Edsbergs häradsrätt

Edsbergs häradsrätt in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeDistrict court
InformationEdsbergs härad omfattade socknarna Skagerhult, Tångeråsa, Edsberg, Knista, Hidinge, Kvistbro och Nysund.
Häradsrätten upphörde i och med utgången av år 1947 och uppgick i Västernärkes domsagas häradsrätt.
NADSE/ULA/10189
Volume from Edsbergs häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län Okänt   
Edsbergs häradsrätt AIa:1 1629 - 1669    262 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:2 1670 - 1689    311 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:3 1690 - 1723    315 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:8 1736 - 1739    480 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:9 1740 - 1742    423 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:10 1743 - 1746    447 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:11 1747 - 1751    424 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:12 1752 - 1756    328 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:13 1757 - 1761    325 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:14 1762    81 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:15 1763 - 1767    421 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:16 1768 - 1771    441 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:17 1772 - 1775    395 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:18 1776 - 1780    490 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:20 1786 - 1790    364 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:43 1848 - 1849    436 SEK
Edsbergs häradsrätt AIa:69 1875    289 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Edsbergs häradsrätt FIIa:2 1764 - 1767    187 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:3 1768 - 1772    241 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:4 1773 - 1780    261 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:5 1781 - 1789    186 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:6 1790 - 1793    193 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:8 1794    81 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:7 1794 - 1797    193 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:9a 1798 - 1803    167 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:9b 1798 - 1803    168 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:10 1804 - 1809    304 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:11 1810 - 1812    314 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:12 1813 - 1818    373 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:13 1819 - 1823    318 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:14 1824 - 1828    325 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:15 1829 - 1832    408 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:16 1833 - 1836    359 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:17 1837 - 1840    510 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:18 1841 - 1844    367 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:19 1845 - 1849    465 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:20 1850 - 1853    396 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:21 1854 - 1858    507 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:22 1859 - 1865    522 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:23 1866 - 1871    536 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:24 1872 - 1876    607 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:25 1877 - 1880    544 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:26 1881 - 1884    597 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:27 1885 - 1888    532 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:28 1889 - 1892    564 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:29 1893 - 1896    585 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:30 1897 - 1902    733 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:31 1903 - 1905    388 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:32 1906 - 1907    286 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:33 1908 - 1909    275 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:34 1910 - 1912    376 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:35 1913 - 1914    247 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:36 1915 - 1917    427 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:37 1918 - 1920    391 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:38 1921 - 1922    320 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:39 1923 - 1924    286 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:40 1925 - 1927    427 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:41 1928 - 1930    500 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:42 1931 - 1933    519 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:43 1934 - 1935    350 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:44 1936 - 1937    640 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:45 1938 - 1939    726 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:46 1940 - 1941    753 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:47 1942 - 1943    598 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:48 1944    324 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:49 1945    287 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:50 1946    387 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIa:51 1947    384 SEK
Remaining documents
Edsbergs häradsrätt AIb:3 1781 - 1849    339 SEK
Edsbergs häradsrätt FIIb:1 1814 - 1855    393 SEK
See: Edsbergs häradsrätt AIa:43 1848 - 1849  436 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program