Lycksele

Lycksele in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceLappland
Source typeParish / Congregation
InformationFörsamlingen bildades 1606-04-28 genom utbrytning ur Umeå (landsförsamling).

1606-04-28 - 1617-02-10 eget pastorat.

1671-02-11 - 1646-08-29 annexförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 - 1673-09-26 annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1648-01-15 utbrutet Åsele.

1673-09-27 utbrutet Illesnöhle (Gillesnuole), sedermera Sorsele.

1673-09-27 - 1780 moderförsamling i Lycksele och Sorsele (Illesnöhle) pastorat.

1780 utbrutet Tärna.

1780 - 1815-03-16 moderförsamling i Lycksele, Sorsele och Tärna pastorat.

1815-03-17 utbrutet Stensele.

1815-05-17 - 1821-05-16 moderförsamling i Lycksele, Sorsele, Tärna och Stensele pastorat.

1821-05-17 - 1822-10-02 moderförsamling i Lycksele, Tärna och Stensele pastorat.

1822-10-03 - 1848-09-28 åter eget pastorat.

1848-09-29 utbrutet Örträsk.

1848-09-29 - 1887-08-09 moderförsamling i Lycksele och Örträsks pastorat.

Fr.o.m. 1887-08-10 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Lycksele församling 1923-05-01 i Lycksele kyrkobokföringsdistrikt och Björksele kyrkobokföringsdistrikt.

1962 upphörde kyrkobokföringsdistrikten, då Björksele utbröts och bildade en egen församling.

Stift:
Uppsala ärke (t.o.m. 1647)
Härnösand (1647-1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Lycksele (t.o.m. 1970)

Av hemmanet Tväråträsk nr 2 i Sorsele socken är ett skifte, Granträsk om 13/64 mtl, delvis utlagt i Lycksele socken.

1880-12-30 överfört byarna och lägenheterna Aspliden, Berg, Björkås, Brännäs, Holmsjö, Högåker, Nynäs, Rökå och Vännäs samt krononybygget Aspliden till Malå församling.

1884 (enligt Kungl. brev 1877-02-26) överfört Åmnäs från Norsjö församling.

1896-01-28 överfört krononybygget Malmed nr 1 till Åsele sn.

1909 (enligt Kungl. brev 1908-12-31) överfört avverkningsblocket nr 2 av kronoparken Örålandet nr 1, avverkningsblocket nr 1 av kronoparken Vittanliden nr 1 samt kronoöverloppsmarken nr 10 till Örträsks församling.

1943-11-12 överfört skiftena I, II och IV av kronoparken Örålandet samt skiftet I av kronoparken Vittanliden från Örträsks församling.
NADSE/HLA/1010118
Volume from Lycksele
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Account-book for the various institution and purpose
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Lycksele AI:1 1742 - 1759    113 SEK
Lycksele AI:2 1759 - 1769    77 SEK
Lycksele AI:3 1767 - 1789    76 SEK
Lycksele AI:4 1788 - 1809    113 SEK
Lycksele AI:5 1790 - 1824    155 SEK
Lycksele AI:6 1810 - 1817    139 SEK
Lycksele AI:7 1817 - 1828    165 SEK
Lycksele AI:8a 1829 - 1838    226 SEK
Lycksele AI:8b 1834 - 1838    52 SEK
Lycksele AI:9 1839 - 1845    259 SEK
Lycksele AI:10a 1846 - 1855    267 SEK
Lycksele AI:10b 1846 - 1855    182 SEK
Lycksele AI:11 1856 - 1866    366 SEK
Lycksele AI:12a 1867 - 1876    249 SEK
Lycksele AI:12b 1867 - 1876    229 SEK
Lycksele AI:13a1 1877 - 1889    157 SEK
Lycksele AI:13a2 1877 - 1889    160 SEK
Lycksele AI:13b 1877 - 1889    207 SEK
Lycksele AI:14a 1890 - 1899    142 SEK
Lycksele AI:14b 1890 - 1899    461 SEK
Lycksele AII:1a 1900 - 1920    176 SEK
Lycksele AII:1b 1900 - 1920    168 SEK
Lycksele AII:1c 1900 - 1920    170 SEK
Lycksele AII:1d 1900 - 1920    168 SEK
Lycksele AII:1e 1900 - 1920    216 SEK
Lycksele AII:1f 1900 - 1920    222 SEK
Lycksele AII:2a 1920 - 1930    280 SEK
Lycksele AII:2b 1920 - 1930    277 SEK
Lycksele AII:2c 1920 - 1930    277 SEK
Lycksele AII:2d 1920 - 1930    277 SEK
Lycksele AII:2e 1920 - 1930    276 SEK
Records of non-existing persons
See: Lycksele AI:12b 1867 - 1876    229 SEK
See: Lycksele AI:13b 1877 - 1889    207 SEK
See: Lycksele AII:2e 1920 - 1930    276 SEK
Migration records
Lycksele BI:1 1834 - 1842    70 SEK
Lycksele BI:2 1857 - 1882    117 SEK
Lycksele BI:3 1883 - 1894    53 SEK
Lycksele BI:4 1895 - 1930    156 SEK
Lycksele BIII:1 1919 - 1931    95 SEK
Lycksele BII:1 1931 - 1953    101 SEK
Lycksele BIII:2 1932 - 1943    96 SEK
Lycksele BIII:3 1940 - 1953    96 SEK
Lycksele BII:2 1940 - 1961    102 SEK
Lycksele BIII:4 1944 - 1953    96 SEK
Birth and baptism records
Lycksele C:1 1702 - 1777    184 SEK
Lycksele C:2 1778 - 1813    135 SEK
Lycksele C:3 1813 - 1831    122 SEK
Lycksele C:4 1832 - 1862    230 SEK
Lycksele C:5 1862 - 1890    258 SEK
Lycksele C:6 1891 - 1895    75 SEK
Lycksele C:7 1895 - 1905    259 SEK
Lycksele C:8 1906 - 1916    255 SEK
Lycksele C:9 1917 - 1927    265 SEK
Banns and marriage records
See: Lycksele C:1 1704 - 1780    184 SEK
See: Lycksele F:1 1778 - 1831    138 SEK
Lycksele EI:1 1832 - 1876    138 SEK
Lycksele EI:2 1877 - 1894    63 SEK
Lycksele EI:3 1895 - 1920    150 SEK
Lycksele EI:4 1921 - 1938    153 SEK
Lycksele EI:5 1939 - 1960    156 SEK
Death and funeral records
See: Lycksele C:1 1714 - 1780    184 SEK
Lycksele F:1 1778 - 1831    138 SEK
Lycksele F:2 1832 - 1872    91 SEK
Lycksele F:3 1872 - 1894    100 SEK
Lycksele F:4 1895 - 1912    156 SEK
Lycksele F:5 1913 - 1927    150 SEK
Lycksele F:6 1928 - 1943    144 SEK
Account-book for the church
Lycksele LIa:1 1704 - 1783    121 SEK
See: Lycksele J:1 1733 - 1736    387 SEK
Lycksele LIa:2 1829 - 1831    57 SEK
Lycksele LIa:3 1831 - 1863    53 SEK
Account-book for the poor relief
See: Lycksele LIa:2 1835 - 1839    57 SEK
Account-book for the various institution and purpose
See: Lycksele J:1 1766 - 1776    387 SEK
See: Lycksele LIa:2 1850 - 1863    57 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIac:58 1941    379 SEK
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIac:59 1941    357 SEK
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIad:5b 1941    160 SEK
Inventory of the estate
See: Lycksele tingslags häradsrätt 1765 -   
Remaining documents
Lycksele J:1 1613 - 1799    387 SEK
Lycksele AVII:1 1900 - 1920    41 SEK
Lycksele AVII:2 1920 - 1930    51 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

74 208 300

More info about our color images

  CartLogin formulär