Los

Los in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceHälsingland
Source typeParish / Congregation
InformationInom Färila församling bildade Los ett kapellag, för vilka särskilda kyrkoböcker lades upp 1748. Genom k. brev 1845-10-30 bestämdes, att detta kapellag skulle skiljas från Färila och bilda eget pastorat. Till detta lades genom samma k. brev dels de på Färilla mark liggande nybyggena Brännmyra, Gammelmorsberget, Hedbäcken och Borrsjön dels följande till Ytterhogdals, Ovanåkers och Orsa socknar hörande hemman: Ytterhogdal: Rullbo, Össjön, Hiviåsen; Ovanåker: Kvarnberg, Hässjaberg, Nybyn, Mansjön, Mansjöhed, Samuelsfallet, Grästjärn, Lekstrand; Orsa finnmark: Knoppen, Hamra, Björkberg, Malungshed, Tokåsen, Rådberg, Sandsjö, Tandsjö, Lilla Tandsjö och Fallnäset, som utgjorde Hamra kapellag.

Till Los överflyttades från Orsa finnmark Fågelsjö by år 1856.

Enl. k. brev 1865-02-17 förordnades, att hemmanet Risberget skulle tillhöra Ytterhogdals socken och Jämtlands län, medan hemmanet Riberget (eller Rigberget) skulle tillhöra Los socken och Gävleborgs län.

Genom k. brev 1896-01-31 överfördes kronoparkerna Kronkilen, Hemmyrberget och Långvattnet västra från Ovanåker till Los.

Pastorat
-1845 Färila
1846- Los och Hamra

Stift
Uppsala ärkestift

Tingslag
-1927 Ljusdal
1928-1970 Västra Hälsinglands domsagas
NADSE/HLA/1010116
Volume from Los
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Färila AI:1 1721 - 1736    79 SEK
See: Färila AI:2 1736 - 1755    151 SEK
See: Färila AI:3 1744 - 1763    80 SEK
Los AI:1 1748 - 1753    54 SEK
See: Färila AI:4 1764 - 1765    115 SEK
See: Färila AI:5a 1766 - 1774    149 SEK
See: Färila AI:5b 1775 - 1780    149 SEK
See: Färila AI:6b 1781 - 1795    150 SEK
See: Färila AI:6a 1781 - 1795    151 SEK
See: Färila AI:7a 1795 - 1807    83 SEK
See: Färila AI:7c 1795 - 1807    155 SEK
See: Färila AI:7b 1795 - 1807    90 SEK
See: Färila AI:8 1807 - 1812    166 SEK
Los AI:2 1812 - 1844    162 SEK
See: Färila AI:9b 1813 - 1819    103 SEK
See: Färila AI:9a 1813 - 1819    193 SEK
See: Färila AI:10b 1820 - 1827    118 SEK
See: Färila AI:10a 1820 - 1827    195 SEK
See: Färila AI:11 1827 - 1832    193 SEK
See: Färila AI:12 1832 - 1836    195 SEK
Los AI:3 1845 - 1846    67 SEK
Los AI:4 1847 - 1855    267 SEK
Los AI:5 1856 - 1861    208 SEK
Los AI:6 1861 - 1869    137 SEK
Los AI:7 1861 - 1869    108 SEK
Los AI:8 1870 - 1874    193 SEK
Los AI:9 1875 - 1879    205 SEK
Los AI:10 1880 - 1884    199 SEK
Los AI:11 1885 - 1889    214 SEK
Los AI:12 1890 - 1894    223 SEK
Los AIIa:1 1895 - 1904    261 SEK
Los AIIa:2 1895 - 1904    150 SEK
Los AIIa:3 1905 - 1913    309 SEK
Los AIIa:4 1905 - 1914    165 SEK
Los AIIa:6 1914 - 1922    219 SEK
Los AIIa:5 1914 - 1924    325 SEK
Los AIIa:7 1920 - 1925    229 SEK
Los AIIa:9 1925 - 1933    234 SEK
Los AIIa:8 1925 - 1937    327 SEK
Records of non-existing persons
See: Los AI:10 1880 - 1884    199 SEK
See: Los AI:12 1890 - 1894    223 SEK
See: Los AIIa:2 1895 - 1904    150 SEK
See: Los AIIa:4 1905 - 1914    165 SEK
See: Los AIIa:5 1914 - 1919    325 SEK
See: Los AIIa:7 1920 - 1924    229 SEK
Migration records
See: Färila EI:1 1722 - 1758    117 SEK
See: Färila B:1 1759 - 1846    106 SEK
Los B:1 1847 - 1861    46 SEK
Los B:2 1862 - 1895    70 SEK
Los B:3 1895 - 1916    70 SEK
Los B:4 1916 - 1937    66 SEK
Los B:5 1916 - 1939    97 SEK
Los B:6 1937 - 1947    44 SEK
Los B:7 1940 - 1980    96 SEK
Birth and baptism records
See: Färila C:1 1680 - 1743    84 SEK
See: Färila LIa:2 1692 - 1703    177 SEK
See: Färila C:2 1729 - 1778    148 SEK
Los C:1 1748 - 1777    63 SEK
See: Färila C:3 1779 - 1846    201 SEK
See: Färila C:4 1833 - 1846    55 SEK
Los C:2a 1847 - 1861    44 SEK
Los C:2b 1847 - 1862    92 SEK
Los C:3 1862 - 1887    222 SEK
Los C:4 1888 - 1894    85 SEK
Los C:5 1895 - 1911    155 SEK
Los C:6 1911 - 1917    96 SEK
Confirmation records
See: Los AI:5 1860 - 1861    208 SEK
See: Los AI:6 1862 - 1869    137 SEK
See: Los AI:8 1870 - 1874    193 SEK
See: Los AI:9 1875 - 1876    205 SEK
See: Los AI:11 1885 - 1889    214 SEK
Communion records
See: Färila DII:2 1755 - 1765    117 SEK
Los DII:1 1755 - 1772    63 SEK
Banns and marriage records
See: Färila EI:1 1711 - 1769    117 SEK
Los EI:1 1752 - 1775    41 SEK
See: Färila EI:2 1770 - 1846    81 SEK
Los EI:2 1847 - 1862    46 SEK
Los EI:3 1862 - 1895    69 SEK
Los EI:4 1895 - 1928    96 SEK
Los EI:5 1929 - 1969    86 SEK
Death and funeral records
See: Färila EI:1 1711 - 1752    117 SEK
See: Färila HVIa:2 1734 - 1752    160 SEK
See: Färila F:1 1752 - 1806    145 SEK
See: Los EI:1 1753 - 1774    41 SEK
See: Färila F:2 1807 - 1846    97 SEK
Los F:1 1847 - 1862    45 SEK
Los F:2 1862 - 1895    98 SEK
Los F:3 1895 - 1929    126 SEK
Supplements to migration records
See: Färila HIa:1 1711 - 1760    388 SEK
Account-book for the poor relief
See: Los LIc:1 1749 - 1778    55 SEK
See: Los LIc:2 1803 - 1847    58 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Ljusdals fögderi (1918-1945) FIa:104 1941    215 SEK
Inventory of the estate
See: Ljusdals tingslags häradsrätt 1758 - 1927   
See: Västra Hälsinglands domsagas häradsrätt 1928 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 1684 - 1884   
Remaining documents
See: Färila KI:1 1729 - 1816    182 SEK
Los LIc:1 1759 - 1779    55 SEK
Los LIc:2 1794 - 1847    58 SEK
See: Färila KI:2 1816 - 1834    209 SEK
See: Färila KI:3 1834 - 1846    204 SEK
Los KI:1 1847 - 1857    194 SEK
Los KI:2 1857 - 1871    188 SEK
Los AIIb:2 1925 - 1932    65 SEK
Los AIIb:1 1925 - 1937    64 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

80 982 323

More info about our color images

  CartStart the program