Nora domsagas häradsrätt

Nora domsagas häradsrätt in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceVärmland, has belonged to: Västmanland
Source typeDistrict court
InformationNora domsaga bildades 1855 och bestod av häradsrätterna Nora och Hjulsjö, Grythytte och Hällefors samt Karlskoga. De två förstnämnda utgjorde ett eget tingslag åren 1904-1950.

1951 avskildes Karlskoga och bildade en egen domsaga. Samtidigt förenades återstoden av Nora domsaga med Lindes domsaga och bildade Lindes och Nora domsaga.

Arkivet består till största delen av domböcker, småprotokoll och bouppteckningar 1904-1950.
NADSE/ULA/12681
Volume from Nora domsagas häradsrätt
  Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Nora domsagas häradsrätt FI:1 1904    223 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:2 1905    194 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:3 1906    186 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:4 1907    193 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:5 1908    216 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:6 1909    237 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:7 1910    207 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:8 1911    237 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:9 1912    223 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:10 1913    217 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:11 1914    216 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:12 1915    252 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:13 1916    191 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:14 1917    202 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:15 1918    183 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:16 1919    249 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:17 1920    260 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:18 1921    186 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:19 1922    198 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:20 1923    197 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:21 1924    218 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:22 1925    184 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:23 1926    200 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:24 1927    177 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:25 1928    174 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:26 1929    209 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:27 1930    175 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:28 1931    204 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:29 1932    213 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:30 1933    181 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:31 1934    228 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:32 1935    176 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:33 1936    267 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:34 1937    223 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:35 1938    305 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:36 1939    244 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:37 1940    193 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:38 1941    202 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:39 1942    164 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:40 1943    214 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:41 1944    222 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:42 1945    254 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:43 1946    154 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:44 1946    129 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:45 1947    229 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:46 1948    225 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:47 1949    252 SEK
Nora domsagas häradsrätt FI:48 1950    285 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 693 381

More info about our color images

  CartStart the program