880    125 SEK
Hudiksvall AI:18f 1871 - 1880    83 SEK
Hudiksvall AI:18a 1871 - 1881    302 SEK
Hudiksvall AI:18b 1871 - 1881    328 SEK
Hudiksvall AI:19a 1880 - 1890    226 SEK
Hudiksvall AI:19c 1880 - 1890    225 SEK
Hudiksvall AI:19b 1881 - 1891    180 SEK
Hudiksvall AI:19d 1881 - 1891    199 SEK
Hudiksvall AI:19e 1881 - 1891    95 SEK
Hudiksvall AI:19f 1881 - 1891    70 SEK
Hudiksvall AI:19g 1881 - 1891    101 SEK
Hudiksvall AIIa:1a 1891 - 1900    214 SEK
Hudiksvall AIIa:1b 1891 - 1900    215 SEK
Hudiksvall AIIa:1c 1891 - 1900    228 SEK
Hudiksvall AIIa:1d 1891 - 1900    225 SEK
Hudiksvall AIIa:1e 1891 - 1900    144 SEK
Hudiksvall AIIa:1f 1891 - 1900    82 SEK
Hudiksvall AIIa:2a 1900 - 1913    187 SEK
Hudiksvall AIIa:2b 1900 - 1913    196 SEK
Hudiksvall AIIa:2c 1900 - 1913    184 SEK
Hudiksvall AIIa:2d 1900 - 1913    184 SEK
Hudiksvall AIIa:2e 1900 - 1913    168 SEK
Hudiksvall AIIa:3a 1913 - 1931    208 SEK
Hudiksvall AIIa:3b 1913 - 1931    202 SEK
Hudiksvall AIIa:3c 1913 - 1931    181 SEK
Hudiksvall AIIa:3d 1913 - 1931    212 SEK
Hudiksvall AIIa:3e 1913 - 1931    213 SEK
Hudiksvall AIIa:3f 1913 - 1931    180 SEK
Records of non-existing persons
See: Hudiksvall AI:17b 1865 - 1870  247 SEK
See: Hudiksvall AI:18a 1871 - 1881  302 SEK
See: Hudiksvall AIIa:1d 1871 - 1900  225 SEK
See: Hudiksvall AI:19b 1881 - 1891  180 SEK
Hudiksvall AIII:1 1900 - 1913    75 SEK
Hudiksvall AIII:2 1913 - 1931    110 SEK
Migration records
See: Hudiksvall AI:4b 1782 - 1787  96 SEK
See: Hudiksvall AI:4a 1782 - 1787  93 SEK
See: Hudiksvall AI:5b 1786 - 1795  85 SEK
See: Hudiksvall AI:5a 1786 - 1795  89 SEK
See: Hudiksvall PI:1 1790 - 1802  36 SEK
See: Hudiksvall AI:6a 1796 - 1803  93 SEK
See: Hudiksvall AI:6b 1796 - 1803  109 SEK
Hudiksvall BI:1 1803 - 1830    87 SEK
Hudiksvall BI:2 1831 - 1853    149 SEK
Hudiksvall BI:3 1853 - 1861    94 SEK
Hudiksvall BI:4 1861 - 1894    216 SEK
Hudiksvall BI:5 1895 - 1907    96 SEK
Hudiksvall BII:1 1895 - 1907    96 SEK
Hudiksvall BI:6 1907 - 1920    117 SEK
Hudiksvall BII:2 1908 - 1915    84 SEK
Hudiksvall BII:3 1916 - 1929    183 SEK
Hudiksvall BI:7 1921 - 1937    120 SEK
Hudiksvall BII:4 1930 - 1943    186 SEK
Hudiksvall BI:8 1938 - 1948    111 SEK
Hudiksvall BII:5 1944 - 1955    186 SEK
Birth and baptism records
Hudiksvall CI:1 1716 - 1801    265 SEK
Hudiksvall CI:2 1801 - 1861    229 SEK
Hudiksvall CI:3 1833 - 1860    63 SEK
Hudiksvall CI:4 1861 - 1878    234 SEK
Hudiksvall CI:5 1879 - 1894    230 SEK
Hudiksvall CI:6 1895 - 1905    172 SEK
Hudiksvall CI:7 1906 - 1915    186 SEK
Hudiksvall CII:1 1908 - 1930    151 SEK
Hudiksvall CI:8 1915 - 1923    156 SEK
Hudiksvall CII:2 1930 - 1936    189 SEK
Hudiksvall CII:3 1937 - 1941    186 SEK
Hudiksvall CII:4 1941 - 1944    186 SEK
Hudiksvall CII:5 1944 - 1946    186 SEK
Confirmation records
See: Hudiksvall AI:2 1758 - 1762  78 SEK
See: Hudiksvall AI:5a 1786 - 1795  89 SEK
See: Hudiksvall AI:6a 1798 - 1803  93 SEK
See: Hudiksvall AI:9b 1819 - 1824  124 SEK
See: Hudiksvall AI:10b 1825 - 1829  120 SEK
See: Hudiksvall AI:11b 1830 - 1834  157 SEK
See: Hudiksvall AI:12b 1835 - 1840  126 SEK
See: Hudiksvall AI:13b 1841 - 1845  126 SEK
See: Hudiksvall AI:14b 1846 - 1850  154 SEK
See: Hudiksvall AI:15b 1851 - 1855  222 SEK
See: Hudiksvall AI:16b 1856 - 1860  196 SEK
Communion records
Hudiksvall DII:1 1791 - 1807    72 SEK
Hudiksvall DII:2 1808 - 1825    86 SEK
Hudiksvall DII:3 1826 - 1837    100 SEK
Hudiksvall DII:4 1838 - 1841    96 SEK
See: Hudiksvall AI:14b 1846 - 1850  154 SEK
Banns and marriage records
See: Hudiksvall CI:1 1716 - 1801  265 SEK
See: Hudiksvall CI:2 1801 - 1847  229 SEK
Hudiksvall EI:1 1848 - 1861    51 SEK
Hudiksvall EI:2 1862 - 1886    104 SEK
Hudiksvall EI:3 1886 - 1894    67 SEK
Hudiksvall EI:4 1895 - 1916    126 SEK
Hudiksvall EI:6 1916 - 1939    73 SEK
Hudiksvall EI:5 1917 - 1935    122 SEK
Hudiksvall EI:7 1936 - 1949    126 SEK
Hudiksvall EI:8 1939 - 1967    81 SEK
Death and funeral records
See: Hudiksvall CI:1 1716 - 1801  265 SEK
See: Hudiksvall CI:2 1801 - 1861  229 SEK
Hudiksvall FI:1 1861 - 1889    151 SEK
Hudiksvall FI:2 1889 - 1895    88 SEK
Hudiksvall FI:3 1896 - 1915    186 SEK
See: Hudiksvall CII:1 1908 - 1920  151 SEK
Hudiksvall FI:4 1916 - 1932    156 SEK
Hudiksvall FII:1 1920 - 1938    156 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Hudiksvall KIIIa:2 1833 - 1844  141 SEK
Hudiksvall KI:1 1844 - 1858    171 SEK
See: Hudiksvall KIVc:3 1858  85 SEK
See: Hudiksvall KII:2 1858 - 1862  168 SEK
Journals and documents from parish council
Hudiksvall KIIIa:2 1790 - 1846    141 SEK
Account-book for the school
Hudiksvall LIIa:1 1754 - 1781    47 SEK
Hudiksvall LIIa:2 1754 - 1783    48 SEK
See: Hudiksvall AI:6b 1797  109 SEK
See: Hudiksvall AI:10b 1827 - 1829  120 SEK
Account-book for the poor relief
See: Hudiksvall LIb:1 1714 - 1740  123 SEK
Hudiksvall LIII:1 1728 - 1770    201 SEK
See: Hudiksvall LIb:1 1729  123 SEK
See: Hudiksvall LIb:1 1729 - 1741  123 SEK
Hudiksvall LIII:2 1775 - 1818    114 SEK
See: Hudiksvall AI:10b 1827 - 1829  120 SEK
Account-book for the collect
See: Hudiksvall CI:1 1729 - 1750  265 SEK
Hudiksvall LIV:1 1775 - 1824    109 SEK
Hudiksvall LIV:2 1781 - 1800    42 SEK
Hudiksvall LIV:3 1824 - 1865    72 SEK
Other documents and handwritten manuscript
Hudiksvall PI:1 1802 - 1830    36 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Hudiksvalls fögderi FIa:87 1941  300 SEK
Inventory of the estate
See: Hudiksvalls stad Rådhusrätt och magistrat 1709 - 1944   
See: Hudiksvalls, Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt 1945 - 1947   
See: Norra Hälsinglands domsagas häradsrätt 1948 -   
Remaining documents
Hudiksvall LIb:1 1627 - 1675    123 SEK
Hudiksvall LIb:2 1658 - 1745    249 SEK
Hudiksvall LIb:3 1668 - 1673    36 SEK
See: Hudiksvall OV:1 1669  74 SEK
See: Hudiksvall OV:2 1669  73 SEK
Hudiksvall OV:1 1669    74 SEK
Hudiksvall OV:2 1669    73 SEK
See: Gävleborgs läns landskontor GVf:1 1688 - 1692  201 SEK
See: Hudiksvall LIa:1 1714 - 1749  182 SEK
Hudiksvall LIa:1 1714 - 1801    182 SEK
Hudiksvall LIb:4 1745 - 1762    125 SEK
Hudiksvall LIb:5 1762 - 1769    75 SEK
Hudiksvall LIb:6 1770 - 1782    87 SEK
See: Hudiksvall LIV:2 1781 - 1800  42 SEK
Hudiksvall LIb:7 1782 - 1799    103 SEK
Hudiksvall LIb:8 1799 - 1828    139 SEK
Hudiksvall KIVc:3 1852 - 1859    85 SEK
Hudiksvall KII:2 1863 - 1883    168 SEK
Hudiksvall AIIc:1a 1900 - 1913    142 SEK
Hudiksvall AIIc:1b 1900 - 1913    144 SEK
Hudiksvall AIIc:1c 1900 - 1913    147 SEK
Hudiksvall AIIb:1a 1900 - 1913    148 SEK
Hudiksvall AIIb:1b 1900 - 1913    115 SEK
Hudiksvall AIIc:1d 1911 - 1913    84 SEK
Hudiksvall AIIc:2a 1913 - 1931    152 SEK
Hudiksvall AIIc:2b 1913 - 1931    141 SEK
Hudiksvall AIIc:2c 1913 - 1931    143 SEK
Hudiksvall AIIc:2d 1913 - 1931    107 SEK
Hudiksvall AIIb:2a 1913 - 1931    153 SEK
Hudiksvall AIIb:2b 1913 - 1931    115 SEK
Hudiksvall AIIc:3a 1931 - 1945    141 SEK
Hudiksvall AIIc:3b 1931 - 1945    157 SEK
Hudiksvall AIIc:3c 1931 - 1945    157 SEK
Hudiksvall AIIc:3d 1931 - 1945    158 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program