Pajala

Pajala in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeParish / Congregation
InformationIndelning:
Församlingen bildades, som kapellförsamling, 1725-08-09 genom utbrytning ur Övertorneå församling.

Ur Pajala församling har nedanstående församlingar utbrutits:
1788 Muonioniska (Muonio i Finland)
Före 1812 Kolari (i Finland)
1854 Muonionalusta
1882 Tärendö
1914-01-01 Junosuando

Pajala församling införlivade 1837-01-01 Kengis församling.

Pajala församling indelades 1948-01-01 i två kyrkobokföringsdistrikt, Pajala kbfd och Kaunisvaara kbfd. 1970-12-31 upplöstes kyrkobokföringsdistrikten.

Namn:
-1810-05-20 Västerbotten
1810-05-21- Norrbotten

Indelning:
1725-1788 Övertorneå, Hietaniemi, Kengis och Pajala
1788-1812 Övertorneå, Hietaniemi, Pajala, Kengis, Muonioniska och (mot slutet) Kolari
1812-1836 Övertorneå, Hietaniemi, Pajala och Kengis
1837-1842 Övertorneå, Hietaniemi och Pajala
1854-1882 Pajala och Muonionalusta
1882-1913 Pajala, Muonionalusta och Tärendö
1914--1916-04-30 Pajala, Muonionalusta, Tärendö och Junosuando
1916-05-01--1947 Pajala, Muonionalusta och Junosuando
1948-1961 Pajala och Muonionalusta
1962- Eget pastorat

Stift:
-1904 Härnösand
1904- Luleå

Tingslag:
-1824 Övertorneå
1824-1927 Pajala
1928-1970 Pajala och Korpilombolo

Övrigt:
Muonionalusta prästgård nedbrann den 24 nov. 1941, varvid delar av Pajala församlings arkiv, som flyttats dit efter Pajalas bombardemang 1940, förstördes.
NADSE/HLA/1010153
Volume from Pajala
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Supplements to birth and baptism records
Supplements to banns and marriage records
Supplements to death and funeral records
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Other documents and handwritten manuscript
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Pajala C:2 1761 - 1776  66 SEK
Pajala AI:1 1764 - 1772    175 SEK
Pajala AI:2 1772 - 1802    107 SEK
Pajala AI:3 1806 - 1818    215 SEK
Pajala AI:4 1819 - 1828    109 SEK
Pajala AI:5 1828 - 1841    204 SEK
Pajala AI:6 1885 - 1890    177 SEK
Pajala AI:7a 1890 - 1894    176 SEK
Pajala AI:7b 1890 - 1894    137 SEK
Pajala AIIa:1 1895 - 1900    181 SEK
Pajala AIIa:2 1895 - 1900    165 SEK
Pajala AIIa:3 1901 - 1910    181 SEK
Pajala AIIa:4 1901 - 1910    178 SEK
Pajala AIIa:5 1911 - 1920    181 SEK
Pajala AIIa:6 1911 - 1920    178 SEK
See: Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1920 års folkräkning H1AA:251 1920  231 SEK
Pajala AIIa:7 1921 - 1930    202 SEK
Pajala AIIa:8 1921 - 1930    171 SEK
Pajala AIIa:9 1931 - 1941    239 SEK
Pajala AIIa:10 1931 - 1941    210 SEK
Pajala AIIa:11 1931 - 1941    93 SEK
Records of non-existing persons
Pajala AIII:1 1895 - 1937    51 SEK
Migration records
See: Pajala HII:2 1849 - 1862  276 SEK
Pajala B:1 1882 - 1894    49 SEK
Pajala B:2 1895 - 1913    66 SEK
Pajala B:3 1914 - 1938    79 SEK
Pajala B:4 1916 - 1938    82 SEK
Pajala B:5 1939 - 1946    67 SEK
Pajala B:6 1939 - 1953    66 SEK
Pajala B:7 1947 - 1950    54 SEK
Birth and baptism records
Pajala C:1 1743 - 1763    81 SEK
Pajala C:2 1761 - 1776    66 SEK
Pajala C:3 1767 - 1831    164 SEK
See: Pajala HIII:1 1831 - 1877  47 SEK
See: Pajala CC:1 1831 - 1877  139 SEK
See: Pajala P:2 1831 - 1877  228 SEK
Pajala CC:1 1860 - 1884    139 SEK
Pajala C:4 1877 - 1888    147 SEK
Pajala C:5 1889 - 1894    110 SEK
Pajala C:6 1895 - 1901    123 SEK
Pajala C:7 1901 - 1908    125 SEK
Pajala C:8 1908 - 1923    216 SEK
Confirmation records
See: Övertorneå AIb:1 1798 - 1805  173 SEK
Communion records
See: Pajala C:1 1731 - 1757  81 SEK
See: Pajala C:2 1761 - 1780  66 SEK
See: Pajala AI:1 1764 - 1808  175 SEK
See: Pajala AI:3 1807 - 1818  215 SEK
Banns and marriage records
See: Pajala C:1 1728 - 1758  81 SEK
See: Pajala C:2 1762 - 1776  66 SEK
See: Pajala C:3 1768 - 1781  164 SEK
Pajala EE:1 1860 - 1884    54 SEK
See: Pajala HV:1 1860 - 1894  305 SEK
See: Pajala P:2 1860 - 1894  228 SEK
See: Pajala EE:1 1860 - 1894  54 SEK
See: Pajala HV:3 1886 - 1894  379 SEK
Pajala EI:1 1895 - 1904    66 SEK
Pajala EI:2 1905 - 1928    100 SEK
Pajala EI:3 1929 - 1946    96 SEK
Pajala EI:4 1946 - 1966    96 SEK
Death and funeral records
See: Pajala C:1 1728 - 1757  81 SEK
See: Pajala C:2 1762 - 1775  66 SEK
See: Pajala C:3 1767 - 1831  164 SEK
See: Pajala HVI:1 1860 - 1875  201 SEK
See: Pajala P:2 1860 - 1884  228 SEK
See: Pajala FF:1 1860 - 1884  93 SEK
Pajala FF:1 1860 - 1884    93 SEK
Pajala F:1 1875 - 1894    140 SEK
Pajala F:2 1895 - 1900    66 SEK
Pajala F:3 1901 - 1910    93 SEK
Pajala F:4 1911 - 1930    126 SEK
Supplements to migration records
Pajala HII:1 1822 - 1850    239 SEK
Pajala HII:2 1851 - 1870    276 SEK
Pajala HII:3 1871 - 1886    303 SEK
Supplements to birth and baptism records
Pajala HIII:1 1824 - 1885    47 SEK
Supplements to banns and marriage records
Pajala HV:1 1820 - 1875    305 SEK
Pajala HV:3 1886 - 1915    379 SEK
Supplements to death and funeral records
Pajala HVI:1 1824 - 1913    201 SEK
Account-book for the church
Pajala LI:1 1764 - 1805    187 SEK
Pajala LI:2 1805 - 1821    125 SEK
Pajala LI:3 1822 - 1843    75 SEK
Pajala LI:4 1843 - 1846    79 SEK
Account-book for the poor relief
See: Pajala LI:1 1764 - 1805  187 SEK
See: Pajala LI:2 1805 - 1822  125 SEK
See: Pajala LI:4 1822 - 1859  79 SEK
See: Pajala AI:4 1850 - 1860  109 SEK
See: Pajala AI:5 1850 - 1860  204 SEK
Account-book for the collect
See: Pajala LI:1 1781 - 1821  187 SEK
Other documents and handwritten manuscript
Pajala P:1 1838 - 1884    176 SEK
Pajala P:2 1860 - 1884    228 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Torneå fögderi Vol:145c 1941  219 SEK
Register
Pajala FlyttAttestReg:1 1822 - 1886    68 SEK
Pajala DbReg:1 1845 - 1858    43 SEK
Pajala EmiReg:1 1860 - 1881    52 SEK
Pajala VbReg:1 1860 - 1884    88 SEK
Pajala DbReg:2 1860 - 1884    86 SEK
Inventory of the estate
See: Övertorneå tingslags häradsrätt 1692 - 1824   
See: Pajala tingslags häradsrätt 1814 - 1926   
See: Pajala och Korpilombolo tingslags häradsrätt 1927 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Norrbottens fältjägarkår 1843 - 1886   
Remaining documents
Pajala KI:3 1848 - 1862    235 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 142 735

More info about our color images

  CartStart the program