Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt

Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceVästmanland
Source typeDistrict court
InformationNora och Hjulsjö härad omfattade socknarna Nora, Järnboås och Hjulsjö samt en mindre del av Lindesbergs socken.

Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1903 och uppgick i Nora domsagas häradsrätt.
NADSE/ULA/11095
Volume from Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län Okänt   
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt AIa:193 1899    76 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt AIa:194 1899    110 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:1 1763    47 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:2 1769 - 1770    199 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:3 1771 - 1772    208 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:4 1776 - 1779    201 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:5 1780 - 1782    220 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:6 1783 - 1784    205 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:7 1785    177 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:8 1786 - 1787    240 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:9 1788    299 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:10 1789 - 1790    241 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:11 1791 - 1792    204 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:12 1793    141 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:13 1794    199 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:14 1795 - 1796    207 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:15 1797    187 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:16 1798    186 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:17 1799 - 1800    343 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:18 1801 - 1802    314 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:19 1803 - 1804    357 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:20 1805 - 1806    301 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:21 1807 - 1808    297 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:22 1809    267 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:23 1810    199 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:24 1811    200 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:25 1812    265 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:26 1813 - 1814    186 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:27 1815 - 1816    217 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:28 1818 - 1822    289 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:29 1823 - 1824    228 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:30 1825    229 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:31 1826 - 1827    259 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:32 1830 - 1831    220 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:33 1832 - 1833    226 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:34 1834 - 1835    223 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:35 1836    207 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:36 1837 - 1838    324 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:37 1839 - 1840    316 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:38 1841 - 1842    213 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:39 1843 - 1844    276 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:40 1845 - 1847    322 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:41 1848 - 1851    373 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:43 1854 - 1855    294 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:42 1854 - 1896    45 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:44 1855 - 1857    282 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:45 1858 - 1860    345 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:46 1861 - 1862    281 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:47 1863 - 1865    348 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:48 1866 - 1868    365 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:49 1869 - 1872    406 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:50 1873 - 1875    408 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:51 1876 - 1878    325 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:52 1879 - 1880    241 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:53 1881 - 1882    273 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:54 1883 - 1884    226 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:55 1885 - 1887    292 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:56 1888 - 1889    215 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:57 1890 - 1891    202 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:58 1892 - 1893    246 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:59 1894 - 1895    255 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:60 1896 - 1897    216 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:61 1898 - 1899    247 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:62 1900 - 1901    213 SEK
Nora och Hjulsjö bergslags häradsrätt FII:63 1902 - 1903    311 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 693 381

More info about our color images

  CartStart the program