Örebro häradsrätt

Örebro häradsrätt in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeDistrict court
InformationÖrebro härad omfattade socknarna Mosjö, Täby, Vintrosa, Tysslinge, Kil, Gräve, Eker, Längbro, Ånsta, Almby, Axberg och Hovsta.

Tingsrätten upphörde vid utgången av år 1903, då den uppgick i Glanshammar och Örebro tingslags häradsrätt.
NADSE/ULA/11802
Volume from Örebro häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län Okänt   
Örebro häradsrätt AIa:2 1772    152 SEK
Örebro häradsrätt AIa:99 1844    250 SEK
Örebro häradsrätt AIa:100 1845    210 SEK
Örebro häradsrätt AIa:101 1845    255 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Örebro häradsrätt FII:1 1776 - 1782    159 SEK
Örebro häradsrätt FII:2 1783 - 1784    262 SEK
Örebro häradsrätt FII:3 1785    162 SEK
Örebro häradsrätt FII:4 1786 - 1787    146 SEK
Örebro häradsrätt FII:5 1787    89 SEK
Örebro häradsrätt FII:6 1788    112 SEK
Örebro häradsrätt FII:7 1789    156 SEK
Örebro häradsrätt FII:8 1790    180 SEK
Örebro häradsrätt FII:9 1791    169 SEK
Örebro häradsrätt FII:10 1792    166 SEK
Örebro häradsrätt FII:11 1793    238 SEK
Örebro häradsrätt FII:12 1794 - 1795    204 SEK
Örebro häradsrätt FII:13 1795    171 SEK
Örebro häradsrätt FII:14 1796    136 SEK
Örebro häradsrätt FII:15 1796 - 1798    76 SEK
Örebro häradsrätt FII:16 1797    226 SEK
Örebro häradsrätt FII:17 1798    224 SEK
Örebro häradsrätt FII:18 1799    170 SEK
Örebro häradsrätt FII:19 1800    250 SEK
Örebro häradsrätt FII:20 1801    253 SEK
Örebro häradsrätt FII:21 1802    143 SEK
Örebro häradsrätt FII:22 1803    307 SEK
Örebro häradsrätt FII:23 1804    231 SEK
Örebro häradsrätt FII:24 1805    202 SEK
Örebro häradsrätt FII:25 1806    187 SEK
Örebro häradsrätt FII:26 1807    156 SEK
Örebro häradsrätt FII:27 1808    200 SEK
Örebro häradsrätt FII:28 1809    258 SEK
Örebro häradsrätt FII:29 1810    258 SEK
Örebro häradsrätt FII:30 1811    205 SEK
Örebro häradsrätt FII:31 1812 - 1813    201 SEK
Örebro häradsrätt FII:32 1814    170 SEK
Örebro häradsrätt FII:33 1815    158 SEK
Örebro häradsrätt FII:34 1816    178 SEK
Örebro häradsrätt FII:35 1817    166 SEK
Örebro häradsrätt FII:36 1818    175 SEK
Örebro häradsrätt FII:37 1819    172 SEK
Örebro häradsrätt FII:38 1820    158 SEK
Örebro häradsrätt FII:39 1821 - 1822    255 SEK
Örebro häradsrätt FII:40 1823    201 SEK
Örebro häradsrätt FII:41 1824    166 SEK
Örebro häradsrätt FII:42 1825 - 1826    181 SEK
Örebro häradsrätt FII:43 1826    166 SEK
Örebro häradsrätt FII:44 1827    155 SEK
Örebro häradsrätt FII:45 1828    217 SEK
Örebro häradsrätt FII:46 1829    230 SEK
Örebro häradsrätt FII:47 1830    232 SEK
Örebro häradsrätt FII:48 1831    208 SEK
Örebro häradsrätt FII:49 1832    230 SEK
Örebro häradsrätt FII:50 1833    201 SEK
Örebro häradsrätt FII:51 1834    172 SEK
Örebro häradsrätt FII:52 1835    178 SEK
Örebro häradsrätt FII:53 1836    237 SEK
Örebro häradsrätt FII:54 1837    241 SEK
Örebro häradsrätt FII:55 1838    267 SEK
Örebro häradsrätt FII:56 1839    112 SEK
Örebro häradsrätt FII:57 1839    124 SEK
Örebro häradsrätt FII:58 1840    277 SEK
Örebro häradsrätt FII:59 1841    226 SEK
Örebro häradsrätt FII:60 1842    202 SEK
Örebro häradsrätt FII:61 1843    248 SEK
Örebro häradsrätt FII:62 1844    198 SEK
Örebro häradsrätt FII:63 1845    204 SEK
Örebro häradsrätt FII:64 1846    195 SEK
Örebro häradsrätt FII:65 1847    219 SEK
Örebro häradsrätt FII:66 1848    143 SEK
Örebro häradsrätt FII:67 1849    223 SEK
Örebro häradsrätt FII:68 1850    194 SEK
Örebro häradsrätt FII:69 1851    258 SEK
Örebro häradsrätt FII:70 1852    223 SEK
Örebro häradsrätt FII:71 1853 - 1854    325 SEK
Örebro häradsrätt FII:72 1855 - 1856    314 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:34 1857 - 1858  1086 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:35 1859  375 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:36 1860  361 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:37 1861  347 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:38 1862  336 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:39 1863  382 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:40 1864  365 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:41 1865  304 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:42 1866  328 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:43 1867  408 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:44 1868  337 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:45 1869  372 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:46 1870  394 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:47 1871  416 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:49 1872  288 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:48 1872  293 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:50 1873  349 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:51 1874  360 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:52 1875  311 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:53 1876  404 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:54 1877  326 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:55 1878  307 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:56 1879  379 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:57 1880  351 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:58 1881  329 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:59 1882  299 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:60 1883  318 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:61 1884  327 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:62 1885  329 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:63 1886  289 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:64 1887  328 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:65 1888  302 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:66 1889  292 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:67 1890  358 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:68 1891  293 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:69 1892  372 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:70 1893  374 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:71 1894  432 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:72 1895  438 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:73 1896  438 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:74 1897  374 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:75 1898  457 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:76 1899  426 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:77 1900  350 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:78 1901  346 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:79 1902  470 SEK
See: Örebro häradsrätt AII:80 1903  485 SEK
Remaining documents
See: Örebro häradsrätt AIa:2 1772  152 SEK
Örebro häradsrätt AIb:16 1843 - 1845    230 SEK
Örebro häradsrätt AII:34 1855 - 1858    1086 SEK
Örebro häradsrätt AII:35 1859    375 SEK
Örebro häradsrätt AII:36 1860    361 SEK
Örebro häradsrätt AII:37 1861    347 SEK
Örebro häradsrätt AII:38 1862    336 SEK
Örebro häradsrätt AII:39 1863    382 SEK
Örebro häradsrätt AII:40 1864    365 SEK
Örebro häradsrätt AII:41 1865    304 SEK
Örebro häradsrätt AII:42 1866    328 SEK
Örebro häradsrätt AII:43 1867    408 SEK
Örebro häradsrätt AII:44 1868    337 SEK
Örebro häradsrätt AII:45 1869    372 SEK
Örebro häradsrätt AII:46 1870    394 SEK
Örebro häradsrätt AII:47 1871    416 SEK
Örebro häradsrätt AII:48 1872    293 SEK
Örebro häradsrätt AII:49 1872    288 SEK
Örebro häradsrätt AII:50 1873    349 SEK
Örebro häradsrätt AII:51 1874    360 SEK
Örebro häradsrätt AII:52 1875    311 SEK
Örebro häradsrätt AII:53 1876    404 SEK
Örebro häradsrätt AII:54 1877    326 SEK
Örebro häradsrätt AII:55 1878    307 SEK
Örebro häradsrätt AII:56 1879    379 SEK
Örebro häradsrätt AII:57 1880    351 SEK
Örebro häradsrätt AII:58 1881    329 SEK
Örebro häradsrätt AII:59 1882    299 SEK
Örebro häradsrätt AII:60 1883    318 SEK
Örebro häradsrätt AII:61 1884    327 SEK
Örebro häradsrätt AII:62 1885    329 SEK
Örebro häradsrätt AII:63 1886    289 SEK
Örebro häradsrätt AII:64 1887    328 SEK
Örebro häradsrätt AII:65 1888    302 SEK
Örebro häradsrätt AII:66 1889    292 SEK
Örebro häradsrätt AII:67 1890    358 SEK
Örebro häradsrätt AII:68 1891    293 SEK
Örebro häradsrätt AII:69 1892    372 SEK
Örebro häradsrätt AII:70 1893    374 SEK
Örebro häradsrätt AII:71 1894    432 SEK
Örebro häradsrätt AII:72 1895    438 SEK
Örebro häradsrätt AII:73 1896    438 SEK
Örebro häradsrätt AII:74 1897    374 SEK
Örebro häradsrätt AII:75 1898    457 SEK
Örebro häradsrätt AII:76 1899    426 SEK
Örebro häradsrätt AII:77 1900    350 SEK
Örebro häradsrätt AII:78 1901    346 SEK
Örebro häradsrätt AII:79 1902    470 SEK
Örebro häradsrätt AII:80 1903    485 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 652 078

More info about our color images

  CartStart the program