Hammerdals tingslags häradsrätt

Hammerdals tingslags häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationHammerdals tingslag omfattar Hammerdals, Gåxsjö, Ströms, Alanäs och Frostvikens socknar. Tingslaget tillhörde 1811-1878 Norra Jämtlands domsaga och tillhör alltsedan 1879 Jämtlands norra domsaga.

Anm.: Över urtima ting, syner och andra extra förrättningar samt bouppteckningar finns särskilda register.
NADSE/ÖLA/10820
Volume from Hammerdals tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Jämtlands domsagas häradsrätt - 1741   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:1 1741 - 1746    184 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:2 1747 - 1750    200 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:3 1751 - 1753    169 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:4 1754 - 1757    189 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:5 1758 - 1761    161 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:6 1762 - 1770    373 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:7 1771 - 1776    272 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:8 1777 - 1780    274 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:8a 1778    57 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:9 1781 - 1783    268 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:10 1784 - 1785    183 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:11 1786 - 1788    229 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:12 1789 - 1790    132 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:13 1791 - 1794    252 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:14 1795 - 1796    148 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:15 1797 - 1799    222 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:16 1800    97 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:17 1801 - 1805    317 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:18 1806 - 1810    378 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:19 1808    64 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:20a 1811    82 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:20b 1811    82 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:21 1812 - 1815    306 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:23 1817 - 1819    165 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:22 1820 - 1825    346 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:24 1826 - 1830    302 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:25 1831 - 1835    259 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:26 1836    112 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:27 1837 - 1838    149 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:28 1839 - 1842    289 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:29 1843 - 1845    239 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:30 1846 - 1847    259 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:31 1848    82 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:32 1848    121 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:33 1849    81 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:34 1849    96 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:35 1850    84 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:36 1850    93 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:37 1851    94 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:38 1851    68 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:39 1852    97 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:40 1852    90 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:41 1853    93 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:42 1853    103 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:43 1854    77 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:44 1854    75 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:45 1855    95 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:46 1855    79 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:47 1856    100 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:48 1856    75 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:49 1857    135 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:50 1857    85 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:51 1858    117 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:52 1858    103 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:53 1859    117 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:54 1859    93 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:55 1860    73 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:56 1860    135 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:125 1895    232 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AI:126 1895    438 SEK
Inventory of the estate
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:23 Okänt    76 SEK
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:1 1742 - 1790    238 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:2 1791 - 1806    252 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:3 1807 - 1819    403 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:4 1820 - 1824    325 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:5 1825 - 1829    283 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:6 1830 - 1834    285 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:7 1835 - 1839    258 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:8 1840 - 1844    309 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:9 1845 - 1849    340 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:10 1850 - 1859    414 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:11 1860 - 1869    411 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:12 1870 - 1874    227 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:13 1875 - 1879    325 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:14 1880 - 1884    343 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:15 1885 - 1889    271 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:16 1890 - 1894    402 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:17 1895 - 1897    497 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:18 1898 - 1900    459 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:19 1901 - 1903    426 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:20 1904 - 1905    253 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:21 1906 - 1907    300 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:22 1908 - 1910    388 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:24 1911 - 1914    577 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:25 1915 - 1917    352 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:26 1918 - 1919    394 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:27 1920 - 1921    310 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:28 1922 - 1925    518 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:29 1926 - 1929    501 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:30 1930 - 1932    391 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:31 1933 - 1936    710 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:32 1937 - 1939    632 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:33 1940 - 1942    673 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:34 1943 - 1945    765 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FII:35 1946 - 1947    595 SEK
Estate inventory registers
Hammerdals tingslags häradsrätt BouReg:1 1759 - 1900    149 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt BouReg:2 1901 - 1910    71 SEK
See: Jämtlands norra domsagas häradsrätt CIIb:1 1943 - 1962  81 SEK
Remaining documents
Hammerdals tingslags häradsrätt AIII:1 1717 - 1886    438 SEK
See: Hammerdals tingslags häradsrätt AI:1 1741 - 1743  184 SEK
See: Hammerdals tingslags häradsrätt AI:6 1763  373 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIII:2a 1763 - 1872    310 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:1 1794 - 1808    236 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:2 1809 - 1816    156 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIII:2b 1811    40 SEK
See: Norra Jämtlands domsaga B:1 1812 - 1842  46 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIII:3 1813    56 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:3 1816 - 1819    76 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:4 1820 - 1826    121 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:5 1827 - 1830    105 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:6 1831 - 1835    95 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:7 1836 - 1840    106 SEK
See: Ragunda tingslags häradsrätt AII:9 1838  160 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:8 1841 - 1844    111 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:9 1845 - 1846    108 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:10 1847 - 1848    142 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:11 1849 - 1850    151 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FIa:1 1849 - 1852    367 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FIV:1 1850 - 1859    441 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:12 1851 - 1853    255 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FIa:2 1853 - 1855    295 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:13 1854 - 1856    240 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt FIa:3 1856 - 1860    297 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:14 1857 - 1859    371 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:15 1860 - 1862    359 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIb:1 1870 - 1882    117 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt CIIIb:8 1875 - 1890    43 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt CIIIb:1 1875 - 1943    274 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt CIIIb:2 1875 - 1943    226 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt CIIIb:3 1875 - 1943    213 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt CIIIb:4 1875 - 1943    213 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt CIIIb:5 1875 - 1943    216 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt CIIIb:6 1875 - 1943    213 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt CIIIb:7 1875 - 1943    146 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:32 1887    302 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:33 1888    224 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:34 1889    292 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:35 1890    220 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:36 1891    214 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:37 1892    212 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:38 1893    178 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:39 1894    180 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:40 1895    183 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:41 1896    287 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:42 1897    202 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:43 1898    220 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:44 1899    271 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:45 1900    227 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:46 1901    232 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:47 1902    196 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:48 1903    241 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:49 1904    221 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:50 1905    233 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:51 1906    283 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:52 1907    264 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:53 1908    300 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:54 1909    247 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:55 1910    261 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:56 1911    237 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:57 1912    294 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:58 1913    274 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:59 1914    311 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:60 1915    284 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:61 1916    325 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:62 1917    322 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:63 1918    302 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:64 1919    277 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:65 1920    299 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:66 1921    354 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:67 1922    387 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:68 1923    383 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:69 1924    309 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:70 1925    322 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:71 1926    364 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:72 1927    314 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:73 1928    386 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:74 1929    310 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:75 1930    346 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:76 1931    380 SEK
Hammerdals tingslags häradsrätt AIIa:77 1932    408 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program