Sävar

Sävar in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten
Source typeParish / Congregation
AliasSävars nedre kbfd
InformationFörsamlingen bildades 1823 genom utbrytning ur Umeå landsförsamling.

1823-1824 annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825-1834 annexförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-2006 moderförsamling i Sävars och Holmöns pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Sävars församling 1929-01-01 i Sävars nedre kyrkobokföringsdistrikt och Sävars övre kyrkobokföringsdistrikt.

De båda kyrkobokföringsdistrikten upphörde 1991-06-30.

Församlingen uppgick 2007 i nybildade Sävar-Holmöns pastorat.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1869 överfört (jämlikt löneregleringsresolution 1867-12-13) Bergvall nr 1, Degerliden nr 1, Floda nr 1, nyhemmanet Forsliden, Högliden nr 1 och 2, Högstmyrliden nr 1 och 2, Lillåtjärn (Lillåtjälen) nr 1, Renträsk nr 1, Ytteråträsk nr 1, Åland nr 1 samt Åträsk nr 1 och 2 från Degerfors församling. Enligt kungligt brev 1876-05-19 överflyttades byarna även i judiciellt avseende fr.o.m 1877.

1869-01-11 överfört (enligt KB:s utslag) krononybyggena Gräsnäs, Sävträsk, Södra Sjönäs och Ösjön i jordeboken till Bygdeå församling.

1880-05-01 överfört (enligt kungligt brev 1879-09-26) 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck till Umeå landsförsamling.

1886 överfört (enligt kungligt brev 1885-07-03) 1/32 mtl Avaliden och överloppsmarkerna Sävar nr 1 från Degerfors församling.

Ivarsboda, som ursprungligen tillhört Bygdeå, fick p.g.a. kungligt brev 1835-03-13 s.k. kyrkorätt i Sävar. 1891 överfört (enligt kungligt brev 1889-09-29) Ivarsbodan nr 1 och 2 även i kommunalt avseende och i jordeboken från Bygdeå församling.

1902 överfört (enligt kungligt brev 1900-11-30) kronofisket Ivarsboda nr 3 från Bygdeå församling.

1931 överfört (enligt kungligt brev 1930-02-28) vissa smärre obebyggda områden (ägolotter till hemmanen Norum nr 1 och 2) i alla avseenden från Bygdeå församling.

1939 överfört (enligt kungligt beslut 1938-02-18) vissa områden med en areal av 19.52 km2 från Umeå landsförsamling.

1944 överfört (enligt Kungl. beslut 26/3 1943) södra delen av kronoparken Hundtjärnliden från Degerfors församling. Samtidigt överfördes norra delen av samma kronopark samt kronoparken Degernäsliden till Degerfors församling.
NADSE/HLA/1010199
Volume from Sävar
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Sävar AI:1 1823 - 1830    166 SEK
Sävar AI:2 1831 - 1836    156 SEK
Sävar AI:3 1836 - 1844    280 SEK
Sävar AI:4a 1845 - 1854    192 SEK
Sävar AI:4b 1845 - 1854    178 SEK
Sävar AI:5a 1855 - 1864    194 SEK
Sävar AI:5b 1855 - 1864    168 SEK
Sävar AI:5c 1855 - 1864    119 SEK
Sävar AI:6a 1865 - 1874    247 SEK
Sävar AI:6b 1865 - 1874    255 SEK
Sävar AI:7a 1875 - 1884    240 SEK
Sävar AI:7b 1875 - 1884    269 SEK
Sävar AI:8a 1884 - 1893    300 SEK
Sävar AI:8b 1884 - 1893    279 SEK
Sävar AI:9a 1894 - 1898    253 SEK
Sävar AI:9b 1894 - 1898    218 SEK
Sävar AIIa:1a 1899 - 1908    262 SEK
Sävar AIIa:1b 1899 - 1908    232 SEK
Sävar AIIa:2a 1909 - 1920    269 SEK
Sävar AIIa:2b 1909 - 1920    240 SEK
Sävar AIIa:3a 1921 - 1930    278 SEK
Sävar AIIa:3b 1921 - 1930    275 SEK
Sävar AIIa:4a 1931 - 1940    281 SEK
Sävar AIIa:4b 1931 - 1940    273 SEK
Records of non-existing persons
See: Sävar AIIa:1b 1899 - 1908    232 SEK
See: Sävar AIIa:2b 1909 - 1920    240 SEK
See: Sävar AIIa:3a 1921 - 1930    278 SEK
See: Sävar AIIa:4b 1931 - 1940    273 SEK
Migration records
Sävar B:1 1827 - 1865    94 SEK
Sävar B:2 1861 - 1874    58 SEK
Sävar B:3 1875 - 1887    61 SEK
Sävar B:4 1888 - 1894    48 SEK
Sävar B:5 1895 - 1914    78 SEK
Sävar B:6 1915 - 1942    79 SEK
Sävar B:7 1916 - 1928    63 SEK
Sävar B:8 1929 - 1943    64 SEK
Sävar B:9 1943 - 1971    94 SEK
Sävar B:10 1944 - 1955    64 SEK
Birth and baptism records
Sävar C:1 1823 - 1837    114 SEK
Sävar C:2 1837 - 1860    166 SEK
Sävar C:3 1861 - 1869    170 SEK
Sävar C:4 1870 - 1878    181 SEK
Sävar C:5 1879 - 1894    126 SEK
Sävar C:6 1895 - 1907    150 SEK
Sävar C:7 1908 - 1920    150 SEK
Banns and marriage records
See: Sävar C:1 1823 - 1837    114 SEK
See: Sävar C:2 1838 - 1861    166 SEK
Sävar EI:1 1861 - 1876    100 SEK
Sävar EI:2 1876 - 1894    55 SEK
Sävar EI:3 1895 - 1907    64 SEK
Sävar EI:4 1908 - 1920    64 SEK
Sävar EI:5 1921 - 1947    96 SEK
Death and funeral records
See: Sävar C:1 1823 - 1837    114 SEK
See: Sävar C:2 1838 - 1860    166 SEK
See: Sävar EI:1 1861 - 1868    100 SEK
Sävar F:1 1868 - 1891    119 SEK
Sävar F:2 1892 - 1894    42 SEK
Sävar F:3 1895 - 1908    93 SEK
Sävar F:4 1909 - 1935    124 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Umeå fögderi Vol:171d 1941    255 SEK
Inventory of the estate
See: Umeå tingslags häradsrätt 1675 -   
Remaining documents
Sävar AIIc:1 1921 - 1930    58 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

73 874 344

More info about our color images

  CartLogin formulär