Halvås

Halvås in Skaraborgs län
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationEnligt kungligt brev den 12 april 1889 införlivades Halvås med Ryda och dess arkiv ingår i Ryda. Halvås kyrka raserades redan kort efter 1800.

Före 1889 var Halvås annexförsamling i Ryda, Naums, Södra Kedums och Halvås pastorat.

Övrigt: oklart när församlingen upphörde, flera uppgifter varierande mellan 1500-talet och 1800-talet, SCB 1880: Ryda och Halvås torde rättast böra anses som en kyrkosocken

Härad:
Barne

Stift:
Skara
NAD
Volume from Halvås
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Ryda AI:1 1818 - 1838    96 SEK
See: Ryda AI:2 1838 - 1841    87 SEK
See: Ryda AI:3 1841 - 1850    102 SEK
See: Ryda AI:4 1851 - 1859    122 SEK
See: Ryda AI:5 1859 - 1864    138 SEK
See: Ryda AI:6 1864 - 1873    149 SEK
See: Ryda AI:7 1873 - 1884    178 SEK
See: Ryda AI:8 1884 - 1889    184 SEK
Migration records
See: Ryda B:1 1736 - 1819    139 SEK
See: Ryda B:2 1820 - 1849    147 SEK
See: Ryda B:3 1850 - 1861    87 SEK
See: Ryda B:4 1862 - 1884    99 SEK
See: Ryda B:5 1885 - 1889    40 SEK
Birth and baptism records
See: Ryda C:1 1712 - 1797    236 SEK
See: Ryda C:2 1798 - 1858    166 SEK
See: Ryda C:3 1859 - 1871    94 SEK
See: Ryda C:4 1872 - 1881    88 SEK
See: Ryda C:5 1882 - 1889    42 SEK
Banns and marriage records
See: Ryda B:1 1711 - 1820    139 SEK
See: Ryda B:2 1821 - 1850    147 SEK
See: Ryda E:1 1850 - 1862    84 SEK
See: Ryda E:2 1862 - 1881    66 SEK
See: Ryda E:3 1882 - 1889    41 SEK
Death and funeral records
See: Ryda F:1 1696 - 1712    48 SEK
See: Ryda F:2 1713 - 1829    154 SEK
See: Ryda F:3 1830 - 1849    63 SEK
See: Ryda E:1 1850 - 1861    84 SEK
See: Ryda F:4 1862 - 1881    89 SEK
See: Ryda F:5 1881 - 1889    42 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Ryda 1764 - 1853   
Inventory of the estate
See: Barne häradsrätt 1749 - 1896   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 1685 - 1883   
See: Generalmönsterrullor - Skaraborgs regemente 1687 - 1885   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

80 982 323

More info about our color images

  CartStart the program