Fredrika

Fredrika in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceLappland
Source typeParish / Congregation
AliasViska kapellag
InformationFörsamlingen bildades 1795-11-25 som ett kapellag genom utbrytning ur Åsele.

Församlingens namn var t.o.m. 1799-05-07 Viska och därefter Fredrika.

T.o.m. 1868-11-27 låg huvuddelen av Fredrika församling i Västerbottens län. En mindre del, Aspsele, Holmsjön, Krokvattnet, Remmaren, Stavarsjön, Stavberg, Svartsjö och Trehörningsjö, tillhörde Västernorrlands län. 1868-11-28 överfördes Holmsjön, Stavberg, Svartsjö och Trehörningsjö till Anundsjö församling i Västernorrlands län och Aspsele, Krokvattnet, Remmaren och Stavarsjön till Björna församling i Västernorrlands län, vilket medförde att Fredrika helt kom att tillhöra Västerbottens län.

1795-11-25 - 1799-05-06 kapellförsamling i Åsele, Bergvattnets (Dorotea) och Viska (Fredrika) pastorat.

1799-05-07 - 1998 eget pastorat.

1999-2009 annexförsamling i Åsele och Fredrika pastorat.

Församlingen uppgick 2010 i nybildade Åsele-Fredrika församling.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Åsele lappmark (t.o.m. 1921)
Åsele (1922-1947)
Åsele och Vilhelmina (1948-1970)
NADSE/HLA/1010039
Volume from Fredrika
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Fredrika AI:1 1800 - 1820    95 SEK
Fredrika AI:2 1821 - 1842    141 SEK
Fredrika AI:3 1843 - 1852    121 SEK
Fredrika AI:4 1853 - 1862    126 SEK
Fredrika AI:5 1863 - 1873    156 SEK
Fredrika AI:6 1874 - 1883    190 SEK
Fredrika AI:7 1884 - 1894    162 SEK
Fredrika AIIa:1 1895 - 1904    225 SEK
Fredrika AIIa:2 1905 - 1914    240 SEK
Fredrika AIIa:3 1915 - 1925    240 SEK
Fredrika AIIa:4 1926 - 1934    223 SEK
Fredrika AIIa:5 1935 - 1944    276 SEK
Records of non-existing persons
See: Fredrika AIIa:1 1895 - 1904    225 SEK
See: Fredrika AIIa:2 1905 - 1914    240 SEK
See: Fredrika AIIa:3 1915 - 1925    240 SEK
See: Fredrika AIIa:4 1926 - 1934    223 SEK
See: Fredrika AIIa:5 1935 - 1944    276 SEK
Migration records
Fredrika B:1 1846 - 1861    48 SEK
Fredrika B:2 1846 - 1861    47 SEK
Fredrika B:3 1862 - 1886    58 SEK
Fredrika B:4 1887 - 1900    45 SEK
Fredrika B:5 1901 - 1929    65 SEK
Fredrika B:6 1916 - 1950    86 SEK
Fredrika B:7 1930 - 1948    51 SEK
Birth and baptism records
Fredrika C:1 1800 - 1844    107 SEK
Fredrika C:2 1844 - 1862    76 SEK
Fredrika C:3 1862 - 1894    140 SEK
Fredrika C:4 1895 - 1910    139 SEK
Fredrika C:5 1911 - 1925    117 SEK
Fredrika C:6 1926 - 1945    109 SEK
Communion records
See: Fredrika AI:7 1884 - 1893    162 SEK
Banns and marriage records
See: Fredrika C:1 1800 - 1844    107 SEK
Fredrika EI:1 1844 - 1861    40 SEK
See: Fredrika C:3 1862 - 1894    140 SEK
See: Fredrika C:4 1895 - 1914    139 SEK
See: Fredrika C:5 1915 - 1929    117 SEK
Fredrika EI:2 1930 - 1948    66 SEK
Death and funeral records
Fredrika F:1 1800 - 1861    85 SEK
See: Fredrika C:3 1862 - 1891    140 SEK
Fredrika F:2 1891 - 1900    48 SEK
Fredrika F:3 1901 - 1920    65 SEK
Supplements to migration records
Fredrika HII:1 1797 - 1820    90 SEK
Fredrika HII:2 1832 - 1846    181 SEK
Fredrika HII:3 1847 - 1862    249 SEK
Account-book for the church
Fredrika LIa:1 1798 - 1818    80 SEK
See: Fredrika P:1 1800 - 1811    48 SEK
Account-book for the poor relief
See: Fredrika LIa:1 1801 - 1818    80 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIab:11b 1941    144 SEK
Register
Fredrika FlyttAttestReg:1 1797 - 1862    63 SEK
Inventory of the estate
See: Åsele tingslags häradsrätt 1750 -   
Remaining documents
Fredrika P:1 1796    48 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

74 208 300

More info about our color images

  CartLogin formulär