Sundbo häradsrätt

Sundbo häradsrätt in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeDistrict court
InformationSundbo härad omfattande socknarna Askersund, Hammar och Snavlunda.

Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1927 och uppgick i Hallsbergs tingslags häradsrätt.
NADSE/ULA/11485
Volume from Sundbo häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län Okänt   
Sundbo häradsrätt AIa:1b 1677 - 1729    238 SEK
Sundbo häradsrätt AIa:2 1730 - 1734    304 SEK
Sundbo häradsrätt AIa:3 1737 - 1747    719 SEK
Sundbo häradsrätt AIa:5 1768 - 1776    614 SEK
Sundbo häradsrätt AIa:33 1833 - 1834    394 SEK
Sundbo häradsrätt AIa:45 1851    403 SEK
Sundbo häradsrätt AIa:46 1852    434 SEK
Sundbo häradsrätt AIa:50 1856    333 SEK
Sundbo häradsrätt AIa:51 1857    271 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Sundbo häradsrätt FIIa:1 1742 - 1789    711 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:2 1790 - 1799    555 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:3 1800 - 1810    532 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:4 1811 - 1816    522 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:5 1817 - 1822    545 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:6 1823 - 1828    553 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:7 1829 - 1833    454 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:8 1834 - 1839    584 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:9 1840 - 1847    652 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:10 1848 - 1855    639 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:11 1856 - 1868    810 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:12 1869 - 1876    708 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:13 1877 - 1883    788 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:14 1884 - 1888    463 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:15 1889 - 1892    395 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:16 1893 - 1896    443 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:17 1897 - 1902    625 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:18 1903 - 1905    327 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:19 1906 - 1907    282 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:20 1908 - 1909    250 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:21 1910 - 1912    306 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:22 1913 - 1914    259 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:23 1915 - 1917    364 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:24 1918 - 1920    351 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:25 1921 - 1924    438 SEK
Sundbo häradsrätt FIIa:26 1925 - 1927    343 SEK
Remaining documents
Sundbo häradsrätt AIb:1 1749 - 1857    571 SEK
Sundbo häradsrätt FIIb:1 1813 - 1860    475 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program