Grimstens häradsrätt

Grimstens häradsrätt in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeDistrict court
InformationGrimstens härad omfattade socknarna Hackvad, Viby och Bodarne (nuvarande Ramundeboda).

Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1905 och uppgick i Kumla, Grimstens och Hardemo tingslags häradsrätt.
NADSE/ULA/10331
Volume from Grimstens häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län Okänt   
Grimstens häradsrätt AIa:8 1736 - 1741    535 SEK
Grimstens häradsrätt AIa:9 1742 - 1747    432 SEK
Grimstens häradsrätt AIa:10 1748 - 1754    501 SEK
Grimstens häradsrätt AIa:11 1755 - 1766    517 SEK
Grimstens häradsrätt AIa:31 1849    150 SEK
Grimstens häradsrätt AIa:34 1853 - 1854    324 SEK
Grimstens häradsrätt AIa:35 1855 - 1856    265 SEK
Grimstens häradsrätt AIa:39 1860    171 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Grimstens häradsrätt FII:1 1740 - 1779    566 SEK
Grimstens häradsrätt FII:2 1743 - 1772    166 SEK
Grimstens häradsrätt FII:3 1780 - 1789    426 SEK
Grimstens häradsrätt FII:4 1790 - 1799    474 SEK
Grimstens häradsrätt FII:5 1800 - 1809    553 SEK
Grimstens häradsrätt FII:6 1818 - 1823    436 SEK
Grimstens häradsrätt FII:7 1824 - 1828    473 SEK
Grimstens häradsrätt FII:8 1829 - 1834    421 SEK
Grimstens häradsrätt FII:9 1835 - 1839    469 SEK
Grimstens häradsrätt FII:10 1840 - 1844    432 SEK
Grimstens häradsrätt FII:11 1845 - 1849    463 SEK
Grimstens häradsrätt FII:12 1850 - 1857    510 SEK
Grimstens häradsrätt FII:13 1857 - 1867    546 SEK
Grimstens häradsrätt FII:14 1868 - 1875    581 SEK
Grimstens häradsrätt FII:15 1876 - 1883    533 SEK
Grimstens häradsrätt FII:16 1884 - 1892    530 SEK
Grimstens häradsrätt FII:17 1893 - 1896    265 SEK
Grimstens häradsrätt FII:18 1897 - 1902    382 SEK
Grimstens häradsrätt FII:19 1903 - 1905    103 SEK
Remaining documents
See: Grimstens häradsrätt AIa:31 1849  150 SEK
See: Grimstens häradsrätt AIa:34 1853 - 1854  324 SEK
See: Grimstens häradsrätt AIa:35 1855 - 1856  265 SEK
See: Grimstens häradsrätt AIa:39 1860  171 SEK

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program