Töre

Töre in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeParish / Congregation
AliasTöre kbfd
InformationIndelning:
Töre församling bildades 1909-05-01 genom utbrytning ur Nederkalix församling. Töre församling kom att omfatta följande hemman och byar: Bjumisträsk, Bondersbyn eller Bondeborg, Bredträsksund med Kamlungeträsk, Flakaträsk västra, Gallbergsträsk, Kamlunge, Kosjärv, Stora Lappträsk eller Bredviksudden, Lappvik, Långfors, Marieberg eller Långsel, Siknäs,Småträsk, Sören, Tjälfors, Törböle, Töre, Veniksel, Västanfors, Ytermorjärv, Bredfors, Grundforsbäcken, Hataträsk, Holmselet, Idbäcken, Lagaträsk, Mjöträsk, Moåtjälen, Rånön, Bergön, Småsel och Tjäruträsk, jämte åtskilliga lägenheter, holmar och skär.

Töre församling indelades 1929-01-01 i två kyrkobokföringsdistrikt, Töre kbfd och Morjärvs kbfd.

Pastorat:
Eget pastorat

Stift:
Luleå

Tingslag:
-1947 Nederkalix
1948-1970 Kalix domsaga
NADSE/HLA/1010217
Volume from Töre
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Töre AIIa:1a 1900 - 1913    189 SEK
Töre AIIa:1b 1900 - 1913    186 SEK
Töre AIIa:2a 1909 - 1920    255 SEK
Töre AIIa:2b 1909 - 1920    196 SEK
Töre AIIa:2c 1909 - 1920    196 SEK
Töre AIIa:3d 1920 - 1936    201 SEK
Töre AIIa:3a 1920 - 1937    204 SEK
Töre AIIa:3b 1920 - 1937    148 SEK
Töre AIIa:3c 1920 - 1938    158 SEK
Migration records
Töre B:1 1909 - 1956    141 SEK
Töre B:2 1916 - 1939    97 SEK
Töre B:3 1940 - 1960    97 SEK
Birth and baptism records
Töre C:1 1909 - 1919    170 SEK
Töre C:2 1920 - 1937    182 SEK
Banns and marriage records
Töre EI:1 1909 - 1943    122 SEK
Töre EI:2 1944 - 1969    76 SEK
Death and funeral records
Töre F:1 1909 - 1925    109 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Kalix fögderi (t o m 1945) Vol:275 1939  263 SEK
Inventory of the estate
See: Nederkalix tingslags häradsrätt 1702 - 1947   
See: Kalix domsagas häradsrätt 1948 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 142 735

More info about our color images

  CartStart the program