Karl Gustav

Karl Gustav in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeParish / Congregation
AliasKarungi kapellag
InformationNamn:
1745-1783 Karungi kapellag
1783- Karl Gustav

Indelning:
Karungi kapellag bildades år 1745 genom utbrytning ur Nedertorneå församling. Karungi kapellag bildade 1783 eget pastorat och fick då namnet Karl Gustav.

Socknen var belägen på båda sidor av Torne älv. Vid freden 1809 avträddes till Ryssland det öster om älven belägna området, omfattande en tredjedel av socknens förra areal och mer än hälften av dess befolkning.

Län:
-1810-05-20 Västerbotten
1810-05-21- Norrbotten

Pastorat:
1745-1783 Kapellag i pastoratet Nedertorneå, Torneå och Karungi
1783- Eget pastorat

Stift:
-1904 Härnösand
1904- Luleå

Tingslag:
-1906 Nedertorneå och Karl Gustav
1907-1918 Nedertorneå
1919-1970 Torneå
NADSE/HLA/1010101
Volume from Karl Gustav
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Supplements to banns and marriage records
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Karl Gustav AI:1 1784 - 1820    199 SEK
Karl Gustav AI:2 1818 - 1828    204 SEK
Karl Gustav AI:3 1828 - 1838    192 SEK
Karl Gustav AI:4 1839 - 1848    216 SEK
Karl Gustav AI:5 1849 - 1858    216 SEK
Karl Gustav AI:6 1859 - 1866    221 SEK
Karl Gustav AI:7 1866 - 1875    256 SEK
Karl Gustav AI:8 1876 - 1885    229 SEK
Karl Gustav AI:9 1886 - 1895    245 SEK
Karl Gustav AIIa:1 1896 - 1905    235 SEK
Karl Gustav AIIa:4 1906 - 1915    46 SEK
Karl Gustav AIIa:2 1906 - 1919    184 SEK
Karl Gustav AIIa:3 1906 - 1919    175 SEK
Karl Gustav AIIa:5 1919 - 1929    207 SEK
Karl Gustav AIIa:6 1919 - 1930    192 SEK
See: Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1920 års folkräkning H1AA:251 1920  231 SEK
Karl Gustav AIIa:7 1923 - 1937    220 SEK
Karl Gustav AIIa:8 1929 - 1937    216 SEK
Karl Gustav AIIa:9 1929 - 1946    113 SEK
Karl Gustav AIIa:10 1935 - 1945    225 SEK
Karl Gustav AIIa:11 1938 - 1945    217 SEK
Karl Gustav AIIa:12 1938 - 1945    189 SEK
Karl Gustav AIIa:14 1939 - 1945    50 SEK
Karl Gustav AIIa:13 1946 - 1947    72 SEK
Records of non-existing persons
Karl Gustav AIII:1 1897 - 1937    43 SEK
Migration records
Karl Gustav B:1 1835 - 1836    39 SEK
Karl Gustav B:2 1846 - 1850    58 SEK
Karl Gustav B:3 1851 - 1860    72 SEK
Karl Gustav B:4 1861 - 1891    82 SEK
Karl Gustav B:5 1891 - 1894    39 SEK
Karl Gustav B:6 1895 - 1918    76 SEK
Karl Gustav B:9 1918 - 1936    81 SEK
Karl Gustav B:7 1919 - 1949    73 SEK
Karl Gustav B:10 1936 - 1953    96 SEK
Birth and baptism records
Karl Gustav C:1 1793 - 1825    229 SEK
Karl Gustav C:2 1825 - 1861    130 SEK
Karl Gustav C:3 1861 - 1895    140 SEK
Karl Gustav C:4 1895 - 1901    89 SEK
Karl Gustav C:5 1902 - 1912    121 SEK
Karl Gustav C:6 1913 - 1930    184 SEK
Confirmation records
Karl Gustav DI:1 1822 - 1894    114 SEK
Karl Gustav DI:2 1895 - 1922    83 SEK
Communion records
Karl Gustav DII:1 1798 - 1802    85 SEK
Karl Gustav DII:2 1803 - 1816    127 SEK
Banns and marriage records
Karl Gustav EI:1 1798 - 1809    53 SEK
Karl Gustav EI:2 1817 - 1857    112 SEK
Karl Gustav EI:3 1846 - 1858    55 SEK
Karl Gustav EI:4 1858 - 1861    41 SEK
Karl Gustav EI:5 1861 - 1896    66 SEK
Karl Gustav EI:6 1895 - 1915    71 SEK
Karl Gustav EI:7 1916 - 1939    81 SEK
Karl Gustav EI:8 1940 - 1969    96 SEK
Death and funeral records
Karl Gustav F:1 1762 - 1817    115 SEK
See: Karl Gustav DI:1 1817 - 1860  114 SEK
Karl Gustav F:2 1861 - 1896    109 SEK
Karl Gustav F:3 1895 - 1905    83 SEK
Karl Gustav F:4 1906 - 1930    126 SEK
Supplements to migration records
See: Karl Gustav KI:1 1836 - 1860  178 SEK
Supplements to banns and marriage records
Karl Gustav HVa:1 1770 - 1790    150 SEK
Karl Gustav HVa:2 1791 - 1799    183 SEK
Account-book for the poor relief
See: Karl Gustav EI:2 1784 - 1806  112 SEK
See: Karl Gustav KI:1 1845  178 SEK
See: Karl Gustav KI:1 1849  178 SEK
Account-book for the collect
See: Karl Gustav DII:1 1803 - 1806  85 SEK
See: Karl Gustav KI:1 1838 - 1844  178 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Kalix fögderi (t o m 1945) Vol:217 1941  160 SEK
Register
Karl Gustav VbReg:1 1770 - 1799    79 SEK
Inventory of the estate
See: Nedertorneå och Karl Gustavs tingslags häradsrätt 1797 - 1918   
See: Torneå tingslags häradsrätt 1919 - 1947   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Norrbottens fältjägarkår 1843 - 1886   
Remaining documents
Karl Gustav KIIIa:1 1780 - 1887    147 SEK
See: Kronfogden i Torneå fögderi EVIII:1 1783 - 1798  202 SEK
See: Karl Gustav EI:2 1784 - 1806  112 SEK
Karl Gustav LIa:1 1784 - 1831    168 SEK
Karl Gustav LIc:1 1784 - 1889    183 SEK
See: Karl Gustav KIIIa:1 1785 - 1814  147 SEK
Karl Gustav KI:5 1793 - 1860    174 SEK
See: Karl Gustav LVa:1 1796  196 SEK
See: Karl Gustav DII:1 1803 - 1808  85 SEK
See: Karl Gustav DII:1 1804  85 SEK
See: Karl Gustav DII:1 1807 - 1808  85 SEK
Karl Gustav LVa:1 1809 - 1862    196 SEK
Karl Gustav KI:1 1813 - 1836    178 SEK
Karl Gustav KI:2 1814 - 1828    99 SEK
See: Karl Gustav KI:1 1819 - 1839  178 SEK
See: Karl Gustav KI:1 1822 - 1860  178 SEK
Karl Gustav KI:3 1828 - 1860    207 SEK
Karl Gustav KI:4 1835 - 1839    66 SEK
See: Karl Gustav KI:2 1847 - 1862  99 SEK
Karl Gustav KI:6 1850 - 1863    246 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 462 880

More info about our color images

  CartStart the program