Bjurholm

Bjurholm in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceÅngermanland
Source typeParish / Congregation
InformationT.o.m. 1810-05-20 tillhörde Bjurholm Västernorrlands län. Fr.o.m. 1810-05-21 tillhör Bjurholm Västerbottens län.

Församlingen bildades 1808-08-17 genom utbrytning ur Nordmaling.

T.o.m. 1815-04-25 annexförsamling i Nordmalings och Bjurholms pastorat.

Fr.o.m. 1815-04-26 eget pastorat.

Vid församlingens bildande bestod den av följande byar: Aborrfors, Agneström, Balfors, Balsjö, Bjurholm, Brännland, Högland, Högås, Kyrktjärn, Lillarmsjö, Mariebäck, Nordanås, Nyby, Näsland, Näsmark, Ottervattnet, Stenvattnet, Strömåker, Vitvattnet, Vännäs, Västerås och Öreström.

Jämlikt Kungl. res. 1865-05-12 införlivades byarna Balsjö, Bredträsk, Halvpundsjö, Malmby, Stennäs, Ström, Sörholmsjö, Västerås, Västra Strömåker, Öreström och Övre Nyland vilka förut ansetts tillhöra lappmarken. Av dessa byar var 5 redan fr.o.m. 1819 kyrkobokförda i Bjurholm.

Genom Kungl. Befallningshavandes i länet utslag 1858-09-09 och Kammarkollegii beslut 1869-06-23 överfördes i jordeboken hemmanet Sandsjönäs nr 1 från Lycksele socken. På grund av åtnjuten lappmarksfrihet, som upphörde med ingången av år 1873, kvarstod hemmanet i Lycksele husförhörslängd även en tid därefter.

1920 (enligt Kungl. brev 1919-03-21) överfördes ett område av hemmanet Norrfors till Nordmalings socken.

1939 (enligt Kungl. beslut 1938-02-18) överfördes det s.k. Garpatjärnsskiftet från Degerfors socken och det s.k Bjurholmsskiftet till Vännäs socken.

1944 (enligt Kungl. beslut 1943-02-19) överfört jordregisterenheterna Grönnäs, Häggnäs, Långvattnet, Norrfors, Söråker, Vackerås och Överlögda till Nordmalings socken.

1949 (enligt Kungl. beslut 1948-02-27) överfördes fastigheten Ströängarna samt den del av fastigheten Stennäs 61, som är belägen Västernorrlands län, till Björna socken i ovannämnda län. Dessa hade redan tidigare i kommunalt och ecklesiastikt hänseende räknats till Björna församling.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Nordmaling och Bjurholm
NADSE/HLA/1010013
Volume from Bjurholm
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Bjurholm AI:1 1819 - 1826    123 SEK
Bjurholm AI:2 1827 - 1834    147 SEK
Bjurholm AI:3 1834 - 1840    183 SEK
Bjurholm AI:4 1841 - 1848    216 SEK
Bjurholm AI:5 1849 - 1854    208 SEK
Bjurholm AI:6a 1855 - 1864    111 SEK
Bjurholm AI:6b 1855 - 1864    194 SEK
Bjurholm AI:7a 1865 - 1874    172 SEK
Bjurholm AI:7b 1865 - 1875    171 SEK
Bjurholm AI:8a 1875    177 SEK
Bjurholm AI:8b 1875    105 SEK
Bjurholm AI:8c 1875    104 SEK
Bjurholm AI:9a 1876 - 1886    216 SEK
Bjurholm AI:9b 1876 - 1886    215 SEK
Bjurholm AI:10a 1887 - 1896    277 SEK
Bjurholm AI:10b 1887 - 1896    269 SEK
Bjurholm AIIa:1 1897 - 1911    175 SEK
Bjurholm AIIa:2 1897 - 1911    233 SEK
Bjurholm AIIa:3 1897 - 1911    244 SEK
Bjurholm AIIa:4 1912 - 1923    199 SEK
Bjurholm AIIa:5 1912 - 1923    274 SEK
Bjurholm AIIa:6 1912 - 1923    297 SEK
Bjurholm AIIa:7 1924 - 1938    369 SEK
Bjurholm AIIa:8 1924 - 1938    336 SEK
Bjurholm AIIa:9 1924 - 1938    230 SEK
Migration records
Bjurholm B:1 1847 - 1878    82 SEK
Bjurholm B:2 1879 - 1895    55 SEK
Bjurholm B:3 1895 - 1919    99 SEK
Bjurholm B:4 1916 - 1944    124 SEK
Bjurholm B:5 1920 - 1947    75 SEK
Bjurholm B:6 1945 - 1963    126 SEK
Birth and baptism records
Bjurholm C:1 1809 - 1830    115 SEK
Bjurholm C:2 1830 - 1848    116 SEK
Bjurholm C:3 1849 - 1861    92 SEK
Bjurholm C:4 1862 - 1895    180 SEK
Bjurholm C:5 1895 - 1913    276 SEK
Bjurholm C:6 1914 - 1935    276 SEK
Communion records
Bjurholm DII:1 1819 - 1826    67 SEK
Banns and marriage records
See: Bjurholm C:1 1809 - 1830    115 SEK
See: Bjurholm C:2 1830 - 1848    116 SEK
See: Bjurholm C:3 1849 - 1861    92 SEK
Bjurholm EI:1 1862 - 1885    58 SEK
Bjurholm EI:2 1886 - 1895    48 SEK
Bjurholm EI:3 1895 - 1923    126 SEK
Bjurholm EI:4 1924 - 1947    127 SEK
Death and funeral records
See: Bjurholm C:1 1809 - 1830    115 SEK
Bjurholm F:1 1830 - 1861    51 SEK
Bjurholm F:2 1862 - 1895    98 SEK
Bjurholm F:3 1895 - 1918    153 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Umeå fögderi Vol:35g 1941    322 SEK
Register
Bjurholm VbReg:1 1730 - 1865    196 SEK
Bjurholm DbReg:1 1809 - 1861    75 SEK
Inventory of the estate
See: Nordmalings och Bjurholms tingslags häradsrätt 1788 -   
Remaining documents
Bjurholm AIIb:1 1911    147 SEK
Bjurholm AIIb:2 1924 - 1942    123 SEK
Bjurholm AIIb:3 1942 - 1946    190 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

74 250 137

More info about our color images

  CartLogin formulär