Örträsk

Örträsk in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceLappland
Source typeParish / Congregation
InformationÖrträsk by anlades 1674 av finska nybyggare i dåvarande Lycksele församling. Medgivande att bygga kapell gavs i k. brev 1842-12-29 och rätt att anställa predikant 1848-09-29. Enligt K. brev 1887-08-10 blev Örträsk eget pastorat. Byarna Skurträsk och Strömsjönäs överflyttades 1872 till Degerfors församling. Vid pastoratsdelningen, som skedde 1888, överflyttades hemmanen Långsele nr 2 och nr 6 samt Söderås nr 1 från Lycksele till Örträsks församling. Enligt k. brev den 1908-12-31 äro från 1909 års ingång avverkningsblocket nr 2 av kronoparken Örålandet nr 1, avverkningsblocket nr 1 av kronoparken Vittanliden nr 1 samt kronoöverloppsmarken nr 10 i kommunalt och ecklesiastikt hänseende samt i jordeboken förlagda från Lycksele till Örträsk. Enligt k. beslut 1943-11-12 ha skiftena I, II och IV av krono Örålandet samt skiftet I av kronoparken Vittanliden, "som i kommunalt och eclesiastikt hänseende redan tidigare räknats till Lycksele kommun och församling", i avseende på fastighetsredovisningen överflyttats från Örträsk till Lycksele sn.
NADSE/HLA/1010246
Volume from Örträsk
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Örträsk AI:1 1849 - 1859    168 SEK
Örträsk AI:2 1860 - 1879    196 SEK
Örträsk AI:3 1880 - 1889    128 SEK
Örträsk AI:4 1890 - 1894    118 SEK
Örträsk AIIa:1 1895 - 1905    138 SEK
Örträsk AIIa:2 1905 - 1917    157 SEK
Örträsk AIIa:3 1917 - 1929    188 SEK
Örträsk AIIa:4 1930 - 1940    178 SEK
Records of non-existing persons
See: Örträsk AI:3 1880 - 1889    128 SEK
See: Örträsk AIIa:1 1895 - 1904    138 SEK
See: Örträsk AIIa:2 1905 - 1917    157 SEK
See: Örträsk AIIa:3 1917 - 1929    188 SEK
See: Örträsk AIIa:4 1930 - 1940    178 SEK
Migration records
Örträsk B:1 1861 - 1878    43 SEK
Örträsk B:2 1879 - 1894    42 SEK
Örträsk B:3 1895 - 1931    61 SEK
Örträsk B:4 1916 - 1962    94 SEK
Örträsk B:5 1932 - 1962    55 SEK
Birth and baptism records
Örträsk C:1 1850 - 1894    108 SEK
Örträsk C:2 1895 - 1914    125 SEK
Banns and marriage records
Örträsk EI:1 1850 - 1894    69 SEK
Örträsk EI:2 1895 - 1915    85 SEK
Örträsk EI:3 1916 - 1962    79 SEK
Death and funeral records
See: Örträsk EI:1 1850 - 1894    69 SEK
See: Örträsk EI:2 1895 - 1916    85 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIaj:10b 1941    120 SEK
Inventory of the estate
See: Lycksele tingslags häradsrätt 1765 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

74 208 300

More info about our color images

  CartLogin formulär