Åsele

Åsele in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten
Source typeParish / Congregation
InformationGenom kungl. brev den 15 januari 1648 avskildes Åsele lappmark, som sedan början av 1600-talet lytt under Umeå lappkyrka i Lycksele, till en egen lappmarksförsamling under Anundsjö med kyrka vid Åselet. Enligt kungl. brev 21 oktober 1686 skulle kaplanen i Anundsjö vara stationerad i Åsele. Avsöndring av Åsele till eget pastorat, ifrågasatt redan 1675, kom till stånd år 1700.

Inom lappmarksförsamlingen anlades i slutet av 1700-talet flera för lapparna avsedda kapell. Det 1783 bildade Volgsjö kapellag, dit även det samtidigt uppförda Fatmomakke kapell räknades, upphöjdes 1799 till annex, fick 1804 namnet Vilhelmina och blev 1812 eget pastorat. Kapellagen Viska och Bergvattnet, som inrättats 1795, utbrötos redan 1799 till särskilda gäll under namnen Fredrika och Dorotea. Planer på kapellag vid byn Hällan erhöllo 1820 kungl. tillstånd men fullföljdes icke. Det äldsta nybygget inom området skall vara Gavsele, grundat 1674.

Enligt KB:s femårsberättelse 1886-1890 överflyttades omkring år 1860 med kyrkoherdens i Åsele medgivande alla nomadlappar därstädes i kyrkligt hänseende till Vilhelmina. Under åren 1732-1820 fanns i Åsele en lappskola, som sköttes av en prästvigd skolmästare och indrogs sistnämnda år.

Med 1864 års ingång överflyttades från Åsele till grannsocknar i Västernorrlands län vissa byar, vilkas lappmarksfriheter då upphörde. Så överfördes Gulsele till Junsele socken och Rödvattnet till Anundsjö socken. Samtidigt med att kammarkollegiet 28 nov. 1868 stadfäste sistnämnda överflyttning, gillades även följande överföringar från Åsele till Anundsjö, nämligen av hemmanen Lägsta eller Lägstasjö, Mossaträsk, Tjäl eller Gultjäl, Solberg och Tjärn. Genom Kammarkollegiets resolution 27 mars 1871 överflyttades en del av Holmträsks by från Åsele till Anundsjö.

Beträffande överflyttningar till Anundsjö, Björna och Bjurholm samt Bodum och Tåsjö från Fredrika och Dorotea socknar se arkivförteckningarna för dessa.
NADSE/HLA/1010242
Volume from Åsele
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Inspection documents and inventory and archive list
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Åsele AI:1 1772 - 1780    105 SEK
See: Tåsjö AI:1 1773 - 1804    55 SEK
See: Vilhelmina AIa:1 1780 - 1781    136 SEK
Åsele AI:2 1781 - 1802    177 SEK
Åsele AI:3 1803 - 1853    196 SEK
Åsele AI:4 1815 - 1825    130 SEK
Åsele AI:5 1826 - 1835    139 SEK
Åsele AI:6 1835 - 1845    176 SEK
Åsele AI:7 1845 - 1854    189 SEK
Åsele AI:8 1855 - 1861    187 SEK
Åsele AI:9 1862 - 1869    214 SEK
Åsele AI:10 1870 - 1879    357 SEK
Åsele AI:11a 1880 - 1891    249 SEK
Åsele AI:11b 1880 - 1891    174 SEK
Åsele AI:12a 1892 - 1899    257 SEK
Åsele AI:12b 1892 - 1900    220 SEK
Åsele AIIa:1a 1900 - 1910    258 SEK
Åsele AIIa:1b 1900 - 1910    252 SEK
Åsele AIIa:2a 1911 - 1920    264 SEK
Åsele AIIa:2b 1911 - 1920    255 SEK
Åsele AIIa:2c 1911 - 1920    238 SEK
Åsele AIIa:3a 1920 - 1930    264 SEK
Åsele AIIa:3b 1920 - 1930    261 SEK
Åsele AIIa:3c 1920 - 1930    261 SEK
Åsele AIIa:3d 1920 - 1930    255 SEK
Åsele AIIa:3e 1920 - 1930    208 SEK
Åsele AIIa:4a 1930 - 1941    265 SEK
Åsele AIIa:4b 1930 - 1941    173 SEK
Åsele AIIa:4c 1930 - 1941    169 SEK
Åsele AIIa:4d 1930 - 1941    223 SEK
Åsele AIIa:4e 1930 - 1941    202 SEK
Records of non-existing persons
See: Åsele AI:11b 1880 - 1891    174 SEK
Migration records
Åsele BI:1 1862 - 1875    50 SEK
Åsele BI:2 1876 - 1895    52 SEK
Åsele BI:3 1895 - 1905    58 SEK
Åsele BI:4 1906 - 1915    66 SEK
Åsele BIII:1 1916 - 1932    95 SEK
Åsele BII:1 1916 - 1934    64 SEK
Åsele BIII:2 1932 - 1948    126 SEK
Åsele BII:2 1935 - 1947    66 SEK
Birth and baptism records
Åsele C:1 1710 - 1748    81 SEK
Åsele C:2 1749 - 1753    37 SEK
Åsele C:3 1800 - 1847    178 SEK
See: Åsele AI:3 1829 - 1832    196 SEK
Åsele C:4 1848 - 1861    98 SEK
Åsele C:5 1862 - 1881    156 SEK
Åsele C:6 1882 - 1889    119 SEK
Åsele C:7 1890 - 1894    97 SEK
Åsele C:8 1895 - 1903    156 SEK
Åsele C:9 1903 - 1912    154 SEK
Åsele C:10 1913 - 1921    154 SEK
Åsele C:11 1921 - 1930    156 SEK
Communion records
Åsele DII:1 1791 - 1802    119 SEK
Åsele DII:2 1791 - 1811    104 SEK
Åsele DII:3 1804 - 1816    43 SEK
Banns and marriage records
See: Åsele C:1 1701 - 1748    81 SEK
See: Åsele C:2 1750 - 1753    37 SEK
Åsele EI:1 1800 - 1861    81 SEK
See: Åsele AI:3 1832    196 SEK
Åsele EI:2 1862 - 1892    72 SEK
Åsele EI:3 1893 - 1895    41 SEK
Åsele EI:4 1895 - 1903    66 SEK
Åsele EI:5 1904 - 1917    81 SEK
Åsele EI:6 1918 - 1927    66 SEK
Åsele EI:7 1927 - 1938    81 SEK
Åsele EI:8 1939 - 1948    77 SEK
Death and funeral records
See: Åsele C:1 1711 - 1748    81 SEK
See: Åsele C:2 1750 - 1799    37 SEK
See: Åsele N:1 1793 - 1795    216 SEK
See: Åsele EI:1 1800 - 1862    81 SEK
See: Åsele AI:3 1832    196 SEK
Åsele F:1 1862 - 1883    70 SEK
Åsele F:2 1884 - 1894    63 SEK
Åsele F:3 1895 - 1901    66 SEK
Åsele F:4 1902 - 1920    124 SEK
Åsele F:6 1919 - 1945    66 SEK
Åsele F:5 1920 - 1939    126 SEK
Account-book for the church
Åsele LIa:1 1648 - 1695    114 SEK
Åsele LIa:2 1700 - 1764    143 SEK
Åsele LIa:3 1765 - 1829    143 SEK
Åsele LIa:4 1817 - 1832    127 SEK
Åsele LIa:5 1829 - 1890    110 SEK
Åsele LIa:6 1891 - 1898    45 SEK
Account-book for the poor relief
See: Åsele LIa:2 1744 - 1757    143 SEK
See: Åsele LIi:1 1748 - 1749    43 SEK
See: Åsele LIa:1 1758 - 1801    114 SEK
See: Åsele LIa:4 1817 - 1832    127 SEK
Account-book for the collect
See: Åsele LIa:4 1817 - 1832    127 SEK
Inspection documents and inventory and archive list
Åsele N:1 1648 - 1800    216 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIai:28b 1941    349 SEK
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIai:28a 1941    123 SEK
Register
Åsele HFReg:1 1772 - 1780    52 SEK
Inventory of the estate
See: Åsele tingslags häradsrätt 1750 -   
Remaining documents
See: Åsele KIVc:1 1725 - 1814    235 SEK
Åsele KIVc:1 1729 - 1820    235 SEK
Åsele LIi:1 1742 - 1808    43 SEK
Åsele LVa:1 1748    42 SEK
Åsele LIi:2 1753 - 1855    157 SEK
Åsele LIi:2a 1753 - 1855    157 SEK
Åsele LVa:2 1800 - 1902    193 SEK
See: Åsele LIa:4 1817 - 1832    127 SEK
Åsele AIIba:1 1911 - 1920    45 SEK
Åsele AIIba:2 1920 - 1930    116 SEK
Åsele AIIba:3 1930 - 1941    97 SEK
Åsele AIIba:4 1938 - 1941    216 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

74 245 663

More info about our color images

  CartLogin formulär