Bergs tingslags häradsrätt

Bergs tingslags häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationBergs tingslag, som omfattar socknarna Berg, Rätan och Klövsjö, tillhörde 1811-1878 Södra Jämtlands domsaga och fr.o.m. 1879 Härjedalens domsaga.

Anm.: Över urtima ting, syner och andra extra förrättningar samt bouppteckningar finns särskilda register.
NADSE/ÖLA/10815
Volume from Bergs tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Jämtlands domsagas häradsrätt - 1740   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
Bergs tingslags häradsrätt AIa:1 1740 - 1746    235 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:2 1747 - 1752    231 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:3 1753 - 1758    231 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:4 1759 - 1764    283 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:5 1765 - 1770    290 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:6 1771 - 1773    348 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:7 1774 - 1776    384 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:8 1777 - 1780    378 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:9 1781 - 1783    322 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:10 1784 - 1787    340 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:11 1788 - 1792    342 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:12 1793 - 1796    327 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:13 1797 - 1799    334 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:14 1800 - 1802    419 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:15 1803 - 1807    429 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:16 1808 - 1810    321 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:17 1811    138 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:18 1812    147 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:19 1813    155 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:20 1814    145 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:21 1815    131 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:22 1816    138 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:23 1817    165 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:24 1818    145 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:25 1819    123 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:26 1820    120 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:27 1821    126 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:28 1822    163 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:29 1823    140 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:30 1824    116 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:31 1825    109 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:32 1826    104 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:33 1827    129 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:34 1828    101 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:88 1829  150 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:35 1829    111 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:36 1830    103 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:37 1831    97 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:38 1832    84 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:39 1833    98 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:40 1834    55 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:41 1834    53 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:42 1835    53 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:43 1835    49 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:44 1836    66 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:45 1836    54 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:46 1837    60 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:47 1837    76 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:48 1838    69 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:49 1838    64 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:50 1839    62 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:51 1839    68 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:52 1840    74 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:53 1840    72 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:54 1841 - 1842    207 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:55 1843 - 1844    225 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:56 1845 - 1846    224 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:57 1847 - 1849    295 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:58 1850 - 1852    390 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:59 1853 - 1854    305 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:60 1855 - 1856    331 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:61 1857 - 1858    384 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:62a 1859    208 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:62b 1860    160 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:164 1933    412 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:165 1933    343 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:166 1934    415 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:167 1935    370 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:168 1936    382 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:169 1937    361 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:170 1938    384 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:171 1939    477 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:172 1940    437 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:173 1941    402 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:174 1942    350 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:175 1943    400 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:176 1944    342 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:177 1945    337 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:178 1946    342 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIa:179 1947 - 1948    426 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:1 1741 - 1744  235 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:4 1761 - 1764  283 SEK
Bergs tingslags häradsrätt FII:1 1766 - 1827    126 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:5 1768 - 1770  290 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:6 1772 - 1773  348 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:7 1774 - 1776  384 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:8 1777 - 1780  378 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:9 1781 - 1783  322 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:10 1784 - 1787  340 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:11 1788 - 1792  342 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:12 1794 - 1796  327 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:13 1797 - 1799  334 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:15 1803 - 1807  429 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:16 1808 - 1810  321 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:17 1811  138 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:18 1812  147 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:19 1813  155 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:20 1814  145 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:21 1815  131 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:22 1816  138 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:23 1817  165 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:24 1818  145 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:25 1819  123 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:26 1820  120 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:27 1821  126 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:28 1822  163 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:29 1823  140 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:30 1824  116 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:31 1825  109 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:32 1826  104 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:33 1827  129 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:34 1828  101 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:36 1830  103 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:1 1831 - 1838  379 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:2 1839  86 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:3 1840  118 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:4 1841 - 1843  282 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:5 1844 - 1846  292 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:6 1847 - 1849  279 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:7 1850 - 1852  283 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:8 1853 - 1854  281 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:9 1855 - 1856  279 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:10 1857 - 1858  294 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:11 1859 - 1860  221 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:12 1861  144 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:13 1862  169 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:14 1863  172 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:15 1864  165 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:16 1865  160 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:17 1866  171 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:18 1867  189 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:19 1868  164 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:20 1869  202 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:21 1870  199 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:22 1871  163 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:23 1872 - 1873  372 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:24 1874  276 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:25 1875  220 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:26 1876  270 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:27 1877  133 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:28 1878  153 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:29 1879  238 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:30 1880  240 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:31 1881  233 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:32 1882  349 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:33 1883  307 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:34 1884  357 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:35 1885  321 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:36 1886  285 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:37 1887  314 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:38 1888  255 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:39 1889  276 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:40 1890  292 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:41 1891  285 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:42 1892  277 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:43 1893  303 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:44 1894  288 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:45 1895  196 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:46 1896  183 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:47 1897  206 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:48 1898  243 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:49 1899  272 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:50 1900  187 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:51 1901  174 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:52 1902  203 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:53 1903  224 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:54 1904  192 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:55 1905  181 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:56 1906  183 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:57 1907  189 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:58 1908  157 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:59 1909  187 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:60 1910  143 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:61 1911  171 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:62 1912  189 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:63 1913  189 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:64 1914  211 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:65 1915  190 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:66 1916  196 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:67 1917  214 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:68 1918  237 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:69 1919  301 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:70 1920  284 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:71 1921  271 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:72 1922  407 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:73 1923  311 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:74 1924  321 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:75 1925  345 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:76 1926  333 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:77 1927  280 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:78 1928  354 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:79 1929  325 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:80 1930  296 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:81 1931  294 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:82 1932  346 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:164 1933  412 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:165 1933  343 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:166 1934  415 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:167 1935  370 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:168 1936  382 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:169 1937  361 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:170 1938  384 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:171 1939  477 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:172 1940  437 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:173 1941  402 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:174 1942  350 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:175 1943  400 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:176 1944  342 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:177 1945  337 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:178 1946  342 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:179 1947 - 1948  426 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AII:83 1948 - 1949  312 SEK
Estate inventory registers
Bergs tingslags häradsrätt BouReg:1 1741 - 1900    130 SEK
Remaining documents
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:1 1621 - 1628  205 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:2 1634 - 1643  168 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:3 1647 - 1653  217 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:4 1654 - 1660  155 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:5 1661 - 1665  238 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:6 1666 - 1668  199 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:7 1669 - 1670  174 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:8 1678 - 1680  231 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:9 1681 - 1682  227 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:10 1683 - 1684  221 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:11 1685 - 1686  201 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:12 1687 - 1688  247 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:13 1689 - 1690  242 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:14 1691  205 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:15b 1694  34 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:15a 1694  213 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:16 1695  143 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:17a 1696  148 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:17b 1696  240 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:18 1697  247 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:19a 1698  226 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:19b 1698  183 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:20a 1699  184 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:20b 1699  225 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:21a 1700  196 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:21b 1700  226 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:22a 1701  220 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:22b 1701  211 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:23a 1702  217 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:23b 1702  258 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:24a 1703  214 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:24b 1703  209 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:25a 1704  201 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:25b 1704  222 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:26a 1705  213 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:26b 1705  258 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:27a 1706  191 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:27b 1706  249 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:28a 1707  188 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:28b 1707  228 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:29a 1708  167 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:29b 1708  202 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:30a 1709  171 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:30b 1709  221 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:31 1710  261 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:32 1711  297 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:33b 1712  233 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:33a 1712  192 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:34 1713  282 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:35 1714  298 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:36 1715  292 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:37 1716  316 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:38 1717  264 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:39 1718  273 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:40 1719  298 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:41 1720  309 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:42 1721  341 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:43 1722  385 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:44 1723  362 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:45a 1724  201 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:45b 1724  277 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:46 1725  315 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:47 1726  327 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:48a 1727  194 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:48b 1727  185 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:49 1728  310 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:50a 1729  214 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:50b 1729  184 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:51a 1730  255 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:51b 1730  270 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:52a 1731  202 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:52b 1731  203 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:53a 1732  204 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:53b 1732  278 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:54a 1733  232 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:54b 1733  231 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt 1733   
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:55a 1734  219 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:55b 1734  222 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:56 1735  310 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:57a 1736  252 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:57b 1736  276 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:58a 1737  365 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:58b 1737  253 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:59a 1738  268 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:59b 1738  247 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:60a 1739  252 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:60b 1739  289 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:61a 1740  306 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:1 1740 - 1745  235 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:1 1740 - 1746  235 SEK
Bergs tingslags häradsrätt FIa:1 1740 - 1876    424 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIb:1 1743 - 1864    228 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:1 1746  52 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:2 1747  48 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:2 1747 - 1752  231 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:3 1748  62 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIb:2 1748 - 1850    307 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:4 1749  39 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:5 1749  48 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:6 1750  60 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:7 1751  58 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:8 1752  60 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:9 1753  66 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:3 1753 - 1758  231 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:10 1754  78 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:11 1755  82 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:12 1756  115 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:13 1757  103 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:14 1758  112 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:4 1759 - 1763  283 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:4 1759 - 1764  283 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:16 1760  102 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:17a 1761  79 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:17b 1761  38 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:18 1762  114 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:20 1764  133 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:21 1765  122 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:5 1765 - 1770  290 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:22 1766  140 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:23 1767  168 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:5 1767 - 1770  290 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:24 1768  159 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:9 1771  322 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:9 1771  344 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:6 1771 - 1773  348 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:7 1774 - 1776  384 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:25 1775  178 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:26 1776  193 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:27 1777  157 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:8 1777 - 1780  378 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:8 1778  378 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:29 1779  151 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:30 1780  165 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:31 1781  162 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:9 1781 - 1783  322 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:32 1782  182 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:33a 1783  165 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:33b 1783  67 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:34 1784  232 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:10 1784 - 1787  340 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:35 1785  177 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:36 1786  217 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:37 1787  205 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:38 1788  196 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:11 1788 - 1792  342 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:39 1789  195 SEK
See: Hede tingslags häradsrätt AI:12 1790  183 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:11 1791  342 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:41b 1791  45 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:42 1792  179 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:43 1793  168 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:12 1793 - 1796  327 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:12 1794 - 1796  327 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:13 1797 - 1799  334 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:13 1797 - 1799  334 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:14 1800 - 1802  419 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:15 1803 - 1807  429 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:15 1803 - 1807  429 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:16 1808 - 1810  321 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:16 1808 - 1810  321 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:25 1810  372 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:1 1810  43 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:17 1811  138 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:17 1811  138 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:18 1812  147 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:18 1812  147 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:19 1813  155 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:19 1813  155 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:20 1814  145 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:20 1814  145 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:21 1815  131 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:21 1815  131 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:22 1816  138 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:22 1816  138 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:23 1817  165 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:23 1817  165 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:24 1818  145 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AII:2 1818  61 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:24 1818  145 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:25 1819  123 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:25 1819  123 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:26 1820  120 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:26 1820  120 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:27 1821  126 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:27 1821  126 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:28 1822  163 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:28 1822  163 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:29 1823  140 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:29 1823  140 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:30 1824  116 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:30 1824  116 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:31 1825  109 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:31 1825  109 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:32 1826  104 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:32 1826  104 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:33 1827  129 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:33 1827  129 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:34 1828  101 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:34 1828  101 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:35 1829  111 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:35 1829  111 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:36 1830  103 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:36 1830  103 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:37 1831  97 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:1 1831 - 1838    379 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:38 1832  84 SEK
Bergs tingslags häradsrätt FIV:1 1833    255 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:39 1833  98 SEK
Bergs tingslags häradsrätt FIV:2 1833 - 1856    411 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:40 1834  55 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:41 1834  53 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:42 1835  53 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:43 1835  49 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:44 1836  66 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:45 1836  54 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:46 1837  60 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:47 1837  76 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:48 1838  69 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:49 1838  64 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:2 1839    86 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:50 1839  62 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:51 1839  68 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:3 1840    118 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:52 1840  74 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:53 1840  72 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:54 1841 - 1842  207 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:4 1841 - 1843    282 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:55 1843 - 1844  225 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:5 1844 - 1846    292 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:56 1845 - 1846  224 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:6 1847 - 1849    279 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:57 1847 - 1849  295 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:7 1850 - 1852    283 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:58 1850 - 1852  390 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AIb:3 1851 - 1880    364 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:8 1853 - 1854    281 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:59 1853 - 1854  305 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:9 1855 - 1856    279 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:60 1855 - 1856  331 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:10 1857 - 1858    294 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:61 1857 - 1858  384 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:62a 1859  208 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:11 1859 - 1860    221 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:62b 1860  160 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:12 1861    144 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:13 1862    169 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:14 1863    172 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:15 1864    165 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:16 1865    160 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:17 1866    171 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:18 1867    189 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:19 1868    164 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:20 1869    202 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:21 1870    199 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:22 1871    163 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:23 1872 - 1873    372 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:24 1874    276 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:25 1875    220 SEK
Bergs tingslags häradsrätt CIIIb:1 1875 - 1942    186 SEK
Bergs tingslags häradsrätt CIIIb:2 1875 - 1942    243 SEK
Bergs tingslags häradsrätt CIIIb:3 1875 - 1942    260 SEK
Bergs tingslags häradsrätt CIIIb:4 1875 - 1942    141 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:26 1876    270 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:27 1877    133 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:28 1878    153 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:29 1879    238 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:30 1880    240 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:31 1881    233 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:32 1882    349 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:33 1883    307 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:34 1884    357 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:35 1885    321 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:36 1886    285 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:37 1887    314 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:38 1888    255 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:39 1889    276 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:40 1890    292 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:41 1891    285 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:42 1892    277 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:43 1893    303 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:44 1894    288 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:45 1895    196 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:46 1896    183 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:47 1897    206 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:48 1898    243 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:49 1899    272 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:50 1900    187 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:51 1901    174 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:52 1902    203 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:53 1903    224 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:54 1904    192 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:55 1905    181 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:56 1906    183 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:57 1907    189 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:58 1908    157 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:59 1909    187 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:60 1910    143 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:61 1911    171 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:62 1912    189 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:63 1913    189 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:64 1914    211 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:65 1915    190 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:66 1916    196 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:67 1917    214 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:68 1918    237 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:69 1919    301 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:70 1920    284 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:71 1921    271 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:72 1922    407 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:73 1923    311 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:74 1924    321 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:75 1925    345 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:76 1926    333 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:77 1927    280 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:78 1928    354 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:79 1929    325 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:80 1930    296 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:81 1931    294 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:82 1932    346 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:164 1933  412 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:165 1933  343 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:166 1934  415 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:167 1935  370 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:168 1936  382 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:169 1937  361 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:170 1938  384 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:171 1939  477 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:172 1940  437 SEK
Bergs tingslags häradsrätt AII:83 1948 - 1949    312 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program