Askers häradsrätt

Askers häradsrätt in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeDistrict court
InformationAskers härad omfattade socknarna Asker, Lännäs och Stora Mellösa.
Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1903 och uppgick i Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt.
NADSE/ULA/10026
Volume from Askers häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län Okänt   
Askers häradsrätt AIa:4 1701 - 1710    240 SEK
Askers häradsrätt AIa:5 1711 - 1719    180 SEK
Askers häradsrätt AIa:6 1721 - 1725    233 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Askers häradsrätt FII:1 1804 - 1808    171 SEK
Askers häradsrätt FII:2 1809    141 SEK
Askers häradsrätt FII:3 1810    238 SEK
Askers häradsrätt FII:4 1811    177 SEK
See: Askers häradsrätt FI:5 1812  277 SEK
Askers häradsrätt FII:5 1812 - 1813    210 SEK
See: Askers häradsrätt FI:6 1812 - 1814  281 SEK
Askers häradsrätt FII:6 1814 - 1815    262 SEK
Askers häradsrätt FII:7 1816 - 1817    234 SEK
Askers häradsrätt FII:8 1818    157 SEK
Askers häradsrätt FII:9 1819    156 SEK
Askers häradsrätt FII:10 1820 - 1821    210 SEK
Askers häradsrätt FII:11 1822 - 1823    235 SEK
Askers häradsrätt FII:12 1824 - 1825    210 SEK
Askers häradsrätt FII:13 1826 - 1827    216 SEK
Askers häradsrätt FII:14 1828    207 SEK
Askers häradsrätt FII:15 1829    248 SEK
Askers häradsrätt FII:16 1830    147 SEK
Askers häradsrätt FII:17 1831    174 SEK
Askers häradsrätt FII:18 1832 - 1833    250 SEK
Askers häradsrätt FII:19 1834 - 1835    244 SEK
Askers häradsrätt FII:20 1836    152 SEK
Askers häradsrätt FII:21 1837    215 SEK
See: Askers häradsrätt FI:22 1838  244 SEK
Askers häradsrätt FII:22 1838    144 SEK
Askers häradsrätt FII:23 1839    166 SEK
Askers häradsrätt FII:24 1840    161 SEK
Askers häradsrätt FII:25 1841    177 SEK
Askers häradsrätt FII:26 1842    160 SEK
Askers häradsrätt FII:27 1843    147 SEK
Askers häradsrätt FII:28 1844    163 SEK
Askers häradsrätt FII:29 1845 - 1846    231 SEK
Askers häradsrätt FII:30 1847 - 1848    235 SEK
Askers häradsrätt FII:31 1849 - 1850    219 SEK
Askers häradsrätt FII:32 1851 - 1852    248 SEK
Askers häradsrätt FII:33 1853 - 1854    303 SEK
Askers häradsrätt FII:34 1855 - 1856    249 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:22 1857  219 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:23 1858  225 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:24 1859  252 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:25 1860  233 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:26 1861  206 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:27 1862  239 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:28 1863  199 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:29 1864  186 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:30 1865  256 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:31 1866  192 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:32 1867  211 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:33 1868  229 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:34 1869  291 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:35 1870  219 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:36 1871  215 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:37 1872  211 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:38 1873  204 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:39 1874  242 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:40 1875  205 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:41 1876  177 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:42 1877  219 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:43 1878  194 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:44 1879  203 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:45 1880  229 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:46 1881  190 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:47 1882  196 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:48 1883  172 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:49 1884  220 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:50 1885  257 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:51 1886  182 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:52 1887  226 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:53 1888  226 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:54 1889  235 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:55 1890  258 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:56 1891  253 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:57 1892  213 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:58 1893  248 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:59 1894  283 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:60 1895  255 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:61 1896  248 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:62 1897  225 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:63 1898  253 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:64 1899  325 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:65 1900  297 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:66 1901  271 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:67 1902  249 SEK
See: Askers häradsrätt AIIa:68 1903  290 SEK
Remaining documents
Askers häradsrätt FI:5 1812    277 SEK
Askers häradsrätt FI:6 1812 - 1814    281 SEK
Askers häradsrätt FI:22 1838    244 SEK
Askers häradsrätt AIIa:22 1857    219 SEK
Askers häradsrätt AIIa:23 1858    225 SEK
Askers häradsrätt AIIa:24 1859    252 SEK
Askers häradsrätt AIIa:25 1860    233 SEK
Askers häradsrätt AIIa:26 1861    206 SEK
Askers häradsrätt AIIa:27 1862    239 SEK
Askers häradsrätt AIIa:28 1863    199 SEK
Askers häradsrätt AIIa:29 1864    186 SEK
Askers häradsrätt AIIa:30 1865    256 SEK
Askers häradsrätt AIIa:31 1866    192 SEK
Askers häradsrätt AIIa:32 1867    211 SEK
Askers häradsrätt AIIa:33 1868    229 SEK
Askers häradsrätt AIIa:34 1869    291 SEK
Askers häradsrätt AIIa:35 1870    219 SEK
Askers häradsrätt AIIa:36 1871    215 SEK
Askers häradsrätt AIIa:37 1872    211 SEK
Askers häradsrätt AIIa:38 1873    204 SEK
Askers häradsrätt AIIa:39 1874    242 SEK
Askers häradsrätt AIIa:40 1875    205 SEK
Askers häradsrätt AIIa:41 1876    177 SEK
Askers häradsrätt AIIa:42 1877    219 SEK
Askers häradsrätt AIIa:43 1878    194 SEK
Askers häradsrätt AIIa:44 1879    203 SEK
Askers häradsrätt AIIa:45 1880    229 SEK
Askers häradsrätt AIIa:46 1881    190 SEK
Askers häradsrätt AIIa:47 1882    196 SEK
Askers häradsrätt AIIa:48 1883    172 SEK
Askers häradsrätt AIIa:49 1884    220 SEK
Askers häradsrätt AIIa:50 1885    257 SEK
Askers häradsrätt AIIa:51 1886    182 SEK
Askers häradsrätt AIIa:52 1887    226 SEK
Askers häradsrätt AIIa:53 1888    226 SEK
Askers häradsrätt AIIa:54 1889    235 SEK
Askers häradsrätt AIIa:55 1890    258 SEK
Askers häradsrätt AIIa:56 1891    253 SEK
Askers häradsrätt AIIa:57 1892    213 SEK
Askers häradsrätt AIIa:58 1893    248 SEK
Askers häradsrätt AIIa:59 1894    283 SEK
Askers häradsrätt AIIa:60 1895    255 SEK
Askers häradsrätt AIIa:61 1896    248 SEK
Askers häradsrätt AIIa:62 1897    225 SEK
Askers häradsrätt AIIa:63 1898    253 SEK
Askers häradsrätt AIIa:64 1899    325 SEK
Askers häradsrätt AIIa:65 1900    297 SEK
Askers häradsrätt AIIa:66 1901    271 SEK
Askers häradsrätt AIIa:67 1902    249 SEK
Askers häradsrätt AIIa:68 1903    290 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 491 693

More info about our color images

  CartStart the program