Hackås och Näs tingslags häradsrätt

Hackås och Näs tingslags häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationHackås och Näs tingslag bildades 1876 genom att Hackås s:n, förut tillhörande Ovikens tingslag, och näs s:n, förut tillhörande Brunflo tingslag, förenades till ett tingslag. År 1906 lades båda dessa socknar till Revsunds, Brunflo och Näs tingslag, varigenom Hackås och Näs tingslag upphörde. Tingslaget, som alltid ägde bestånd 1876-1905, tillhörde 1876-78 Södra Jämtlands domsaga och 1879-1905 Jämtlands östra domsaga.
NADSE/ÖLA/10818
Volume from Hackås och Näs tingslags häradsrätt
  Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:1 1876  141 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:2 1877  97 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:3 1878  119 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:4 1879  97 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:5 1880  84 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:6 1881  80 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:7 1882  84 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:8 1883  83 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:9 1884  114 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:10 1885  131 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:11 1886  121 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:12 1887  129 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:13 1888  106 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:14 1889  103 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:15 1890  123 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:16 1891  106 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:17 1892  112 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:18 1893  89 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:19 1894  87 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:20 1895  78 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:21 1896  99 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:22 1897  88 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:23 1898  79 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:24 1899  94 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:25 1900  88 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:26 1901  85 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:27 1902  91 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:28 1903  99 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:29 1904  109 SEK
See: Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:30 1905  105 SEK
Estate inventory registers
See: Ovikens tingslags häradsrätt BouReg:2 1876 - 1905  103 SEK
Remaining documents
Hackås och Näs tingslags häradsrätt CIIIb:1 1875 - 1951    129 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt CIIIb:2 1875 - 1951    127 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt CIIIb:3 1875 - 1951    123 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt CIIIb:4 1875 - 1951    87 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:1 1876    141 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:2 1877    97 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:3 1878    119 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:4 1879    97 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:5 1880    84 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:6 1881    80 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:7 1882    84 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:8 1883    83 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:9 1884    114 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:10 1885    131 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:11 1886    121 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:12 1887    129 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:13 1888    106 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:14 1889    103 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:15 1890    123 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:16 1891    106 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:17 1892    112 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:18 1893    89 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:19 1894    87 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:20 1895    78 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:21 1896    99 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:22 1897    88 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:23 1898    79 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:24 1899    94 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:25 1900    88 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:26 1901    85 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:27 1902    91 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:28 1903    99 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:29 1904    109 SEK
Hackås och Näs tingslags häradsrätt AIIa:30 1905    105 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program