Forsa tingslags häradsrätt

Forsa tingslags häradsrätt in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceHälsingland
Source typeDistrict court
InformationForsa tingslag omfattade fr.o.m. 1694 socknarna Forsa, Hälsingtuna, Rogsta, Illsbo, Hög, Idenor samt senare del av Nianfors kapell. Dessförinnan hölls i allmänhet pastoratsvis ting med särskillda nämnder. Enl. k.brev 1907-02-22 sammanslogs fr.o.m. 1908 Forsa tingslag med Bergsjö tingslag till Bergsjö och Forsa tingslag.
Forsa tingslag tillhörde före 1771 Hälsinglands domsaga och 1771-1907 Norra Hälsinglands domsaga.
NADSE/HLA/1040045
Volume from Forsa tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län Okänt   
Inventory of the estate
See: Forsa tingslags häradsrätt FII:4a 1718 - 1728  163 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:1 1736 - 1765    484 SEK
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
See: Alfta tingslags häradsrätt FII:22 1760  154 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:2 1766 - 1773    486 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:3 1774 - 1780    403 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:4a 1781 - 1789    163 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:4b 1781 - 1790    746 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:5 1791 - 1800    913 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:6 1801 - 1811    832 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:7 1811 - 1814    451 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:8 1815 - 1818    469 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:9 1819 - 1824    799 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:10 1825 - 1831    801 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:11 1832 - 1836    660 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:12 1837 - 1840    554 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:13a 1841 - 1843    356 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:13b 1844 - 1846    323 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:13c 1847 - 1850    484 SEK
See: Forsa tingslags häradsrätt AIc:3 1851  208 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:14 1851 - 1859    1249 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:15 1860 - 1863    480 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:16 1864 - 1866    430 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:17 1867 - 1870    754 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:18 1871 - 1874    708 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:19 1875 - 1879    733 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:20 1880 - 1882    468 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:21 1883 - 1885    558 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:22 1886 - 1890    867 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:23 1891 - 1895    880 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:24 1896 - 1899    554 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:25 1900 - 1904    679 SEK
Forsa tingslags häradsrätt FII:26 1905 - 1907    411 SEK
Estate inventory registers
Forsa tingslags häradsrätt BouReg:1 1736 - 1850    145 SEK
Forsa tingslags häradsrätt BouReg:2 1736 - 1850    160 SEK
Forsa tingslags häradsrätt BouReg:3 1850 - 1863    86 SEK
Remaining documents
See: Hälsinglands domsaga AIb:1 1686 - 1700  353 SEK
See: Hälsinglands domsaga AIb:6 1704 - 1748  342 SEK
See: Hälsinglands domsaga 1713 -   
See: Hälsinglands domsaga AIb:8 1741 - 1840  158 SEK
See: Hälsinglands domsaga AIb:10 1782 - 1790  468 SEK
See: Hälsinglands domsaga AIb:11 1791 - 1800  546 SEK
Forsa tingslags häradsrätt AIc:3 1813    208 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program