Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt

Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt in Gävleborgs län
CountyGävleborgs län
ProvinceGästrikland
Source typeDistrict court
InformationLandskapet (domsagan) Gästrikland bestod åren 1725-1879 av fyra tingslag; ett av dessa var Ovansjö (inklusive Järbo och Högbo socknar samt nuvarande Storviks köping),
Torsåker (inklusive området för den sedemera bildade Hofors kommun) och Årsunda. Fr.o.m. år 1880 sammanfördes socknarna Hille, Valbo, Hedesunda, Österfärnebo och Hamrånge till ett tingslag, Gästriklands östra tingslag; återstoden av landskapet utgjorde Gästriklands västra tingslag. Denna indelning bestod dock oförändrad endast under år 1880. Fr.o.m. år 1881 flyttades Österfärnebo över till västra tingslaget, medan östra tingslaget tillfördes Årsunda och Högbo.

Observera att en stor del av Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags äldre arkivmaterial (före mitten av 1800-talet) ingår i Gästriklands domsagas arkiv.
NADSE/HLA/1040025
Volume from Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Gästriklands domsaga - 1852   
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Estate inventory registers
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt BouReg:1 1841 - 1879    130 SEK
Remaining documents
See: Gästriklands domsaga 1604 - 1682   
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:1 1841 - 1853    304 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:2 1853 - 1855    442 SEK
See: Gästriklands domsaga FII:42 1854  58 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:3 1854 - 1857    352 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:4 1856 - 1859    404 SEK
See: Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:3 1857  352 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:5 1858 - 1861    353 SEK
See: Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:4 1859  404 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:6 1862 - 1864    480 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:7 1864 - 1865    418 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:8 1866    319 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:9 1867 - 1868    455 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:10 1868 - 1870    463 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:11 1871 - 1872    433 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:12 1873 - 1874    466 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:13 1875 - 1876    520 SEK
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt FII:14 1877 - 1879    652 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

82 931 503

More info about our color images

  CartStart the program