Sorsele

Sorsele in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceLappland
Source typeParish / Congregation
AliasIllesnöhle, Gillesnuole
InformationT.o.m. 1810-05-20 tillhörde Sorsele Västerbottens län. Vid utbrytningen av Norrbottens län 1810-05-21 kom huvuddelen av Sorsele församling att tillhöra Västerbottens län. En mindre del, Fjällnäs och Nordanås byar, tillhörde Norrbottens län. 1868-05-20 överfördes ovannämnda orter till Västerbottens län, vilket medförde att Sorsele helt kom att tillhöra detta län.

Församlingen bildades under namnet Illesnöhle (Gillesnuole) 1673-09-27, genom utbrytning ur Lycksele. Namnet ändrades 1701 till Sorsele.

1673-09-27 - 1780 annexförsamling i Lycksele och Sorsele (Illesnöhle) pastorat.

1780 - 1815-03-16 annexförsamling i Lycksele, Sorsele och Tärna pastorat.

1815-03-17 - 1821-05-16 annexförsamling i Lycksele, Sorsele, Tärna och Stensele pastorat.

1821-05-17 - 1961 eget pastorat.

1962-2005 moderförsamling i Sorsele och Gargnäs pastorat.

2006 införlivat Gargnäs.

Fr.o.m. 2006 åter eget pastorat.

Stift:
Härnösand (1647-1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Lycksele (t.o.m. 1970)

Av hemmanet Tväråträsk nr 2 i Sorsele socken är ett skifte, Granträsk om 13/64 mtl, delvis utlagt i Lycksele socken.

1876-07-13 överfört nybygget Harrbosele till Lycksele församling.

1880-12-30 överfört hemmanen Svartlund och 1/32 mtl av Johannisberg samt nybyggena Carolinelund och Friheten till Malå församling.

1888 (enligt Kungl. brev 1880-03-12 och 1887-04-15) överfört Kåtenoive nr 1 och Kåtaliden nr 2 samt nybygget Racknäs från Malå församling.
NADSE/HLA/1010185
Volume from Sorsele
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Sorsele AI:1 1778 - 1790    70 SEK
Sorsele AI:2 1790 - 1817    100 SEK
Sorsele AI:3 1817 - 1828    118 SEK
Sorsele AI:4 1830 - 1840    141 SEK
Sorsele AI:5 1840 - 1846    132 SEK
Sorsele AI:6a 1847 - 1853    88 SEK
Sorsele AI:6b 1847 - 1853    118 SEK
Sorsele AI:7 1854 - 1866    265 SEK
Sorsele AI:8 1864 - 1873    79 SEK
Sorsele AI:9 1866 - 1875    172 SEK
Sorsele AI:10 1874 - 1885    69 SEK
Sorsele AI:11 1876 - 1885    190 SEK
Sorsele AI:12 1886 - 1895    208 SEK
Sorsele AI:13 1886 - 1895    78 SEK
Sorsele AIIa:1b 1896 - 1899    96 SEK
Sorsele AIIa:1a 1896 - 1910    193 SEK
Sorsele AIIa:1c 1896 - 1910    139 SEK
Sorsele AIIa:1d 1896 - 1932    85 SEK
Sorsele AIIa:2a 1910 - 1917    192 SEK
Sorsele AIIa:2b 1910 - 1918    132 SEK
Sorsele AIIa:3a 1917 - 1930    187 SEK
Sorsele AIIa:3b 1917 - 1930    184 SEK
Sorsele AIIa:3c 1917 - 1930    184 SEK
Sorsele AIIa:4a 1930 - 1940    190 SEK
Sorsele AIIa:4b 1930 - 1940    186 SEK
Sorsele AIIa:4c 1930 - 1940    126 SEK
Sorsele AIIa:5a 1938 - 1940    194 SEK
Migration records
Sorsele B:1 1866 - 1894    50 SEK
Sorsele B:2 1895 - 1915    56 SEK
Sorsele B:4 1916 - 1938    78 SEK
Sorsele B:3 1916 - 1940    64 SEK
Sorsele B:5 1939 - 1947    71 SEK
Sorsele B:6 1941 - 1947    48 SEK
Birth and baptism records
See: Lycksele C:2 1709 - 1801    135 SEK
Sorsele C:1 1762 - 1813    177 SEK
See: Lycksele C:1 1777    184 SEK
Sorsele C:2 1814 - 1843    136 SEK
Sorsele C:3 1844 - 1865    75 SEK
Sorsele C:4 1866 - 1890    93 SEK
Sorsele C:5 1891 - 1894    49 SEK
Sorsele C:6 1895 - 1897    61 SEK
Sorsele C:7 1898 - 1910    154 SEK
Sorsele C:8 1911 - 1921    155 SEK
Banns and marriage records
See: Lycksele F:1 1709 - 1801    138 SEK
See: Sorsele C:1 1762 - 1815    177 SEK
See: Lycksele C:1 1777    184 SEK
Sorsele EI:1 1816 - 1866    78 SEK
Sorsele EI:2 1866 - 1894    48 SEK
Sorsele EI:3 1895 - 1915    76 SEK
Sorsele EI:4 1916 - 1935    80 SEK
Sorsele EI:5 1936 - 1944    66 SEK
Sorsele EI:6 1945 - 1969    96 SEK
Death and funeral records
See: Lycksele F:1 1709 - 1801    138 SEK
See: Sorsele C:1 1762 - 1817    177 SEK
See: Lycksele C:1 1777    184 SEK
See: Sorsele EI:1 1816 - 1865    78 SEK
Sorsele F:1 1866 - 1894    66 SEK
Sorsele F:2 1895 - 1915    94 SEK
Sorsele F:3 1916 - 1929    78 SEK
Sorsele F:4 1930 - 1940    66 SEK
Account-book for the church
Sorsele LI:1 1759 - 1824    172 SEK
Sorsele LI:2 1827 - 1847    63 SEK
Account-book for the poor relief
See: Sorsele LI:1 1783 - 1824    172 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIae:25a 1941    256 SEK
Register
Sorsele DbReg:1 1762 - 1865    63 SEK
Inventory of the estate
See: Lycksele tingslags häradsrätt 1765 -   
Remaining documents
See: Sorsele LI:1 1789 - 1822    172 SEK
See: Sorsele LI:1 1822 - 1824    172 SEK
Sorsele AIIb:1 1924 - 1929    78 SEK
Sorsele AIIb:2 1930 - 1939    96 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

73 784 574

More info about our color images

  CartLogin formulär