Kårböle

Kårböle in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceHälsingland
Source typeParish / Congregation
InformationAnm.: Husförhörslängder för tiden före 1812 samt ministerialböcker och attester m.m. (serierna B-H) gemensamma med Färila. Se förteckning över sistnämda församlings arkiv!

Inom Färila bildade Kårböle ett kapellag, som genom k.brev 1922-08-18 fr.o.m.1923-01-01 blev egen församling. Den bestod av hemmanen Högbrand 1-3, Karlstrand, Kårböle 1-3, Kårböleskog och Ängra.

Pastorat
Färila

Stift
Uppsala ärkestift

Tingslag
-1693 Färila och Ytterhogdals
1694-1927 Ljusdal
1928-1970 Västra Hälsinglands domsagas
NADSE/HLA/1010108
Volume from Kårböle
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Banns and marriage records
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Kårböle AI:1 1812 - 1819    46 SEK
Kårböle AI:2 1820 - 1826    49 SEK
Kårböle AI:3 1827 - 1833    49 SEK
Kårböle AI:4 1833 - 1839    49 SEK
Kårböle AI:5 1839 - 1845    52 SEK
Kårböle AI:6 1845 - 1852    53 SEK
Kårböle AI:7 1853 - 1858    53 SEK
Kårböle AI:8 1858 - 1866    54 SEK
Kårböle AI:9 1866    56 SEK
Kårböle AIIa:1 1923 - 1936    90 SEK
Migration records
Kårböle B:1 1923 - 1946    43 SEK
Kårböle B:2 1923 - 1968    66 SEK
Banns and marriage records
Kårböle EI:1 1923 - 1969    66 SEK
Account-book for the poor relief
See: Kårböle LIa:4 1746 - 1847    157 SEK
See: Kårböle LIa:2 1819 - 1866    172 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Ljusdals fögderi (1918-1945) FIa:62 1941    60 SEK
Inventory of the estate
See: Ljusdals tingslags häradsrätt 1758 - 1927   
See: Västra Hälsinglands domsagas häradsrätt 1928 -   
Remaining documents
Kårböle LIa:1 1662 - 1726    58 SEK
See: Kårböle PI:1 1711 - 1728    47 SEK
Kårböle PI:1 1711 - 1866    47 SEK
Kårböle LIa:2 1724 - 1873    172 SEK
See: Färila LIb:1 1725 - 1746    178 SEK
Kårböle LIa:3 1729 - 1831    108 SEK
Kårböle LIa:4 1746 - 1847    157 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

81 434 234

More info about our color images

  CartStart the program