Degerfors

Degerfors in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten
Source typeParish / Congregation
AliasVindeln
InformationFörsamlingens namn var t.o.m. 1969 Degerfors. Fr.o.m. 1970 kallas församlingen Vindeln.

Församlingen bildades som en kapellförsamling 1768 genom utbrytning ur Umeå landsförsamling. 1788-04-01 blev det en annexförsamling.

T.o.m. 1791 kapell/annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792-1799 annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1961 eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Degerfors församling 1924 i Degerfors kyrkobokföringsdistrikt och Åmsele kyrkobokföringsdistrikt.

1962 utbrutet Åmsele varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1962-2005 moderförsamling i Vindelns (Degerfors) och Åmsele pastorat.

2006 införlivat Åmsele.

Fr.o.m. 2006 åter eget pastorat.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Degerfors (t.o.m. 1947)
Västerbottens södra domsaga (1948-1970)

Genom KB:s utslag 1858-09-09 och kammarkollegii beslut 1869-06-23 överfördes Strömsjönäs by samt hemmanen Bäck nr 1, Eckornträsk nr 1-2, Malträsk nr 1, Manjaur nr 1-3, Marielund nr 1, Mårdsele nr 1 och Skurträsk nr 1-3 från Lycksele församling. Dessa byar åtnjöt s.k. lappmarksfrihet till ingången av 1873 och kvarstod därför t.v. dels i Lycksele och dels i Örträsks husförhörslängder.

1869 (enligt löneregleringsresolution 1867-12-13) överfördes Bergvall nr 1, Degerliden nr 1, Floda nr 1, nyhemmanet Forsliden, Högliden nr 1-2, Högstmyrliden nr 1-2, Lillåtjärn (Lillåtjälen) nr 1, Renträsk nr 1, Ytteråträsk nr 1, Åland nr 1 samt Åträsk nr 1-2 till Sävars församling i kyrkligt, administrativt och judiciellt hänseende.

Samma år överfördes byarna Torrberget eller Trollberget (som även förut haft s.k. kyrkorätt i Degerfors), Nyås, Rödålund, Rengård och Rengårdsbäck från Umeå landsförsamling. Om överföringarna i jordeboken meddelade kammarkollegium stadfästelse 5/12 1870.

1886 överfört (enligt kungligt brev 1885-07-03) 1/32 mtl Avaliden och överloppsmarkerna Sävar nr 1 till Sävars församling.

1939 (enligt Kungl. beslut 1938-02-18) överfördes det s.k. Garpatjärnsskiftet till Bjurholms församling.

1940 (enligt Kungl. beslut 1939-02-03) överfördes vissa fyllnadsmarker om 97.85 kvkm från Umeå landsförsamling. Samtidigt flyttades hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland om 22.52 kvkm till Umeå landsförsamling.

1944 (enligt Kungl. beslut 26/3 1943) överfört södra delen av kronoparken Hundtjärnliden till Sävars församling. Samtidigt överfördes norra delen av samma kronopark samt kronoparken Degernäsliden från Sävars församling.
NADSE/HLA/1010028
Volume from Degerfors
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Degerfors AI:1 1794 - 1814    283 SEK
Degerfors AI:2 1815 - 1824    184 SEK
Degerfors AI:3 1825 - 1835    223 SEK
Degerfors AI:4 1836 - 1842    235 SEK
Degerfors AI:5a 1843 - 1847    208 SEK
Degerfors AI:5b 1843 - 1847    73 SEK
Degerfors AI:6a 1848 - 1857    199 SEK
Degerfors AI:6b 1848 - 1857    184 SEK
Degerfors AI:7a 1858 - 1860    178 SEK
Degerfors AI:7b 1858 - 1860    174 SEK
Degerfors AI:8a 1861 - 1865    215 SEK
Degerfors AI:8b 1861 - 1865    213 SEK
Degerfors AI:9a 1866 - 1876    205 SEK
Degerfors AI:9b 1866 - 1876    197 SEK
Degerfors AI:9c 1866 - 1876    178 SEK
Degerfors AI:10a 1877 - 1889    228 SEK
Degerfors AI:10b 1877 - 1889    240 SEK
Degerfors AI:10c 1877 - 1889    199 SEK
Degerfors AI:11a 1890 - 1899    261 SEK
Degerfors AI:11b 1890 - 1899    262 SEK
Degerfors AI:11c 1890 - 1899    220 SEK
Degerfors AIIa:1 1900 - 1909    265 SEK
Degerfors AIIa:2 1900 - 1909    282 SEK
Degerfors AIIa:3 1900 - 1909    258 SEK
Degerfors AIIa:4 1910 - 1920    263 SEK
Degerfors AIIa:5 1910 - 1920    251 SEK
Degerfors AIIa:6 1910 - 1920    260 SEK
Degerfors AIIa:7 1910 - 1920    259 SEK
Degerfors AIIa:8 1921 - 1930    229 SEK
Degerfors AIIa:9 1921 - 1930    220 SEK
Degerfors AIIa:10 1921 - 1930    234 SEK
Degerfors AIIa:11 1921 - 1930    234 SEK
Degerfors AIIa:12 1921 - 1930    234 SEK
Records of non-existing persons
See: Degerfors AI:9c 1866 - 1876    178 SEK
See: Degerfors AI:10c 1877 - 1891    199 SEK
Migration records
Degerfors B:1 1822 - 1856    60 SEK
Degerfors B:2 1861 - 1894    114 SEK
Degerfors B:3 1895 - 1913    96 SEK
Degerfors B:4 1914 - 1930    96 SEK
Degerfors B:5 1916 - 1936    125 SEK
Degerfors B:6 1931 - 1947    82 SEK
Degerfors B:7 1937 - 1949    127 SEK
Birth and baptism records
Degerfors C:1 1770 - 1800    66 SEK
Degerfors C:2 1800 - 1830    189 SEK
Degerfors C:3 1831 - 1850    139 SEK
Degerfors C:4 1851 - 1869    163 SEK
Degerfors C:5 1870 - 1892    246 SEK
Degerfors C:6 1892 - 1894    113 SEK
Degerfors C:7 1895 - 1903    222 SEK
Degerfors C:8 1904 - 1913    220 SEK
Degerfors C:9 1913 - 1921    208 SEK
Degerfors C:10 1922 - 1933    217 SEK
Banns and marriage records
See: Degerfors C:2 1801 - 1830    189 SEK
See: Degerfors C:3 1831 - 1847    139 SEK
Degerfors EI:1 1847 - 1861    75 SEK
Degerfors EI:2 1861 - 1894    101 SEK
Degerfors EI:3 1895 - 1907    96 SEK
Degerfors EI:4 1908 - 1919    95 SEK
Degerfors EI:5 1919 - 1930    97 SEK
Degerfors EI:6 1931 - 1941    95 SEK
Degerfors EI:7 1941 - 1950    96 SEK
Death and funeral records
Degerfors F:1 1789 - 1800    40 SEK
See: Degerfors C:2 1800 - 1830    189 SEK
See: Degerfors C:1 1825 - 1826    66 SEK
See: Degerfors C:3 1831 - 1847    139 SEK
See: Degerfors EI:1 1847 - 1861    75 SEK
Degerfors F:2 1862 - 1894    130 SEK
Degerfors F:3 1895 - 1915    187 SEK
Degerfors F:4 1916 - 1935    186 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Degerfors fögderi Vol:88g 1941    514 SEK
Inventory of the estate
See: Umeå tingslags häradsrätt 1675 - 1816   
See: Degerfors tingslags häradsrätt 1817 - 1947   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

74 245 663

More info about our color images

  CartLogin formulär