Fästningsfängelset i Kristianstad

Fästningsfängelset i Kristianstad in Kristianstads län
CountyKristianstads län
ProvinceSkåne
Source typePrison archives
InformationVid slutet av 1700-talet var Kristianstads fästningsfängelse inrymt i fem rum vid norra stadsporten, alla mörka, fuktiga och osunda. Enligt en ögonvittnesskildring från 1820-talet var mellan 40 och 50 personer sammanpackade i ett nästan mörkt valv. Någon fånggård fanns inte och fångarna måste nästan ständigt hållas inspärrade. Åtskilliga av dem var ganska hårt fängslade och belastade med järn upp till 7 lispunds vikt (närmare 50 kg). Fästningen blev riven på 1840- och 1850-talen och fängelset indraget 1862.

Arkivet omfattar koncept till månadsförteckningar över fästningsfångar 1851-1852. Det levererades 1982 till landsarkivet av Kristianstads museum. Dessutom finns en förteckning över ankomna livstidsfångar 1847 och en kopia av Krigsarkivets förteckning över strafffängelsets i Kristianstad arkiv (nr 220).

Litteratur

Sigfrid Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård... (1895) sid. 303 och 418-419.

L. P. Risell: Underdånig Berättelse till Kongl. Maj:t, angående en på Nådig befallning af Revisions-Secreteraren L. P. RISELL företagen Embetsresa till utrönande af häcktade personers behandling och vård... (1821) sid. 36.

Larifari: Historiska skizzer och silhouetter från Christianstad (1882). sid. 16 och 68-74.
NADSE/LLA/10259
Volume from Fästningsfängelset i Kristianstad
  Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Remaining documents
Fästningsfängelset i Kristianstad B:1 1851 - 1852    58 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program