Hille och Valbo tingslags häradsrätt

Hille och Valbo tingslags häradsrätt in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceGästrikland
Source typeDistrict court
InformationLandskapet (domsagan) Gästrikland bestod åren 1725-1879 av fyra tingslag: ett av dessa var Hille och Valbo tingslag. Fr.o.m. år 1880 sammanfördes socknarna Hille, Valbo, Hedesunda, Österfärnebo och Hamrånge till ett tingslag, Gästriklands östra tingslag; återstoden av landskapet utgjorde Gästriklands västra tingslag. Denna indelning bestod dock oförändrad endast under år 1880. Fr.o.m. år 1881 flyttades Österfärnebo över till västra tingslaget, medan östra tingslaget tillfördes Årsunda och Högbo.

Observera att en stor del av Hille och Valbo tingslags äldre arkivmaterial (före mitten av 1800-talet) ingår i Gästriklands domsagas arkiv.
NADSE/HLA/1040021
Volume from Hille och Valbo tingslags häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Gästriklands domsaga - 1852   
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Estate inventory registers
Hille och Valbo tingslags häradsrätt BouReg:1 1853 - 1879    87 SEK
Remaining documents
See: Gästriklands domsaga 1604 - 1682   
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:1 1853 - 1856    418 SEK
Hille och Valbo tingslags häradsrätt AIa:5 1855    403 SEK
Hille och Valbo tingslags häradsrätt AIa:6 1856    337 SEK
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:2 1857 - 1860    389 SEK
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:3 1861 - 1865    486 SEK
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:4 1865    100 SEK
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:5 1865 - 1868    409 SEK
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:6a 1868 - 1874    307 SEK
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:6b 1868 - 1874    303 SEK
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:7a 1875 - 1879    290 SEK
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:7b 1875 - 1879    279 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

81 433 593

More info about our color images

  CartStart the program