Överkalix

Överkalix in Norrbottens län
CountyNorrbottens län
ProvinceNorrbotten
Source typeParish / Congregation
AliasÖver-Kalix
InformationNamn:
-1909 Över-Kalix
1910- Överkalix

Indelning:
Överkalix bildades, som kapellförsamling, år 1637 genom utbrytning ur Kalix (Nederkalix) församling.

En mindre del av Överkalix socken avsöndrades 1856 till Korpilombolo då nybildade församling. Härefter ha inga andra förändringar i församlingens omfattning ägt rum än att hemmanen nr. 5, 6 och 7 i Micojärv från Hietaniemi förlagts till Nederkalix genom avvittringsutslag 30 nov. 1867.

Överkalix församling indelades 1939-01-01 i två kyrkobokföringsdistrikt, Överkalix nedre (Överkalix) kbfd och Överkalix övre (Lansjärvs) kbfd. 1978-12-31 upplöstes kyrkobokföringsdistrikten.

Län:
-1810-05-21 Västerbotten
1810-05-21 Norrbotten

Pastorat:
1637--1644-04-17 Kapellförsamling i pastoratet Kalix och Överkalix
1644-04-18- Eget pastorat

Stift:
-1647 Uppsala ärke
1647-1904 Härnösand
1904- Luleå

Tingslag:
1680-1947 Överkalix
1948-1970 Kalix
NADSE/HLA/1010248
Volume from Överkalix
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Account-book for the poor relief
Account-book for the collect
Other documents regarding the church and cemetery
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Överkalix LIa:1 1693 - 1699  130 SEK
Överkalix AIa:1 1730 - 1754    85 SEK
Överkalix AIa:2 1749 - 1790    108 SEK
Överkalix AIb:1 1772 - 1807    89 SEK
Överkalix AIa:3 1772 - 1814    159 SEK
Överkalix AIa:4 1814 - 1825    167 SEK
Överkalix AIa:5 1825 - 1834    187 SEK
Överkalix AIa:6 1835 - 1845    252 SEK
Överkalix AIa:7 1845 - 1852    273 SEK
Överkalix AIa:8 1853 - 1860    303 SEK
Överkalix AIa:9a 1861 - 1870    324 SEK
Överkalix AIa:9b 1861 - 1870    246 SEK
Överkalix AIa:10a 1871 - 1880    319 SEK
Överkalix AIa:10b 1871 - 1880    220 SEK
Överkalix AIa:11a 1881 - 1890    293 SEK
Överkalix AIa:11b 1881 - 1890    246 SEK
Överkalix AIa:12a 1891 - 1900    287 SEK
Överkalix AIa:12b 1891 - 1900    318 SEK
Överkalix AIIa:1a 1900 - 1910    175 SEK
Överkalix AIIa:1b 1900 - 1910    185 SEK
Överkalix AIIa:1c 1900 - 1910    185 SEK
Överkalix AIIa:1d 1900 - 1910    163 SEK
Överkalix AIIa:2a 1910 - 1920    189 SEK
Överkalix AIIa:2b 1910 - 1920    185 SEK
Överkalix AIIa:2c 1910 - 1920    181 SEK
Överkalix AIIa:2d 1910 - 1920    169 SEK
Överkalix AIIa:3a 1919 - 1929    190 SEK
Överkalix AIIa:3b 1919 - 1929    186 SEK
See: Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1920 års folkräkning H1AA:251 1920  231 SEK
Överkalix AIIa:3c 1920 - 1929    186 SEK
Överkalix AIIa:3d 1920 - 1929    180 SEK
Överkalix AIIa:3e 1920 - 1929    186 SEK
Överkalix AIIa:4a 1929 - 1939    190 SEK
Överkalix AIIa:4b 1929 - 1939    186 SEK
Överkalix AIIa:4c 1929 - 1939    186 SEK
Överkalix AIIa:4d 1929 - 1939    186 SEK
Överkalix AIIa:4e 1929 - 1939    186 SEK
Records of non-existing persons
See: Överkalix AIa:11b 1881 - 1890  246 SEK
See: Överkalix AIa:12a 1891 - 1900  287 SEK
Migration records
See: Överkalix AIa:5 1829 - 1830  187 SEK
Överkalix B:1 1851 - 1862    55 SEK
Överkalix B:2 1861 - 1868    42 SEK
Överkalix B:3 1869 - 1894    72 SEK
Överkalix B:4 1895 - 1915    74 SEK
Överkalix B:5 1916 - 1942    64 SEK
Överkalix B:6 1916 - 1942    96 SEK
Överkalix B:7 1943 - 1947    44 SEK
Överkalix B:8 1943 - 1950    87 SEK
Överkalix B:9 1947 - 1960    66 SEK
Birth and baptism records
Överkalix C:1 1691 - 1700    51 SEK
Överkalix C:2 1709 - 1774    118 SEK
Överkalix C:3 1775 - 1825    121 SEK
Överkalix C:4 1826 - 1844    97 SEK
Överkalix C:5 1845 - 1863    127 SEK
Överkalix C:6 1861 - 1880    132 SEK
Överkalix FbRek:1 1863 - 1864    34 SEK
See: Överkalix PI:3 1863 - 1869  222 SEK
Överkalix C:7 1866 - 1867    51 SEK
Överkalix C:8 1881 - 1892    145 SEK
Överkalix C:9 1893 - 1894    68 SEK
Överkalix C:10 1895 - 1911    306 SEK
Överkalix C:11 1912 - 1920    181 SEK
Överkalix C:12 1921 - 1929    192 SEK
Överkalix C:13 1930 - 1937    182 SEK
Confirmation records
See: Överkalix AIa:2 1748  108 SEK
Communion records
See: Överkalix LIa:1 1698 - 1699  130 SEK
Överkalix DII:1 1755 - 1814    143 SEK
Banns and marriage records
See: Överkalix C:1 1689 - 1699  51 SEK
See: Överkalix C:2 1710 - 1792  118 SEK
See: Överkalix C:3 1793 - 1825  121 SEK
See: Överkalix C:4 1826 - 1847  97 SEK
See: Överkalix C:5 1848 - 1863  127 SEK
Överkalix EI:1 1861 - 1881    52 SEK
Överkalix EI:2 1882 - 1895    84 SEK
Överkalix EI:3 1895 - 1912    95 SEK
Överkalix EI:4 1913 - 1928    96 SEK
Överkalix EI:5 1929 - 1942    96 SEK
Överkalix EI:6 1942 - 1950    85 SEK
Death and funeral records
See: Överkalix C:1 1689 - 1699  51 SEK
See: Överkalix C:2 1709 - 1792  118 SEK
See: Överkalix C:3 1793 - 1825  121 SEK
See: Överkalix C:4 1826 - 1847  97 SEK
See: Överkalix C:5 1848 - 1865  127 SEK
Överkalix F:1 1861 - 1869    58 SEK
Överkalix F:2 1870 - 1891    92 SEK
Överkalix F:3 1892 - 1895    51 SEK
Överkalix F:4 1895 - 1913    156 SEK
Överkalix F:5 1914 - 1930    156 SEK
Överkalix F:6 1931 - 1948    137 SEK
Supplements to migration records
See: Överkalix PI:2 1833 - 1834  152 SEK
Account-book for the poor relief
See: Överkalix LIa:2 1710 - 1754  121 SEK
See: Överkalix LIa:3 1755 - 1806  172 SEK
See: Överkalix PI:2 1804 - 1834  152 SEK
See: Överkalix LIa:4 1806 - 1827  100 SEK
See: Överkalix LIa:5 1813 - 1834  64 SEK
See: Överkalix LIa:6 1827 - 1848  96 SEK
See: Överkalix LIa:7 1841 - 1849  70 SEK
See: Överkalix LIa:8 1841 - 1862  48 SEK
Account-book for the collect
See: Överkalix LIa:1 1650 - 1680  130 SEK
See: Överkalix LIa:2 1710 - 1728  121 SEK
See: Överkalix LIa:3 1755 - 1804  172 SEK
Other documents regarding the church and cemetery
Överkalix PI:3 1880    222 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Kalix fögderi (t o m 1945) Vol:288 1939  388 SEK
Inventory of the estate
See: Överkalix tingslags häradsrätt 1777 - 1947   
See: Kalix domsagas häradsrätt 1948 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Norrbottens fältjägarkår 1843 - 1886   
Remaining documents
Överkalix LIa:1 1640 - 1699    130 SEK
Överkalix PI:1 1649 - 1863    190 SEK
Överkalix LIa:2 1683 - 1754    121 SEK
See: Överkalix PI:1 1719 - 1721  190 SEK
See: Överkalix PI:2 1725 - 1861  152 SEK
Överkalix PI:2 1754 - 1848    152 SEK
Överkalix LIa:3 1755 - 1806    172 SEK
Överkalix LIa:4 1806 - 1827    100 SEK
Överkalix LIa:5 1813 - 1834    64 SEK
Överkalix LIa:6 1827 - 1848    96 SEK
Överkalix LIa:7 1841 - 1849    70 SEK
Överkalix LIa:8 1841 - 1862    48 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 462 880

More info about our color images

  CartStart the program