Norrala

Norrala in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceHälsingland
Source typeParish / Congregation
InformationInom Söderhamns stad fanns förr åtskilliga mindre ägostycken, s.k. urfjällar, vilka tillhörde hemman i Norrala socken, medan spridda ägor tillhöriga staden var belägna inom Haga bys område i Norrala socken. Detta förhållande undanröjdes genom k. beslut 1934-11-09, då gräns fastställdes mellan socknen och staden. Enl. k. beslut 1941-12-12 överflyttades stadsägorna nr 858-861 med en areal av 0,04 kvadratkilometer från 1943 års ingång från Söderhamns stad och församling till Norrala socken. Enl. k. beslut 1944-02-18 fastställdes gräns mellan Söderhamns stad och Norrala socken, varvid ett område med en areal av 0,03 kvadratkilometer från 1945 års ingång överflyttades från Norrala till Söderhamn och ett annat område med en areal av 0,35 kvadratkilometer från samma tidpunkt flyttades från Söderhamn till Norrala. Genom k. beslut 1945-09-27 förklarades ägan Prästbolöt i allo tillhöra Norrala socken och icke Söderhamns stad. Enligt regeringens beslut 1980-12-18 skall 1982-01-01 gränsen mellan Söderhamns och Norrala församlingar ändras i enlighet med den rödfärgade linje som utmärkts på separat kartutdrag, så att de områden av Söderhamns församling som ligger norr om nämnda linje skall tillhöra Norrala församling, och de områden av Norrala församling som ligger söder om samma linje skall tillhöra Söderhamns församling.

Pastorat
Norrala och Trönö

Stift
Uppsala ärkestift

Tingslag
-1876 Norrala
1877-1906 Södra Hälsinglands östra
1907-1947 Ala
1948-1970 Sydöstra Hälsinglands domsagas
NADSE/HLA/1010142
Volume from Norrala
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Account-book for the various institution and purpose
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Norrala AI:1 1747 - 1782    157 SEK
Norrala AI:2 1816 - 1821    159 SEK
Norrala AI:3 1822 - 1827    176 SEK
Norrala AI:4 1828 - 1834    177 SEK
Norrala AI:5 1835 - 1840    223 SEK
Norrala AI:6 1841 - 1848    212 SEK
Norrala AI:7 1852 - 1865    222 SEK
Norrala AI:8 1866 - 1874    270 SEK
Norrala AI:9 1874 - 1879    288 SEK
Norrala AI:10 1880 - 1884    298 SEK
See: Sandarne AI:9 1881 - 1885  48 SEK
Norrala AI:11 1885 - 1889    319 SEK
Norrala AI:12 1890 - 1899    358 SEK
Norrala AIIa:1 1900 - 1906    296 SEK
Norrala AIIa:2 1900 - 1906    100 SEK
Norrala AIIa:3 1906 - 1916    293 SEK
Norrala AIIa:4 1906 - 1916    136 SEK
Norrala AIIa:5 1916 - 1926    298 SEK
Norrala AIIa:6 1916 - 1926    176 SEK
Norrala AIIa:7 1926 - 1935    252 SEK
Norrala AIIa:8 1926 - 1935    247 SEK
Norrala AIIa:9 1936 - 1945    255 SEK
Norrala AIIa:10 1936 - 1945    247 SEK
Records of non-existing persons
See: Norrala AI:8 1866 - 1874  270 SEK
See: Norrala AI:9 1874 - 1879  288 SEK
See: Norrala AI:10 1880 - 1884  298 SEK
See: Norrala AI:11 1885 - 1889  319 SEK
See: Norrala AI:12 1890 - 1899  358 SEK
Migration records
See: Norrala C:2 1738 - 1739  145 SEK
See: Norrala C:2 1739 - 1740  145 SEK
See: Norrala C:3 1741 - 1749  196 SEK
See: Norrala C:3 1741 - 1751  196 SEK
See: Norrala AI:1 1754 - 1784  157 SEK
Norrala B:1 1804 - 1840    50 SEK
Norrala B:2 1841 - 1862    39 SEK
Norrala B:3 1863 - 1894    70 SEK
Norrala B:4 1895 - 1940    126 SEK
Norrala B:5 1916 - 1939    98 SEK
Norrala B:6 1940 - 1960    96 SEK
Birth and baptism records
Norrala C:1 1674 - 1708    107 SEK
Norrala C:2 1708 - 1742    145 SEK
Norrala C:3 1740 - 1777    196 SEK
See: Norrala AI:1 1754 - 1773  157 SEK
Norrala C:4 1775 - 1822    124 SEK
Norrala C:5 1823 - 1859    54 SEK
Norrala C:6 1823 - 1862    156 SEK
Norrala C:7 1863 - 1876    81 SEK
Norrala C:8 1877 - 1894    129 SEK
Norrala C:9 1894    36 SEK
Norrala C:10 1895 - 1906    127 SEK
Norrala C:11 1906 - 1940    217 SEK
Confirmation records
See: Norrala AI:1 1754 - 1773  157 SEK
Banns and marriage records
See: Norrala C:1 1691 - 1708  107 SEK
See: Norrala C:2 1708 - 1740  145 SEK
See: Norrala C:3 1740 - 1781  196 SEK
See: Norrala C:3 1741 - 1775  196 SEK
See: Norrala AI:1 1754 - 1773  157 SEK
See: Norrala C:4 1775 - 1822  124 SEK
See: Norrala C:6 1823 - 1862  156 SEK
Norrala EI:1 1863 - 1876    71 SEK
Norrala EI:2 1877 - 1894    58 SEK
Norrala EI:3 1895 - 1940    125 SEK
Norrala EI:4 1941 - 1969    84 SEK
Death and funeral records
See: Norrala C:1 1680 - 1708  107 SEK
See: Norrala C:2 1708 - 1740  145 SEK
See: Norrala C:3 1741 - 1777  196 SEK
See: Norrala AI:1 1754 - 1773  157 SEK
See: Norrala C:4 1775 - 1822  124 SEK
See: Norrala C:6 1823 - 1862  156 SEK
See: Norrala EI:1 1863 - 1876  71 SEK
Norrala F:1 1877 - 1894    72 SEK
Account-book for the church
Norrala LI:1 1643 - 1801    206 SEK
Norrala LI:2 1727 - 1801    166 SEK
See: Norrala C:2 1736 - 1740  145 SEK
See: Norrala C:3 1736 - 1747  196 SEK
Norrala LI:3 1789 - 1842    283 SEK
Norrala LI:4 1794 - 1835    129 SEK
See: Norrala J:3 1795 - 1800  340 SEK
Account-book for the poor relief
Norrala LIII:1 1737 - 1754    46 SEK
See: Norrala KI:2 1754 - 1801  112 SEK
Norrala LIII:2 1754 - 1801    135 SEK
See: Norrala LI:3 1789 - 1842  283 SEK
See: Norrala LI:4 1799 - 1835  129 SEK
See: Norrala LI:4 1801 - 1854  129 SEK
See: Norrala LIII:2 1803 - 1841  135 SEK
See: Norrala LI:1 1805 - 1807  206 SEK
See: Norrala LIII:2 1808 - 1824  135 SEK
Account-book for the collect
See: Norrala LI:2 1727 - 1801  166 SEK
See: Norrala LI:1 1738 - 1751  206 SEK
See: Norrala LI:1 1759 - 1760  206 SEK
Account-book for the various institution and purpose
See: Norrala J:3 1741 - 1881  340 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Söderhamns fögderi (1918-1945) FIa:24 1941  760 SEK
Register
Norrala AIIb:1 1900 - 1906    47 SEK
Inventory of the estate
See: Norrala tingslags häradsrätt 1734 - 1876   
See: Södra Hälsinglands östra tingslags häradsrätt 1877 - 1906   
See: Ala tingslags häradsrätt 1907 - 1947   
See: Sydöstra Hälsinglands domsagas häradsrätt 1948 -   
Remaining documents
See: Norrala C:2 1740  145 SEK
Norrala KI:1 1740 - 1802    49 SEK
Norrala KI:2 1802 - 1822    112 SEK
Norrala J:3 1815 - 1893    340 SEK
Norrala KI:3 1822 - 1830    88 SEK
Norrala KI:4 1831 - 1847    141 SEK
Norrala KI:5 1850 - 1861    68 SEK
See: Norrala KI:3 1856 - 1862  88 SEK
See: Norrala KIVb:1 1860 - 1861  195 SEK
Norrala KIVb:1 1869 - 1870    195 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

82 931 503

More info about our color images

  CartStart the program