Hälsingtuna

Hälsingtuna in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceHälsingland
Source typeParish / Congregation
AliasTuna
InformationGenom k. brev 1885-04-17 fick församlingen, som tidigare hetat Tuna, namnet Hälsingtuna.

Enl. k. brev 1894-10-12 räknas till Hudiksvall öarna Bålsön, Agön, Drakön och Kråkön.

Enlig k. brev 1894-10-12 överfördes vissa till hemmanen Håsta samt lägenheterna kyrkorödjningen och Jungfrudal hörande jordområden i alla avseenden från Hälsingtuna till Hudiksvalls stad.

Enligt k. brev 1897-10-29 överfördes i ecklesiastikt och kommunalt avseende en del av Ullsäter från Hälsingtuna till Hudiksvalls stad.

Enligt k. brev 1910-10-28 är Åviks municipalsamhälle inom Hälsingtuna och Idenor fr.o.m. 1911-01-01 i allo införlivat med Hudiksvalls stad.

Pastorat
-1582 Tuna och Idenor
1582-02-06-1584 Tuna, Hudiksvall och Idenor
1584-09-09-1651 Tuna och Idenor
1651-08-14-1918 Eget pastorat
1918-05-01-1961 Hälsingtuna, Hög och Ilsbo
1962- Eget pastorat

Stift
Uppsala ärkestift

Tingslag
-1693 Hälsingtuna och Idenors
1694-1907 Forsa
1908-1944 Bergsjö och Forsa
1945-1947 Hudiksvalls, Bergsjö och Forsa
1948-1970 Norra Hälsinglands domsagas
NADSE/HLA/1010080
Volume from Hälsingtuna
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Hälsingtuna AI:1 1765 - 1783    196 SEK
Hälsingtuna AI:2 1784 - 1800    122 SEK
Hälsingtuna AI:3 1800 - 1807    128 SEK
Hälsingtuna AI:4 1808 - 1813    136 SEK
Hälsingtuna AI:5 1814 - 1819    153 SEK
Hälsingtuna AI:6 1820 - 1826    163 SEK
Hälsingtuna AI:7 1827 - 1831    183 SEK
Hälsingtuna AI:8 1832 - 1836    186 SEK
Hälsingtuna AI:9 1837 - 1841    190 SEK
Hälsingtuna AI:10a 1842 - 1846    137 SEK
Hälsingtuna AI:10b 1842 - 1846    92 SEK
Hälsingtuna AI:11 1847 - 1851    219 SEK
Hälsingtuna AI:12 1852 - 1856    207 SEK
Hälsingtuna AI:13 1857 - 1862    212 SEK
Hälsingtuna AI:14a 1862 - 1871    168 SEK
Hälsingtuna AI:14b 1862 - 1871    160 SEK
Hälsingtuna AI:15a 1871 - 1880    160 SEK
Hälsingtuna AI:15b 1871 - 1880    157 SEK
Hälsingtuna AI:16a 1881 - 1890    236 SEK
Hälsingtuna AI:16b 1881 - 1890    238 SEK
Hälsingtuna AI:16c 1881 - 1890    185 SEK
Hälsingtuna AI:17a 1891 - 1900    274 SEK
Hälsingtuna AI:17b 1891 - 1900    288 SEK
Hälsingtuna AIIa:3 1900 - 1904    215 SEK
Hälsingtuna AIIa:1 1900 - 1914    226 SEK
Hälsingtuna AIIa:2 1900 - 1914    215 SEK
Hälsingtuna AIIa:4 1905 - 1910    279 SEK
Hälsingtuna AIIa:5 1915 - 1930    234 SEK
Hälsingtuna AIIa:6 1915 - 1930    231 SEK
Hälsingtuna AIIa:7 1931 - 1948    278 SEK
Hälsingtuna AIIa:8 1931 - 1948    269 SEK
Records of non-existing persons
See: Hälsingtuna AI:15b 1871 - 1880  157 SEK
See: Hälsingtuna AI:16b 1880 - 1889  238 SEK
See: Hälsingtuna AI:17b 1891 - 1900  288 SEK
Migration records
Hälsingtuna BI:1 1797 - 1833    90 SEK
Hälsingtuna BI:2 1834 - 1861    84 SEK
Hälsingtuna BI:3 1861 - 1894    107 SEK
Hälsingtuna BII:1 1895 - 1915    98 SEK
Hälsingtuna BI:4 1895 - 1939    126 SEK
Hälsingtuna BII:2 1916 - 1932    95 SEK
Hälsingtuna BII:3 1933 - 1948    100 SEK
Hälsingtuna BI:5 1940 - 1949    55 SEK
Hälsingtuna BII:4 1948 - 1975    94 SEK
Birth and baptism records
Hälsingtuna C:1 1688 - 1722    165 SEK
Hälsingtuna C:2 1723 - 1799    185 SEK
Hälsingtuna C:3 1800 - 1843    158 SEK
Hälsingtuna C:4 1833 - 1861    44 SEK
Hälsingtuna C:5 1844 - 1861    85 SEK
Hälsingtuna C:6 1862 - 1883    129 SEK
Hälsingtuna C:7 1883 - 1891    156 SEK
Hälsingtuna C:8 1892 - 1894    69 SEK
Hälsingtuna C:9 1895 - 1906    156 SEK
Hälsingtuna C:10 1906 - 1926    156 SEK
Communion records
Hälsingtuna DII:1 1834 - 1841    88 SEK
Hälsingtuna DII:2 1841 - 1849    90 SEK
Hälsingtuna DII:3 1849 - 1857    88 SEK
Banns and marriage records
See: Hälsingtuna C:1 1688 - 1722  165 SEK
See: Hälsingtuna C:2 1734 - 1799  185 SEK
See: Hälsingtuna C:3 1800 - 1842  158 SEK
See: Hälsingtuna C:5 1844 - 1861  85 SEK
Hälsingtuna EI:1 1862 - 1894    81 SEK
Hälsingtuna EI:2 1895 - 1948    130 SEK
Hälsingtuna EI:3 1948 - 1969    58 SEK
Death and funeral records
See: Hälsingtuna C:1 1688 - 1722  165 SEK
See: Hälsingtuna C:2 1734 - 1799  185 SEK
See: Hälsingtuna C:3 1800 - 1842  158 SEK
See: Hälsingtuna C:5 1844 - 1861  85 SEK
Hälsingtuna F:1 1862 - 1887    94 SEK
Hälsingtuna F:2 1888 - 1894    63 SEK
Hälsingtuna F:3 1895 - 1921    126 SEK
Account-book for the church
See: Hälsingtuna C:1 1686 - 1778  165 SEK
Hälsingtuna LI:1 1734 - 1784    190 SEK
Hälsingtuna LI:2 1752 - 1788    57 SEK
See: Hälsingtuna P:2 1764 - 1777  172 SEK
Hälsingtuna LI:7 1774 - 1885    78 SEK
Hälsingtuna LI:8 1778 - 1897    69 SEK
Hälsingtuna LI:3 1782 - 1827    162 SEK
Hälsingtuna LI:5 1784 - 1801    83 SEK
Hälsingtuna LI:4 1784 - 1853    76 SEK
Hälsingtuna LI:6 1803 - 1826    80 SEK
Account-book for the poor relief
See: Hälsingtuna LI:1 1734 - 1784  190 SEK
See: Hälsingtuna LI:2 1752 - 1788  57 SEK
See: Hälsingtuna P:2 1764 - 1777  172 SEK
See: Hälsingtuna LI:7 1778 - 1892  78 SEK
See: Hälsingtuna LI:3 1784 - 1801  162 SEK
Hälsingtuna LIII:1 1789 - 1801    117 SEK
See: Hälsingtuna LI:6 1794 - 1885  80 SEK
See: Hälsingtuna LI:5 1802 - 1808  83 SEK
See: Hälsingtuna LI:4 1822 - 1878  76 SEK
Account-book for the collect
See: Hälsingtuna LI:1 1734 - 1746  190 SEK
See: Hälsingtuna LI:7 1801  78 SEK
See: Hälsingtuna P:9 1803  45 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Hudiksvalls fögderi FIa:96 1941  153 SEK
Inventory of the estate
See: Forsa tingslags häradsrätt 1736 - 1907   
See: Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt 1908 - 1944   
See: Hudiksvalls, Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt 1945 - 1947   
See: Norra Hälsinglands domsagas häradsrätt 1948 -   
Remaining documents
Hälsingtuna KI:1 1734 - 1820    216 SEK
Hälsingtuna P:9 1757 - 1841    45 SEK
Hälsingtuna P:2 1769 - 1779    172 SEK
Hälsingtuna LV:1 1791 - 1871    87 SEK
See: Hälsingtuna LI:7 1797 - 1813  78 SEK
See: Hälsingtuna P:9 1813  45 SEK
Hälsingtuna KI:2 1821 - 1842    171 SEK
Hälsingtuna KI:3 1843 - 1859    147 SEK
See: Hälsingtuna LI:3 1848 - 1857  162 SEK
Hälsingtuna KI:4 1859 - 1862    135 SEK
Hälsingtuna AIIb:1 1905 - 1910    85 SEK
Hälsingtuna BIII:1 1916 - 1925    40 SEK
Hälsingtuna BIII:2 1926 - 1947    55 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program