Hallens tingslags häradsrätt

Hallens tingslags häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationHallens tingslag, som omfattar socknarna Hallen, Marby och Norderön, tillhörde 1811-1878 Södra Jämtlands domsaga och fr.o.m 1879 Jämtlands västra domsaga.

Enl. k. förordning 1915-04-10 sammanslogs fr.o.m.1916-08-25 (enl.k.kung. 1916-01-28, S.F.S. 12/1916) Hallens tgl. med Sunne tgl. och Ovikens tgl. till Sunne, Ovikens och Hallens tgl. - Fr.o.m. 1940-01-01 sammanslås detta tgl. med Undersåkers Offerdals tgl., varefter Jämtlands västra domsaga består av ett tgl.
(Jämtlands västra domsagas häradsrätt.)

För tiden efter 1916-08-25 se Sunne, Ovikens och Hallens tingslags häradsrättsarkiv.

Anm.: Över urtima ting, syner och andra extra förrättningar samt bouppteckningar finns särskilda register.
NADSE/ÖLA/10819
Volume from Hallens tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Jämtlands domsagas häradsrätt - 1741   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
Hallens tingslags häradsrätt AI:1 1742    54 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:2 1743    60 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:3 1744    42 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:4 1745    57 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:5 1746    60 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:6 1747    64 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:7 1748    67 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:8 1749    63 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:9 1750    64 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:10 1751    74 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:11 1752    62 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:12 1753    66 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:13 1754    69 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:14 1755    61 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:15 1756    77 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:16 1757    74 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:17 1758    70 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:18 1759    57 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:19 1760    57 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:20 1761    45 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:21 1762    55 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:22 1763    61 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:23 1764    63 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:24 1765    69 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:25 1766    55 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:26 1767    60 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:27 1768    82 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:28 1769    81 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:29 1770    91 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:30 1771    73 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:31 1772    99 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:32 1773    117 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:33 1774    106 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:34 1775    93 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:35 1776    88 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:36 1777    99 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:37 1778    101 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:38 1779    96 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:39 1780    108 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:40 1781    109 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:41 1782    113 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:42 1783    123 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:43 1784    110 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:44 1785    89 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:45 1786    108 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:46 1787    111 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:47 1788    70 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:48 1789    93 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:49 1790    73 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:50 1791    88 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:51 1792    80 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:52 1793    79 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:53 1794    97 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:54 1795    110 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:55 1796    112 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:56 1797    105 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:57 1798    108 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:58 1799    106 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:59 1800    97 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:60 1801    87 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:61 1802    111 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:62 1803    96 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:63 1804    111 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:64 1805    124 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:65 1806    106 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:66 1807    96 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:67 1808    124 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:68 1809    128 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:69 1810    117 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:70 1811    95 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:71 1812    100 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:72 1813    167 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:73 1814    138 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:74 1815    120 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:75 1816    121 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:76 1817    120 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:77 1818    118 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:78 1819    136 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:79 1820    127 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:80 1821    109 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:81 1822    145 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:82 1823    125 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:83 1824    115 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:84 1825    135 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:85 1826    140 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:86 1827    111 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:87 1828    111 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:88 1829    104 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:89 1830    91 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:90 1831    122 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:91 1832    100 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:92 1833    102 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:93 1834    60 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:94 1834    115 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:95 1835    75 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:96 1835    79 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:97 1836    61 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:98 1836    62 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:99 1837    61 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:100 1837    63 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:101 1838    78 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:102 1838    99 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:103 1839    102 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:104 1839    85 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:105 1840    99 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:106 1840    85 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:107 1841    80 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:108 1841    82 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:109 1842    78 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:110 1842    68 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:111 1843    64 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:112 1843    70 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:113 1844    142 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:114 1845    103 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:115 1846    86 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:116 1847    97 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:117 1848    69 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:118 1848    58 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:119 1849    60 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:120 1849    80 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:121 1850    90 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:122 1850    85 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:123 1851    78 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:124 1851    97 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:125 1852    82 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:126 1852    85 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:127 1853    91 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:128 1853    96 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:129 1854    117 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:130 1854    103 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:131 1855    84 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:132 1855    107 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:133 1856    90 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:134 1856    79 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:135 1857    79 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:136 1857    72 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:137 1858    91 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:138 1858    68 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:139 1859    82 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:140 1859    87 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:141 1860    62 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AI:142 1860    93 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Hallens tingslags häradsrätt F:1 1741 - 1780    276 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:27 1768  82 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:28 1769  81 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:29 1770  91 SEK
Hallens tingslags häradsrätt F:2 1781 - 1793    301 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:53 1794  97 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:54 1795  110 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:55 1796  112 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:56 1797  105 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:57 1798  108 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:58 1799  106 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:59 1800  97 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:60 1801  87 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:61 1802  111 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:62 1803  96 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:63 1804  111 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:64 1805  124 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:65 1806  106 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:66 1807  96 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:67 1808  124 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:68 1809  128 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:69 1810  117 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:70 1811  95 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:71 1812  100 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:72 1813  167 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:73 1814  138 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:74 1815  120 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:75 1816  121 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:76 1817  120 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:77 1818  118 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:14 1818  419 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:78 1819  136 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:79 1820  127 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:80 1821  109 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:81 1822  145 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:82 1823  125 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:83 1824  115 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:84 1825  135 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:85 1826  140 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:86 1827  111 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:87 1828  111 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:88 1829  104 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:2 1831  100 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:3 1832  82 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:4 1833  95 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:5 1834  73 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:6 1835  79 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:7 1836  81 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:8 1837  85 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:9 1838  79 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:10 1839  100 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:11 1840  93 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:12 1841  88 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:13 1842  91 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:14 1843  88 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:15 1844  101 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:16 1845  116 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:17 1846  94 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:18 1847  88 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:19 1848  93 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:20 1849  101 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:22 1850  116 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:23 1851  96 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:24 1852  97 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:25 1853  117 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:26 1854  109 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:27 1855  120 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:28 1856  124 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:29 1857  123 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:30 1858  107 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:31 1859  114 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:32 1860  82 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:33 1861  84 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:34 1862  112 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:35 1863  84 SEK
Hallens tingslags häradsrätt F:3 1863    50 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:36 1864  83 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:37 1865  125 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:38 1866  105 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:39 1867  127 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:40 1868  114 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:41 1869  117 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:42 1870  124 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:43 1871  127 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:44 1872  162 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:45 1873  195 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:46 1874  153 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:47 1875  136 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:48 1876  116 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:49 1877  82 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:50 1878  101 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:51 1879  83 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:52 1880  116 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:53 1881  105 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:54 1882  78 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:55 1883  70 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:56 1884  95 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:57 1885  122 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:58 1886  119 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:59 1887  100 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:60 1888  105 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:61 1889  116 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:62 1890  101 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:63 1891  120 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:64 1892  129 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:65 1893  109 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:66 1894  119 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:67 1895  111 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:68 1896  105 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:69 1897  120 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:70 1898  109 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:71 1899  124 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:72 1900  124 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:73 1901  87 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:74 1902  99 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:75 1903  98 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:76 1904  145 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:77 1905  112 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:78 1906  102 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:79 1907  96 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:80 1908  100 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:81 1909  117 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:82 1910  109 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:83 1911  113 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:84 1912  113 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:85 1913  115 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:86 1914  112 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:87 1915  121 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:88 1916  97 SEK
Estate inventory registers
Hallens tingslags häradsrätt BouReg:1 1741 - 1849    76 SEK
Hallens tingslags häradsrätt BouReg:2 1850 - 1916    69 SEK
Remaining documents
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:1 1742  54 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:2 1743  60 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:3 1744  42 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AIII:1 1744 - 1792    211 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:22 1763  61 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AIII:2 1763 - 1880    246 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:23 1764  63 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:27 1768  82 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:28 1769  81 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:29 1770  91 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:9 1771  344 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:53 1794  97 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:54 1795  110 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:55 1796  112 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:56 1797  105 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:57 1798  108 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:58 1799  106 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:59 1800  97 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:60 1801  87 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AIII:3 1801 - 1876    274 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:61 1802  111 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:62 1803  96 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:63 1804  111 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:64 1805  124 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:65 1806  106 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:66 1807  96 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:67 1808  124 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:68 1809  128 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:69 1810  117 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:69 1810  183 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:1a 1810    53 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:70 1811  95 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:71 1812  100 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:72 1813  167 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:73 1814  138 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:74 1815  120 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:75 1816  121 SEK
Hallens tingslags häradsrätt G:1 1816 - 1869    419 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:76 1817  120 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:77 1818  118 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:14 1818  419 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:78 1819  136 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:79 1820  127 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:80 1821  109 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:81 1822  145 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:82 1823  125 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:83 1824  115 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:84 1825  135 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:85 1826  140 SEK
Hallens tingslags häradsrätt H:1 1826 - 1879    412 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:86 1827  111 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:87 1828  111 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:88 1829  104 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:1b 1830    57 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:2 1831    100 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:3 1832    82 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:4 1833    95 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:5 1834    73 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:6 1835    79 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:7 1836    81 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:8 1837    85 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:9 1838    79 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:10 1839    100 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:11 1840    93 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:12 1841    88 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:13 1842    91 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:14 1843    88 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:15 1844    101 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:16 1845    116 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:17 1846    94 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:18 1847    88 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:19 1848    93 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:20 1849    101 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:22 1850    116 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:23 1851    96 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:24 1852    97 SEK
See: Södra Jämtlands domsaga DI:1 1852 - 1873  145 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:25 1853    117 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:26 1854    109 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:27 1855    120 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:28 1856    124 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:21 1856 - 1864    42 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:29 1857    123 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:30 1858    107 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:31 1859    114 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:32 1860    82 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:33 1861    84 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:34 1862    112 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:35 1863    84 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:36 1864    83 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:37 1865    125 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:38 1866    105 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:39 1867    127 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:40 1868    114 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:41 1869    117 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:42 1870    124 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:43 1871    127 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:44 1872    162 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:45 1873    195 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:46 1874    153 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:47 1875    136 SEK
Hallens tingslags häradsrätt CIIIb:1 1875 - 1942    181 SEK
Hallens tingslags häradsrätt CIIIb:2 1875 - 1942    108 SEK
Hallens tingslags häradsrätt CIIIb:3 1875 - 1942    128 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:48 1876    116 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:49 1877    82 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:50 1878    101 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:51 1879    83 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:52 1880    116 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:53 1881    105 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:54 1882    78 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:55 1883    70 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:56 1884    95 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:57 1885    122 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:58 1886    119 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:59 1887    100 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:60 1888    105 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:61 1889    116 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:62 1890    101 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:63 1891    120 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:64 1892    129 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:65 1893    109 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:66 1894    119 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:67 1895    111 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:68 1896    105 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:69 1897    120 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:70 1898    109 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:71 1899    124 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:72 1900    124 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:73 1901    87 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:74 1902    99 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:75 1903    98 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:76 1904    145 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:77 1905    112 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:78 1906    102 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:79 1907    96 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:80 1908    100 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:81 1909    117 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:82 1910    109 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:83 1911    113 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:84 1912    113 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:85 1913    115 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:86 1914    112 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:87 1915    121 SEK
Hallens tingslags häradsrätt AII:88 1916    97 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program