Dorotea

Dorotea in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceLappland
Source typeParish / Congregation
AliasBergvattnet
InformationFörsamlingen bildades 1795-11-25 som ett kapellag genom utbrytning ur Åsele.

Församlingens namn var t.o.m. 1799-05-07 Bergvattnet och därefter Dorotea.

T.o.m. 1846-01-20 låg huvuddelen av Dorotea församling i Västerbottens län. En mindre del, Norrby, tillhörde Västernorrlands län. 1846-01-21 överfördes Norrby till Tåsjö församling i Västernorrlands län, vilket medförde att Dorotea helt kom att tillhöra Västerbottens län. 1864 delades församlingen igen mellan Västerbottens och Västernorrlands län, då Tannsjö och Bellvik överfördes till Västernorrlands län. 1885 överfördes Tannsjö till Bodums församling i Västernorrlands län och 1891 återfördes Bellvik till Västerbottens län, vilket innebar att hela Dorotea återigen tillhörde Västerbottens län.

1795-11-25 - 1799-05-06 kapellförsamling i Åsele och Bergvattnets (Dorotea) pastorat.

1799-05-07 - 1904 eget pastorat.

1905 utbrutet Risbäck (omfattande Avasjö, Brännåker, Båtas 1 och 2, Dabbnäs, Harrsjön eller Harrsjöhöjden, Lillånäset, Lövsjö, Risbäck, Rissjön, Sandvik, Storbäck, Stornäs, Subben eller Subbme, Söderfors 1 och 2 och Tvärsele) som kapellförsamling.

1905-2005 moderförsamling i Dorotea och Risbäcks pastorat.

Församlingen uppgick 2006 i nybildade Dorotea-Risbäcks församling.

1865 överfört byn Lillånäset från Frostvikens församling.

1887 (enligt Kungl. brev 1886-05-06) överfört 1/3 mtl Norrby nr 1 och 2/3 mtl Norrby nr 2, vilka redan förut i ecklesiastikt avseende tillhörde Tåsjö, till Tåsjö församling.

Stift:
Härnösand t.o.m. 1903
Luleå fr.o.m. 1904

Tingslag:
Åsele lappmark (t.o.m. 1921)
Vilhelmina (1922-1947)
Åsele och Vilhelmina (1948-1970)
NADSE/HLA/1010031
Volume from Dorotea
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Dorotea AI:1 1798 - 1826    109 SEK
Dorotea AI:2 1827 - 1838    94 SEK
Dorotea AI:3 1854 - 1862    177 SEK
Dorotea AI:4 1863 - 1875    178 SEK
Dorotea AI:5 1875 - 1884    335 SEK
Dorotea AI:6 1885 - 1894    195 SEK
Dorotea AIIa:1 1895 - 1905    210 SEK
Dorotea AIIa:2 1906 - 1915    256 SEK
Dorotea AIIa:3 1916 - 1925    159 SEK
Dorotea AIIa:4 1916 - 1925    155 SEK
Dorotea AIIa:5 1916 - 1925    155 SEK
Dorotea AIIa:6 1916 - 1925    68 SEK
Dorotea AIIa:7 1926 - 1935    184 SEK
Dorotea AIIa:8 1926 - 1935    186 SEK
Dorotea AIIa:9 1926 - 1935    186 SEK
Dorotea AIIa:10 1926 - 1935    182 SEK
Records of non-existing persons
See: Dorotea AIIa:1 1895 - 1905    210 SEK
See: Dorotea AIIa:2 1906 - 1915    256 SEK
See: Dorotea AIIa:6 1916 - 1925    68 SEK
See: Dorotea AIIa:10 1926 - 1935    182 SEK
Migration records
Dorotea BI:1 1841 - 1894    88 SEK
Dorotea BI:2 1895 - 1943    127 SEK
Dorotea BII:1 1916 - 1945    129 SEK
Dorotea BI:3 1944 - 1957    69 SEK
Dorotea BII:2 1946 - 1962    126 SEK
Birth and baptism records
Dorotea C:1 1796 - 1837    100 SEK
Dorotea C:2 1838 - 1888    145 SEK
Dorotea C:3 1888 - 1893    54 SEK
Dorotea C:4 1894    43 SEK
Dorotea C:5 1895 - 1904    154 SEK
Dorotea C:6 1905 - 1917    180 SEK
Dorotea C:7 1918 - 1930    186 SEK
Banns and marriage records
Dorotea EI:1 1798 - 1865    75 SEK
Dorotea EI:2 1866 - 1893    58 SEK
Dorotea EI:3 1894    36 SEK
Dorotea EI:4 1895 - 1934    126 SEK
Dorotea EI:5 1935 - 1955    96 SEK
Death and funeral records
See: Dorotea EI:1 1796 - 1865    75 SEK
Dorotea F:1 1866 - 1893    59 SEK
Dorotea F:2 1894    36 SEK
Dorotea F:3 1895 - 1924    126 SEK
Account-book for the church
Dorotea LIa:1 1796 - 1823    82 SEK
Account-book for the poor relief
See: Dorotea LIa:1 1796 - 1823    82 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIaa:43a 1941    286 SEK
Inventory of the estate
See: Åsele tingslags häradsrätt 1750 - 1921   
See: Vilhelmina tingslags häradsrätt 1922 -   
Remaining documents
Dorotea AIIb:1 1920 - 1929    64 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

73 874 344

More info about our color images

  CartLogin formulär