Karlskoga häradsrätt

Karlskoga häradsrätt in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceVärmland
Source typeDistrict court
InformationKarlskoga häradsrätt har haft olika benämningar över tid. 1629-1900 var namnet Karlskoga häradsrätt, men även Karlskoga bergslags häradsrätt kan förekomma. 1901-1950 var beteckningen Karlskoga tingslags häradsrätt. 1951-1970 ändrades benämningen till Karlskoga domsagas häradsrätt eftersom man fr.o.m. 1951 utgjorde egen domsaga. Dessförinnan hade man varit en del av Östersysslets domsaga -1829 (namnet varierade för denna domsaga innan 1865), Västernärkes domsaga 1830-1854 samt Nora domsaga 1855-1950. I och med tingsrättsreformen 1971 upphörde häradsrätten, den omfattade då Karlskoga stad och Degerfors köping. Bjurtjärn ingick fram till och med 1951 och Degerfors från 1883-1971.
NADSE/ULA/10514
Volume from Karlskoga häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län 1603 -   
Karlskoga häradsrätt AIa:6 1699 - 1703    118 SEK
Karlskoga häradsrätt AIa:7 1703 - 1707    129 SEK
Karlskoga häradsrätt AIa:8 1708 - 1715    241 SEK
Karlskoga häradsrätt AIa:9 1716 - 1727    453 SEK
Karlskoga häradsrätt AIa:10 1728 - 1732    387 SEK
Karlskoga häradsrätt AIa:11 1733 - 1736    424 SEK
Karlskoga häradsrätt AIa:12 1736 - 1740    598 SEK
Karlskoga häradsrätt AIa:85 1849    403 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar Okänt   
Karlskoga häradsrätt FII:1 1718 - 1763    324 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:2 1728 - 1755    55 SEK
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 - 1813   
Karlskoga häradsrätt FII:3 1760 - 1769    184 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:4 1770 - 1779    288 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:5 1780 - 1785    238 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:6 1786 - 1789    228 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:7 1790 - 1795    238 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:8 1796 - 1799    203 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:9 1800 - 1803    240 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:10 1804 - 1805    216 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:11 1806 - 1807    222 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:12 1808 - 1809    228 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:13 1810 - 1811    272 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:14 1812 - 1814    311 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:15 1815 - 1816    229 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:16 1817 - 1818    192 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:17 1819 - 1820    231 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:18 1821 - 1822    267 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:19 1823 - 1824    211 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:20 1825 - 1826    180 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:21 1826 - 1828    51 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:22 1827 - 1828    274 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:23 1829 - 1830    274 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:24 1831 - 1832    226 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:25 1833 - 1834    234 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:26 1835 - 1836    295 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:27 1837 - 1838    223 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:28 1839    165 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:29 1840 - 1841    304 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:30 1842 - 1843    266 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:31 1844 - 1845    286 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:32 1846 - 1847    211 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:33 1848 - 1849    225 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:34 1850 - 1851    286 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:35 1852 - 1853    265 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:36 1854 - 1856    262 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:37 1856 - 1897    46 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:38 1857 - 1859    325 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:39 1860 - 1862    300 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:40 1863 - 1864    247 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:41 1865 - 1867    278 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:42 1868 - 1870    323 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:43 1871 - 1875    525 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:44 1876 - 1878    360 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:45 1879 - 1880    240 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:46 1881 - 1882    318 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:47 1883 - 1884    255 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:48 1885 - 1887    356 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:49 1888 - 1889    271 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:50 1890 - 1891    274 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:51 1892 - 1893    291 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:52 1894 - 1895    271 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:53 1896 - 1897    267 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:54 1898 - 1899    336 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:55 1900    249 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:56 1901 - 1902    408 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:57 1903    224 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:58 1904    204 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:59 1905    243 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:60 1906    171 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:61 1907    248 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:62 1908    225 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:63 1909    249 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:64 1910    277 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:65 1911    198 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:66 1912    255 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:67 1913    218 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:68 1914    229 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:69 1915    301 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:70 1916    264 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:71 1917    279 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:72 1918    262 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:73 1919    328 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:74 1920    282 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:75 1921    273 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:76 1922    259 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:77 1923    255 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:78 1924    238 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:79 1925    331 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:80 1926    326 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:81 1927    353 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:82 1928    295 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:83 1929    274 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:84 1930    315 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:85 1931    335 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:86 1932    342 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:87 1933    370 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:88 1934    417 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:89 1935    508 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:90 1936    523 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:91 1937    458 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:92 1938    335 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:93 1938    303 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:94 1939    324 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:95 1939    352 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:96 1940    271 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:97 1940    228 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:98 1941    282 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:99 1941    276 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:100 1942    263 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:101 1942    203 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:102 1943    301 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:103 1943    177 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:104 1944    338 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:105 1944    274 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:106 1945    376 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:107 1945    258 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:108 1946    290 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:109 1946    339 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:110 1947    273 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:111 1947    333 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:112 1948    429 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:113 1949    453 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:114 1950    516 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:115 1951    573 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:116 1952    672 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:117 1953    770 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:118 1954    706 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:119 1955    566 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:120 1956    627 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:121 1957    567 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:122 1958    614 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:123 1959    367 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:124 1959    394 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:125 1960    376 SEK
Karlskoga häradsrätt FII:126 1960    417 SEK
Remaining documents
Karlskoga häradsrätt CII:3 1906 - 1970    187 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program