Bygdeå

Bygdeå in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten
Source typeParish / Congregation
InformationOmkring 1320 utbrutet Skellefteå.

T.o.m. 1623 eget pastorat.

1624 utbrutet Nysätra.

1624-1798 moderförsamling i Bygdeå och Nysätra pastorat.

1799 utbrutet Robertsfors.

1799-1820 moderförsamling i Bygdeå, Nysätra och Robertsfors pastorat.

1821-1999 moderförsamling i Bygdeå och Robertsfors pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Bygdeå församling 1930 i Bygdeå kyrkobokföringsdistrikt och Överklintens kyrkobokföringsdistrikt.

De båda kyrkobokföringsdistrikten upphörde 1991-07-01.

2000 införlivat Robertsfors.

Fr.o.m. 2000 åter eget pastorat.

2002 införlivat Nysätra.

Stift:
Uppsala ärke (t.o.m. 1647)
Härnösand (1647-1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Bygdeå (t.o.m. 1901)
Nysätra (1902-1947)
Västerbottens mellersta domsaga (1948-1970)

1869-01-11 överfört (enligt KB:s utslag) krononybyggena Gräsnäs, Sävträsk, Södra Sjönäs och Ösjön i jordeboken från Sävars församling.

1870 överfört hemmanen Lugnet, Skursjön och Slyberget till Burträsks församling.

1872 överfört 9/64 mtl Norra Stortjärn, 1/8 mtl Trågaliden och 3/16 mtl Älglund från Burträsks församling.

Ivarsboda, som ursprungligen tillhört Bygdeå, fick p.g.a. kungligt brev 1835-03-13 s.k. kyrkorätt i Sävar. 1891 överfört (enligt kungligt brev 1889-09-29) Ivarsbodan nr 1 och 2 även i kommunalt avseende och i jordeboken till Sävars församling.

1902 överfört (enligt kungligt brev 1900-11-30) kronofisket Ivarsboda nr 3 till Sävars församling.

1931 överfört (enligt kungligt brev 1930-02-28) vissa smärre obebyggda områden (ägolotter till hemmanen Norum nr 1 och 2) i alla avseenden till Sävars församling.

Vid en brand 1947-11-09 förstördes delar av kyrkoarkivet.
NADSE/HLA/1010025
Volume from Bygdeå
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Account-book for the various institution and purpose
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Bygdeå AI:1 1639 - 1752    183 SEK
Bygdeå AI:2 1746 - 1762    117 SEK
Bygdeå AI:3 1762    106 SEK
Bygdeå AI:4 1771 - 1794    141 SEK
Bygdeå AI:5a 1784 - 1797    120 SEK
Bygdeå AI:5b 1784 - 1797    114 SEK
Bygdeå AI:6 1797 - 1807    188 SEK
Bygdeå AI:7a 1808 - 1818    133 SEK
Bygdeå AI:7b 1808 - 1818    132 SEK
Bygdeå AI:8 1818 - 1826    252 SEK
Bygdeå AI:9 1826 - 1833    250 SEK
Bygdeå AI:10a 1833 - 1838    186 SEK
Bygdeå AI:10b 1833 - 1838    178 SEK
Bygdeå AI:11a 1839 - 1845    232 SEK
Bygdeå AI:11b 1839 - 1845    118 SEK
Bygdeå AI:12a 1846 - 1852    204 SEK
Bygdeå AI:12b 1846 - 1852    171 SEK
Bygdeå AI:13a 1852 - 1862    237 SEK
Bygdeå AI:13b 1852 - 1862    260 SEK
Bygdeå AI:14a 1863 - 1873    274 SEK
Bygdeå AI:14b 1863 - 1873    291 SEK
Bygdeå AI:15a 1874 - 1884    224 SEK
Bygdeå AI:15b 1874 - 1884    170 SEK
Bygdeå AI:15c 1874 - 1884    223 SEK
Bygdeå AI:15d 1874 - 1884    187 SEK
Bygdeå AI:16a 1885 - 1895    350 SEK
Bygdeå AI:16b 1885 - 1895    343 SEK
Bygdeå AIIa:1a 1895 - 1910    177 SEK
Bygdeå AIIa:1b 1895 - 1910    201 SEK
Bygdeå AIIa:2a 1895 - 1910    206 SEK
Bygdeå AIIa:2b 1895 - 1910    173 SEK
See: Överklintens kbfd AIIa:1 1910 - 1929    237 SEK
Bygdeå AIIa:3 1910 - 1930    244 SEK
Bygdeå AIIa:4 1910 - 1930    247 SEK
Bygdeå AIIa:5 1917 - 1929    121 SEK
Records of non-existing persons
See: Bygdeå AI:15a 1874 - 1884    224 SEK
See: Bygdeå AIIa:2a 1895 - 1910    206 SEK
See: Bygdeå AIIa:5 1917 - 1929    121 SEK
Migration records
Bygdeå B:1 1826 - 1837    70 SEK
Bygdeå B:2 1839 - 1889    107 SEK
Bygdeå B:3 1889 - 1894    46 SEK
Bygdeå B:4 1895 - 1916    88 SEK
Bygdeå B:6 1917 - 1944    95 SEK
Bygdeå B:5 1917 - 1960    73 SEK
Bygdeå B:7 1945 - 1960    79 SEK
Birth and baptism records
Bygdeå C:1 1724 - 1791    103 SEK
Bygdeå C:2 1745 - 1780    134 SEK
Bygdeå C:3 1781 - 1829    233 SEK
Bygdeå C:4 1829 - 1860    277 SEK
Bygdeå C:5 1861 - 1894    210 SEK
Bygdeå C:6 1895 - 1906    184 SEK
Bygdeå C:7 1906 - 1926    275 SEK
Confirmation records
See: Bygdeå AI:1 1744 - 1751    183 SEK
See: Bygdeå AI:2 1752 - 1762    117 SEK
See: Bygdeå AI:4 1755 - 1783    141 SEK
See: Bygdeå AI:4 1775 - 1783    141 SEK
Communion records
Bygdeå DII:1 1726 - 1753    84 SEK
See: Bygdeå AI:2 1759 - 1762    117 SEK
Banns and marriage records
See: Bygdeå C:2 1745 - 1780    134 SEK
See: Bygdeå C:3 1781 - 1829    233 SEK
See: Bygdeå C:4 1829 - 1864    277 SEK
Bygdeå EI:1 1865 - 1894    166 SEK
Bygdeå EI:2 1895 - 1914    96 SEK
Bygdeå EI:3 1914 - 1937    96 SEK
Bygdeå EI:4 1938 - 1960    78 SEK
Death and funeral records
See: Bygdeå C:2 1745 - 1780    134 SEK
See: Bygdeå C:3 1781 - 1829    233 SEK
See: Bygdeå C:4 1829 - 1864    277 SEK
See: Bygdeå EI:1 1865 - 1894    166 SEK
Bygdeå F:1 1895 - 1910    126 SEK
Bygdeå F:2 1910 - 1937    151 SEK
Account-book for the church
Bygdeå LI:1 1756 - 1892    168 SEK
Bygdeå LI:2 1759 - 1832    110 SEK
Bygdeå LI:3 1771 - 1804    194 SEK
Bygdeå LI:4 1805 - 1822    148 SEK
See: Bygdeå J:4 1813 - 1838    88 SEK
Bygdeå LI:5 1837 - 1860    159 SEK
Bygdeå LI:6 1841 - 1859    152 SEK
Bygdeå LI:7 1849 - 1871    171 SEK
Bygdeå LI:8 1860 - 1876    157 SEK
Bygdeå LI:9 1860 - 1877    166 SEK
Account-book for the poor relief
See: Bygdeå LI:3 1771 - 1804    194 SEK
See: Bygdeå LI:4 1805 - 1853    148 SEK
See: Bygdeå LI:5 1837 - 1860    159 SEK
Account-book for the collect
See: Bygdeå LI:2 1771 - 1804    110 SEK
See: Bygdeå LI:5 1837 - 1860    159 SEK
See: Bygdeå LI:6 1841 - 1859    152 SEK
Account-book for the various institution and purpose
See: Nysätra KI:4 1765    114 SEK
See: Bygdeå LI:3 1771 - 1775    194 SEK
See: Bygdeå LI:3 1773 - 1804    194 SEK
See: Bygdeå J:4 1789    88 SEK
See: Bygdeå LI:3 1800 - 1804    194 SEK
See: Bygdeå LI:4 1805 - 1816    148 SEK
See: Bygdeå LI:5 1837 - 1860    159 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Degerfors fögderi Vol:54g 1941    360 SEK
Inventory of the estate
See: Bygdeå tingslags häradsrätt 1722 - 1901   
See: Nysätra tingslags häradsrätt 1902 - 1947   
Remaining documents
See: Bygdeå AI:2 1751 - 1758    117 SEK
Bygdeå J:4 1772 - 1855    88 SEK
See: Bygdeå J:4 1816    88 SEK
See: Bygdeå J:4 1822    88 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

74 286 133

More info about our color images

  CartLogin formulär