Gällivare

Gällivare in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceLappland
Source typeParish / Congregation
AliasGellivare
InformationNamn:
-1901 Gellivare
1902- enligt SCB Gällivare

Indelning:
Gällivare församling bildades 1742-10-11 genom utbrytning ur Jokkmokks församling.

År 1745 överfördes en del av Jukkasjärvis område till Gällivare.

Gällivare församling indelades 1932-09-01 i två kyrkobokföringsdistrikt: Gällivare kbfd och Malmbergets kbfd.

Ur Gällivare kbfd utbröts 1940-01-01 Niilivaara kbfd, Vitträsks kbfd och Hakkas kbfd och 1951-01-01 Nattavaara kbfd.

Ur Gällivare församling utbröts 1962 Malmberget, Hakkas och Nilivaara, varvid motsvarande kbfd upplöstes.

1972-03-01 uppgick Vitträsks kbfd i Nattavaara kbfd.

Län:
-1810-05-20 Västerbotten
1810-05-21- Norrbotten

Pastorat:
Eget pastorat

Stift:
-1904 Härnösand
1904- Luleå

Tingslag:
1742-1750 Jokkmokk
1751-1970 Gällivare

Övrigt:
Följande byar i Gällivare upptagas i Överkalix förhörsböcker (gälla huvudsakligen lappar):
Ruutti, i Överkalix A I a: 4-5
Torrasjärv, i Överkalix A I a: 4-
Ullatti, i Överkalix A I a: 1
NADSE/HLA/1010055
Volume from Gällivare
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Gällivare CI:1 1758 - 1767  73 SEK
Gällivare AI:1 1776 - 1822    120 SEK
Gällivare AI:2 1823 - 1838    149 SEK
Gällivare AI:3 1839 - 1845    148 SEK
Gällivare AI:4 1846 - 1854    215 SEK
Gällivare AI:5a 1855 - 1864    184 SEK
Gällivare AI:5b 1855 - 1864    145 SEK
Gällivare AI:6 1865 - 1876    237 SEK
Gällivare AI:7 1869 - 1890    121 SEK
Gällivare AI:8 1877 - 1890    279 SEK
Gällivare AI:9a 1890 - 1895    153 SEK
Gällivare AI:9b 1890 - 1895    297 SEK
Gällivare AI:9c 1890 - 1895    140 SEK
Gällivare AI:9d 1890 - 1904    93 SEK
Gällivare AIIa:1 1895 - 1899    304 SEK
Gällivare AIIa:2 1895 - 1900    255 SEK
Gällivare AIIa:3 1895 - 1900    298 SEK
Gällivare AIIa:4 1895 - 1900    258 SEK
Gällivare AIIa:5 1900 - 1905    303 SEK
Gällivare AIIa:6 1900 - 1905    199 SEK
Gällivare AIIa:7 1900 - 1905    252 SEK
Gällivare AIIa:8 1900 - 1905    249 SEK
Gällivare AIIa:9 1900 - 1905    280 SEK
Gällivare AIIa:10 1900 - 1905    297 SEK
Gällivare AIIa:11 1900 - 1905    234 SEK
Gällivare AIIa:12 1905 - 1913    341 SEK
Gällivare AIIa:13 1905 - 1913    239 SEK
Gällivare AIIa:14 1905 - 1913    262 SEK
Gällivare AIIa:15 1905 - 1913    285 SEK
Gällivare AIIa:16 1905 - 1913    279 SEK
Gällivare AIIa:17 1905 - 1913    302 SEK
Gällivare AIIa:18 1905 - 1913    228 SEK
Gällivare AIIa:19 1905 - 1913    187 SEK
Gällivare AIIa:20 1905 - 1913    91 SEK
See: Norrbottens läns landskansli EXXII:5 1911  219 SEK
Gällivare AIIa:21 1911 - 1913    115 SEK
Gällivare AIIa:22 1913 - 1927    279 SEK
Gällivare AIIa:23 1913 - 1927    301 SEK
Gällivare AIIa:24 1913 - 1927    268 SEK
Gällivare AIIa:25 1913 - 1927    274 SEK
Gällivare AIIa:26 1913 - 1927    295 SEK
Gällivare AIIa:27a 1913 - 1927    143 SEK
Gällivare AIIa:27b 1913 - 1927    152 SEK
Gällivare AIIa:28a 1913 - 1927    156 SEK
Gällivare AIIa:28b 1913 - 1927    143 SEK
Gällivare AIIa:29a 1913 - 1927    163 SEK
Gällivare AIIa:29b 1913 - 1927    170 SEK
Gällivare AIIa:31 1913 - 1927    291 SEK
Gällivare AIIa:32 1913 - 1927    243 SEK
Gällivare AIIa:33 1913 - 1944    91 SEK
Gällivare AIIa:30a 1914 - 1928    162 SEK
Gällivare AIIa:30b 1914 - 1928    171 SEK
Gällivare AIIa:36 1927 - 1932    196 SEK
Gällivare AIIa:37 1927 - 1932    226 SEK
Gällivare AIIa:38 1927 - 1932    217 SEK
Gällivare AIIa:39 1927 - 1932    213 SEK
Gällivare AIIa:40 1927 - 1932    239 SEK
Gällivare AIIa:34 1927 - 1942    283 SEK
Gällivare AIIa:41 1928 - 1942    305 SEK
Gällivare AIIa:42 1928 - 1942    300 SEK
Gällivare AIIa:44 1928 - 1942    267 SEK
Gällivare AIIa:35 1928 - 1943    295 SEK
Gällivare AIIa:43 1928 - 1943    320 SEK
Records of non-existing persons
Gällivare AIII:1 1900 - 1932    124 SEK
Migration records
See: Gällivare CI:7 1865 - 1887  242 SEK
Gällivare BI:1 1888 - 1894    90 SEK
Gällivare BI:2 1895 - 1900    126 SEK
Gällivare BI:3 1900 - 1913    205 SEK
Gällivare BI:4 1914 - 1931    213 SEK
Gällivare BII:1 1916 - 1920    95 SEK
Gällivare BII:2 1921 - 1924    95 SEK
Gällivare BII:3 1925 - 1934    126 SEK
Gällivare BI:5 1932 - 1947    93 SEK
Gällivare BII:4 1935 - 1945    126 SEK
Gällivare BII:5 1946 - 1954    126 SEK
Gällivare BI:6 1948 - 1960    126 SEK
Birth and baptism records
Gällivare CI:1 1759 - 1768    73 SEK
Gällivare CI:2 1775 - 1827    234 SEK
Gällivare CI:3 1830 - 1834    64 SEK
Gällivare CI:4 1846 - 1859    107 SEK
Gällivare CI:5 1859 - 1861    46 SEK
Gällivare CI:6 1861 - 1864    96 SEK
Gällivare CI:7 1865 - 1887    242 SEK
Gällivare CI:8 1888 - 1894    171 SEK
Gällivare CI:9 1895 - 1899    232 SEK
Gällivare CI:10 1900 - 1903    272 SEK
Gällivare CI:11 1904 - 1907    281 SEK
Gällivare CI:12 1908 - 1911    264 SEK
Gällivare CI:13a 1912 - 1913    154 SEK
Gällivare CI:13b 1914 - 1916    203 SEK
Gällivare CI:14 1917 - 1922    343 SEK
Gällivare CI:15 1923 - 1929    347 SEK
Gällivare CII:1 1941 - 1947    228 SEK
Communion records
See: Gällivare CI:2 1776 - 1822  234 SEK
Banns and marriage records
See: Gällivare CI:1 1742 - 1777  73 SEK
See: Gällivare CI:2 1778 - 1827  234 SEK
See: Gällivare CI:3 1830 - 1834  64 SEK
See: Gällivare CI:4 1846 - 1860  107 SEK
See: Gällivare CI:5 1860 - 1861  46 SEK
See: Gällivare CI:6 1862 - 1865  96 SEK
See: Gällivare CI:7 1865 - 1887  242 SEK
Gällivare EI:1 1888 - 1894    65 SEK
Gällivare EI:2 1895 - 1902    126 SEK
Gällivare EI:3 1903 - 1913    164 SEK
Gällivare EI:4 1914 - 1928    206 SEK
Gällivare EI:5 1929 - 1944    215 SEK
Gällivare EI:6 1945 - 1960    174 SEK
Death and funeral records
See: Gällivare CI:1 1744 - 1764  73 SEK
See: Gällivare CI:2 1775 - 1819  234 SEK
See: Gällivare CI:3 1830 - 1834  64 SEK
See: Gällivare CI:4 1846 - 1859  107 SEK
See: Gällivare CI:5 1860 - 1862  46 SEK
See: Gällivare CI:6 1862 - 1864  96 SEK
See: Gällivare CI:7 1865 - 1887  242 SEK
Gällivare F:1 1888 - 1894    76 SEK
Gällivare F:2 1895 - 1902    171 SEK
Gällivare F:3 1903 - 1910    162 SEK
Gällivare F:4 1911 - 1917    166 SEK
Gällivare F:5 1918 - 1923    161 SEK
Gällivare F:6 1924 - 1938    244 SEK
Account-book for the church
Gällivare LI:1 1746 - 1775    55 SEK
Gällivare LI:2 1830 - 1864    74 SEK
See: Gällivare CI:6 1865 - 1888  96 SEK
Account-book for the poor relief
See: Gällivare KI:1 1830 - 1862  88 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Gällivare fögderi (1918-1942) Vol:9l 1941  346 SEK
Inventory of the estate
See: Jokkmokks tingslags häradsrätt 1740 - 1750   
See: Gällivare tingslags häradsrätt 1753 -   
Remaining documents
Gällivare PV:1 1742 - 1894    280 SEK
Gällivare KI:1 1838 - 1857    88 SEK
Gällivare KI:2 1857 - 1888    142 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 462 880

More info about our color images

  CartStart the program