Göteborgs Kristine

Göteborgs Kristine in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volume from Göteborgs Kristine
  Parish catechetical meeting and parish records
Various records and registers
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Birth and baptism records
Birth and baptism records
Birth and baptism records (drafts)
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Banns and marriage records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Death and funeral records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Journals and documents from parish council
Account-book for the school
Account-book for the collect
Tax/census records
Court records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Göteborgs Kristine CI:4 1786  102 SEK
Göteborgs Kristine AI:1 1812 - 1823    274 SEK
Göteborgs Kristine AI:2 1824 - 1860    217 SEK
Göteborgs Kristine AI:3 1824 - 1860    172 SEK
Göteborgs Kristine AI:4 1824 - 1860    323 SEK
Göteborgs Kristine AI:5 1860 - 1883    73 SEK
Göteborgs Kristine AI:6 1861 - 1870    262 SEK
Göteborgs Kristine AI:7 1871 - 1880    342 SEK
Göteborgs Kristine AI:8 1877 - 1880    190 SEK
Göteborgs Kristine AI:9 1881 - 1883    303 SEK
Göteborgs Kristine AI:10 1881 - 1883    211 SEK
Göteborgs Kristine AIb:1 1883 - 1889    334 SEK
Göteborgs Kristine AIb:2 1883 - 1889    335 SEK
Göteborgs Kristine AIb:3 1883 - 1889    335 SEK
Göteborgs Kristine AIb:4 1886 - 1892    210 SEK
Göteborgs Kristine AIb:5 1890 - 1897    179 SEK
Göteborgs Kristine AIb:6 1890 - 1897    219 SEK
Göteborgs Kristine AIb:7 1890 - 1897    179 SEK
Göteborgs Kristine AIb:8 1890 - 1897    179 SEK
Göteborgs Kristine AIb:9 1890 - 1897    215 SEK
Göteborgs Kristine AIb:10 1890 - 1897    227 SEK
Göteborgs Kristine AIb:11 1890 - 1897    245 SEK
Göteborgs Kristine AIb:12 1890 - 1897    98 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:1 1898 - 1906    208 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:2 1898 - 1906    250 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:3 1898 - 1906    172 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:4 1898 - 1906    181 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:5 1898 - 1906    229 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:6 1898 - 1906    199 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:7 1898 - 1906    169 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:8 1898 - 1906    214 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:9 1898 - 1906    214 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:10 1898 - 1906    184 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:11 1898 - 1906    154 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:12 1906 - 1923    220 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:13 1906 - 1923    214 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:14 1906 - 1923    214 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:15 1906 - 1923    189 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:16 1906 - 1923    193 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:17 1906 - 1923    162 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:18 1906 - 1923    220 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:19 1906 - 1923    169 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:20 1906 - 1923    222 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:21 1906 - 1923    221 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:22 1906 - 1923    154 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:23 1906 - 1923    154 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:24 1906 - 1923    214 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:25 1906 - 1923    184 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:26 1906 - 1923    154 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:27 1914 - 1923    175 SEK
Göteborgs Kristine AIIaa:28 1918 - 1923    175 SEK
Various records and registers
Göteborgs Kristine AIIc:1 1883 - 1889    117 SEK
Göteborgs Kristine AIIc:2 1883 - 1901    83 SEK
Göteborgs Kristine AIIc:3 1883 - 1924    92 SEK
Records of non-existing persons
Göteborgs Kristine AIII:1 1885 - 1897    265 SEK
Göteborgs Kristine AIII:2 1898 - 1930    123 SEK
Migration records
Göteborgs Kristine B:1 1774 - 1785    78 SEK
Göteborgs Kristine B:2 1785 - 1795    102 SEK
Göteborgs Kristine B:3 1796 - 1804    115 SEK
Göteborgs Kristine B:4 1805 - 1812    244 SEK
See: Göteborgs Kristine AI:1 1812 - 1823  274 SEK
Göteborgs Kristine B:5 1813 - 1837    72 SEK
See: Göteborgs Kristine AI:2 1823 - 1860  217 SEK
See: Göteborgs Kristine HII:2 1830 - 1831  211 SEK
See: Göteborgs Kristine CIV:1 1853 - 1855  61 SEK
See: Göteborgs Kristine CIV:2 1860 - 1861  117 SEK
Göteborgs Kristine B:6 1861 - 1876    211 SEK
Göteborgs Kristine B:7 1877 - 1883    169 SEK
Göteborgs Kristine BI:1 1883 - 1894    323 SEK
Göteborgs Kristine BII:1 1883 - 1894    333 SEK
Göteborgs Kristine BI:2 1895 - 1902    237 SEK
Göteborgs Kristine BII:2 1895 - 1902    237 SEK
Göteborgs Kristine BI:3 1903 - 1910    232 SEK
Göteborgs Kristine BII:3 1903 - 1910    232 SEK
Göteborgs Kristine BI:4 1911 - 1918    236 SEK
Göteborgs Kristine BII:4 1911 - 1919    233 SEK
Göteborgs Kristine BII:5 1916 - 1924    280 SEK
Göteborgs Kristine BI:5 1919 - 1928    259 SEK
Göteborgs Kristine BII:6 1920 - 1937    234 SEK
Göteborgs Kristine BII:7 1925 - 1937    154 SEK
Göteborgs Kristine BI:6 1929 - 1936    259 SEK
Göteborgs Kristine BII:8 1934 - 1946    154 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Kristine CI:1 1655 - 1700    149 SEK
Göteborgs Kristine CI:2 1701 - 1725    87 SEK
Göteborgs Kristine CI:3 1725 - 1781    142 SEK
Göteborgs Kristine CI:4 1755 - 1774    102 SEK
Göteborgs Kristine CI:5 1781 - 1797    174 SEK
Göteborgs Kristine CI:6 1797 - 1819    176 SEK
Göteborgs Kristine CI:7 1819 - 1860    348 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Kristine CII:1 1774 - 1803    174 SEK
Göteborgs Kristine CII:2 1804 - 1823    246 SEK
Göteborgs Kristine CII:3 1824 - 1852    325 SEK
Göteborgs Kristine CII:4 1852 - 1858    81 SEK
Göteborgs Kristine CII:5 1858 - 1861    67 SEK
Göteborgs Kristine CII:6 1861 - 1864    201 SEK
Göteborgs Kristine CII:7 1865 - 1869    240 SEK
Göteborgs Kristine CII:8 1870 - 1876    267 SEK
Göteborgs Kristine CII:9 1877 - 1883    389 SEK
See: Göteborgs Kristine CII:7 1883  240 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Kristine CIII:1 1861 - 1865    154 SEK
Göteborgs Kristine CIII:2 1866 - 1875    324 SEK
Göteborgs Kristine CIII:3 1876 - 1882    369 SEK
See: Göteborgs Kristine CIII:2 1882  324 SEK
See: Göteborgs Kristine CIII:2 1883  324 SEK
See: Göteborgs Kristine CIII:1 1883  154 SEK
Göteborgs Kristine CIII:4 1883 - 1894    293 SEK
Göteborgs Kristine CIII:5 1895 - 1904    282 SEK
Göteborgs Kristine CIII:6 1905 - 1919    340 SEK
Göteborgs Kristine CIII:7 1919 - 1930    259 SEK
Göteborgs Kristine CIII:8 1931 - 1937    123 SEK
Birth and baptism records (drafts)
Göteborgs Kristine CIV:1 1853 - 1855    61 SEK
Göteborgs Kristine CIV:2 1860 - 1861    117 SEK
Confirmation records
See: Göteborgs Kristine B:1 1775 - 1884  78 SEK
See: Göteborgs Kristine B:2 1785 - 1795  102 SEK
See: Göteborgs Kristine B:3 1796 - 1804  115 SEK
See: Göteborgs Kristine B:5 1802 - 1822  72 SEK
See: Göteborgs Kristine B:4 1805 - 1827  244 SEK
Göteborgs Kristine DI:3 1895 - 1906    94 SEK
Göteborgs Kristine DI:4 1907 - 1918    94 SEK
Göteborgs Kristine DI:5 1919 - 1933    154 SEK
Communion records
See: Göteborgs Kristine B:1 1774 - 1784  78 SEK
See: Göteborgs Kristine B:5 1781 - 1837  72 SEK
See: Göteborgs Kristine B:2 1785 - 1795  102 SEK
See: Göteborgs Kristine B:3 1796 - 1804  115 SEK
See: Göteborgs Kristine B:4 1805 - 1827  244 SEK
Banns and marriage records
See: Göteborgs Kristine CI:1 1624 - 1700  149 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:1 1624 - 1700  149 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:2 1701 - 1725  87 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:2 1701 - 1725  87 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:3 1725 - 1781  142 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:3 1725 - 1781  142 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:4 1755 - 1774  102 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:4 1755 - 1774  102 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:5 1781 - 1824  174 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:5 1781 - 1824  174 SEK
Göteborgs Kristine EI:1 1824 - 1860    125 SEK
Banns and marriage records
See: Göteborgs Kristine CII:1 1774 - 1803  174 SEK
See: Göteborgs Kristine CII:2 1804 - 1823  246 SEK
See: Göteborgs Kristine CII:3 1824 - 1860  325 SEK
Göteborgs Kristine EII:1 1830 - 1849    60 SEK
Göteborgs Kristine EII:2 1849 - 1857    58 SEK
See: Göteborgs Kristine CIV:1 1854 - 1855  61 SEK
See: Göteborgs Kristine CIV:2 1860 - 1861  117 SEK
Göteborgs Kristine EII:3 1861 - 1864    77 SEK
Göteborgs Kristine EII:4 1865 - 1874    149 SEK
Göteborgs Kristine EII:5 1873 - 1882    117 SEK
Banns and marriage records
Göteborgs Kristine EIII:1 1858 - 1861    53 SEK
Göteborgs Kristine EIII:2 1861 - 1866    72 SEK
Göteborgs Kristine EIII:3 1867 - 1883    172 SEK
Göteborgs Kristine EIII:4 1883 - 1894    137 SEK
Göteborgs Kristine EIII:5 1895 - 1905    144 SEK
Göteborgs Kristine EIII:6 1906 - 1917    154 SEK
Göteborgs Kristine EIII:7 1917 - 1932    183 SEK
Göteborgs Kristine EIII:8 1932 - 1943    154 SEK
Death and funeral records
See: Göteborgs Kristine CI:1 1624 - 1700  149 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:2 1701 - 1725  87 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:3 1725 - 1781  142 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:4 1755 - 1774  102 SEK
See: Göteborgs Kristine CI:5 1781 - 1832  174 SEK
See: Göteborgs Kristine EI:1 1833 - 1860  125 SEK
Death and funeral records
See: Göteborgs Kristine CII:1 1774 - 1803  174 SEK
See: Göteborgs Kristine CII:2 1804 - 1823  246 SEK
See: Göteborgs Kristine CII:3 1824 - 1860  325 SEK
See: Göteborgs Kristine CIV:1 1853 - 1855  61 SEK
See: Göteborgs Kristine CIV:2 1860 - 1861  117 SEK
Göteborgs Kristine FII:1 1861 - 1864    106 SEK
Göteborgs Kristine FII:2 1865 - 1872    202 SEK
Göteborgs Kristine FII:3 1873 - 1883    257 SEK
Death and funeral records
Göteborgs Kristine FIII:1 1861 - 1866    97 SEK
Göteborgs Kristine FIII:2 1867 - 1883    274 SEK
Göteborgs Kristine FIII:3 1883 - 1894    159 SEK
Göteborgs Kristine FIII:4 1895 - 1905    156 SEK
Göteborgs Kristine FIII:5 1906 - 1920    185 SEK
Göteborgs Kristine FIII:6 1920 - 1937    183 SEK
Supplements to migration records
Göteborgs Kristine HIIa:1 1764 - 1820    360 SEK
Göteborgs Kristine HIIa:2 1769 - 1820    270 SEK
Göteborgs Kristine HIIa:5 1769 - 1820    316 SEK
Göteborgs Kristine HIIa:4 1771 - 1820    387 SEK
Göteborgs Kristine HIIa:3 1772 - 1820    329 SEK
Göteborgs Kristine HIIa:6 1774 - 1820    227 SEK
Göteborgs Kristine HII:1 1777 - 1803    310 SEK
Göteborgs Kristine HII:2 1777 - 1839    211 SEK
Göteborgs Kristine HII:3 1799 - 1866    73 SEK
Göteborgs Kristine HII:4 1804 - 1813    271 SEK
Göteborgs Kristine HII:5 1814 - 1818    294 SEK
Göteborgs Kristine HII:6 1819 - 1823    283 SEK
Göteborgs Kristine HII:7 1824 - 1827    284 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Göteborgs Kristine KIII:6 1720 - 1731  115 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:8 1738 - 1755  175 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:10 1771 - 1786  107 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:11 1802 - 1820  108 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:9 1803  191 SEK
Göteborgs Kristine KI:1 1820 - 1883    342 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:14 1822 - 1826  105 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:17 1827 - 1837  162 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:19 1838 - 1846  144 SEK
Göteborgs Kristine KI:2 1844    82 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:21 1847 - 1854  183 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:22 1855 - 1862  200 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:23 1863 - 1866  130 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:24 1867 - 1869  127 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:25 1870 - 1871  106 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:26 1872 - 1876  141 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:27 1877 - 1880  138 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:28 1878 - 1883  232 SEK
See: Göteborgs Kristine KIII:29 1881 - 1883  126 SEK
Journals and documents from parish council
Göteborgs Kristine KIII:1 1626 - 1729    205 SEK
Göteborgs Kristine KIII:2 1646 - 1880    331 SEK
Göteborgs Kristine KIII:3 1658 - 1699    52 SEK
Göteborgs Kristine KIII:4 1678 - 1724    82 SEK
Göteborgs Kristine KIII:5 1686 - 1720    111 SEK
Göteborgs Kristine KIII:6 1720 - 1733    115 SEK
Göteborgs Kristine KIII:7 1725 - 1753    69 SEK
Göteborgs Kristine KIII:8 1734 - 1758    175 SEK
Göteborgs Kristine KIII:9 1736 - 1811    191 SEK
Göteborgs Kristine KIII:10 1759 - 1789    107 SEK
Göteborgs Kristine KIII:11 1791 - 1822    108 SEK
Göteborgs Kristine KIII:12 1791 - 1883    102 SEK
Göteborgs Kristine KIII:13 1816 - 1884    196 SEK
Göteborgs Kristine KIII:14 1822 - 1826    105 SEK
Göteborgs Kristine KIII:15 1822 - 1826    203 SEK
Göteborgs Kristine KIII:16 1826 - 1832    188 SEK
Göteborgs Kristine KIII:17 1826 - 1838    162 SEK
Göteborgs Kristine KIII:18 1832 - 1840    168 SEK
Göteborgs Kristine KIII:19 1838 - 1847    144 SEK
Göteborgs Kristine KIII:20 1840 - 1847    168 SEK
Göteborgs Kristine KIII:21 1847 - 1854    183 SEK
Göteborgs Kristine KIII:22 1855 - 1862    200 SEK
Göteborgs Kristine KIII:23 1863 - 1866    130 SEK
Göteborgs Kristine KIII:24 1867 - 1869    127 SEK
Göteborgs Kristine KIII:25 1870 - 1871    106 SEK
Göteborgs Kristine KIII:26 1872 - 1876    141 SEK
Göteborgs Kristine KIII:27 1877 - 1880    138 SEK
Göteborgs Kristine KIII:28 1878 - 1883    232 SEK
Göteborgs Kristine KIII:29 1881 - 1883    126 SEK
Göteborgs Kristine KIII:30 1883 - 1895    155 SEK
Account-book for the school
See: Göteborgs Kristine KI:2 1783  82 SEK
Account-book for the collect
See: Göteborgs Kristine CI:1 1677 - 1684  149 SEK
See: Göteborgs Kristine B:1 1774 - 1779  78 SEK
Tax/census records
See: Göteborgs mantalskontor 1637 - 1947   
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1619 -   
Register
See: Tryckt litteratur Berg:1 1624 - 1725  368 SEK
Göteborgs Kristine KbReg:1 1624 - 1774    376 SEK
See: Tryckt litteratur Berg:1 1626 - 1774  368 SEK
See: Tryckt litteratur Berg:1 1655 - 1774  368 SEK
Göteborgs Kristine VbReg:1 1698 - 1860    90 SEK
Göteborgs Kristine FlReg:1 1774 - 1860    230 SEK
Göteborgs Kristine FlReg:2 1774 - 1860    220 SEK
Göteborgs Kristine FbReg:1 1775 - 1860    150 SEK
Göteborgs Kristine DbReg:1 1775 - 1860    126 SEK
Göteborgs Kristine HFReg:1 1812 - 1883    297 SEK
Göteborgs Kristine HFReg:2 1812 - 1883    336 SEK
Göteborgs Kristine HFReg:3 1812 - 1883    334 SEK
Göteborgs Kristine HFReg:4 1812 - 1883    313 SEK
Göteborgs Kristine HFReg:5 1812 - 1883    379 SEK
Göteborgs Kristine UtBReg:1 1861 - 1883    331 SEK
Göteborgs Kristine InBReg:1 1861 - 1883    346 SEK
Göteborgs Kristine VbReg:2 1861 - 1883    87 SEK
Göteborgs Kristine DbReg:2 1861 - 1883    105 SEK
Göteborgs Kristine FbReg:2 1861 - 1883    213 SEK
Göteborgs Kristine InBReg:2 1861 - 1883    310 SEK
Inventory of the estate
See: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 1663 - 1900   
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. 1901 -   
Remaining documents
Göteborgs Kristine AIIc:4 1886    43 SEK
Göteborgs Kristine AIIc:5 1886    43 SEK
Göteborgs Kristine AIIc:6 1887 - 1895    91 SEK
See: Göteborgs Kristine AIIaa:10 1898 - 1906  184 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:1 1914 - 1922    155 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:2 1914 - 1922    141 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:3 1914 - 1922    161 SEK
Göteborgs Kristine AIIc:9 1922 - 1932    48 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:4 1922 - 1932    153 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:5 1922 - 1932    143 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:6 1922 - 1932    158 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:7 1922 - 1932    62 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:8 1922 - 1932    62 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:9 1922 - 1932    58 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:10 1922 - 1932    55 SEK
Göteborgs Kristine AIIba:11 1922 - 1932    62 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 693 381

More info about our color images

  CartStart the program