Jämtlands domsagas häradsrätt

Jämtlands domsagas häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
Information1621-1741 (1793).
Se Landskontoret GXIV:24!
Se vederbörande tingslags häradsrätts arkiv angående tiden efter 1740 resp. 1793!
Se i övrigt inledningen till Domsago- och häradsrättsarkiven!


Se AIIa och AIIb i denna serie angående den delning av domsagan, som nedan omtalas.

Jämtland och Härjedalen utgjorde till 1811 en domsaga, bestående av ett flertal tingslag med var och en sin häradsrätt. Under åren 1768-1775 voro dock de båda landskapen delade i två jurisdiktioner, här kallade Jämtlands och Härjedalens jurisdiktioner.

Till 1740 sammanhöllos i regel dessa tingslags häradsrättsarkiv i ett arkiv, domsagans häradsrättsarkiv, men från 1740 har varje tingslag sitt arkiv. Småprotokollen äro dock förenade i en serie för hela domsagan ända till 1793.
Kommissorialrätten.
NADSE/ÖLA/10822
Volume from Jämtlands domsagas häradsrätt
  Court records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:63 1600 - 1700    54 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:1 1621 - 1628    205 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:2 1634 - 1643    168 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:3 1647 - 1653    217 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:4 1654 - 1660    155 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:5 1661 - 1665    238 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:6 1666 - 1668    199 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:7 1669 - 1670    174 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:8 1678 - 1680    231 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:9 1681 - 1682    227 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:10 1683 - 1684    221 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:11 1685 - 1686    201 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:12 1687 - 1688    247 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:13 1689 - 1690    242 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:14 1691    205 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:15a 1694    213 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:15b 1694    34 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:16 1695    143 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:17a 1696    148 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:17b 1696    240 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:18 1697    247 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:19a 1698    226 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:19b 1698    183 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:20a 1699    184 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:20b 1699    225 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:21a 1700    196 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:21b 1700    226 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:22a 1701    220 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:22b 1701    211 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:23a 1702    217 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:23b 1702    258 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:24a 1703    214 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:24b 1703    209 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:25a 1704    201 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:25b 1704    222 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:26a 1705    213 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:26b 1705    258 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:27a 1706    191 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:27b 1706    249 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:28a 1707    188 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:28b 1707    228 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:29a 1708    167 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:29b 1708    202 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:30a 1709    171 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:30b 1709    221 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:31 1710    261 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:32 1711    297 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:33a 1712    192 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:33b 1712    233 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:34 1713    282 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:35 1714    298 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:36 1715    292 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:37 1716    316 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:38 1717    264 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:39 1718    273 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:40 1719    298 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:41 1720    309 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:42 1721    341 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:43 1722    385 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:44 1723    362 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:45a 1724    201 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:45b 1724    277 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:46 1725    315 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:47 1726    327 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:48a 1727    194 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:48b 1727    185 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:49 1728    310 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:50a 1729    214 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:50b 1729    184 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:51a 1730    255 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:51b 1730    270 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:52a 1731    202 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:52b 1731    203 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:53a 1732    204 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:53b 1732    278 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:54a 1733    232 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:54b 1733    231 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:55a 1734    219 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:55b 1734    222 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:56 1735    310 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:57a 1736    252 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:57b 1736    276 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:58a 1737    365 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:58b 1737    253 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:59a 1738    268 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:59b 1738    247 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:60a 1739    252 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:60b 1739    289 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:61a 1740    306 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:61b 1740    267 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:62a 1741    112 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AI:62b 1741    132 SEK
Remaining documents
Jämtlands domsagas häradsrätt G:1 1661 - 1719    231 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:1 1692 - 1694    97 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:2 1702 - 1707    84 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:3 1705 - 1733    199 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:4 1711 - 1774    144 SEK
See: Hammerdals tingslags häradsrätt AIII:1 1717  438 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt G:2 1720 - 1736    178 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt G:3 1722    33 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt G:6 1725 - 1738    151 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt G:5 1730 - 1737    79 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:5 1739    148 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt G:4 1739 - 1766    57 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:1 1745 - 1746    52 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:2 1746  315 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:2 1747    48 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:3 1748    62 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:4 1749    39 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:5 1749    48 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:6 1750    60 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:7 1751    58 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:8 1752    60 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:9 1753    66 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:10 1754    78 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:11 1755    82 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:12 1756    115 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:13 1757    103 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:14 1757 - 1758    112 SEK
See: Lits tingslags häradsrätt AI:6 1759  160 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:15 1759    115 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:4 1759 - 1764  283 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:16 1760    102 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:17a 1761    79 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:17b 1761    38 SEK
See: Hede tingslags häradsrätt AI:4 1761 - 1764  210 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:6b 1762  64 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:18 1762    114 SEK
See: Lits tingslags häradsrätt AI:9 1763  231 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:6a 1763  272 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:22 1763  93 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:22 1763  61 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:22 1763  80 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:22 1763  106 SEK
See: Sunne tingslags häradsrätt AI:19 1763  125 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:19 1763    85 SEK
See: Hammerdals tingslags häradsrätt AI:6 1763 - 1770  373 SEK
See: Rödöns tingslags häradsrätt AI:12 1764  209 SEK
See: Brunflo tingslags häradsrätt AI:24 1764  121 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:23 1764  63 SEK
See: Undersåkers tingslags häradsrätt AI:23 1764  81 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:23 1764  90 SEK
See: Sunne tingslags häradsrätt AI:20 1764  156 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:23 1764  76 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:20 1764    133 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:7 1764 - 1767  258 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:21 1765    122 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:22 1766    140 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:23 1767    168 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:5 1767 - 1770  290 SEK
See: Hede tingslags häradsrätt AI:5 1767 - 1771  172 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:27 1768  96 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:27 1768  82 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:24 1768    159 SEK
See: Sunne tingslags häradsrätt AI:21 1768 - 1769  124 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:8 1768 - 1770  334 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AIa:9 1768 - 1771  344 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:28 1769  115 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:28 1769  81 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:1 1769    95 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:29 1770  109 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AI:29 1770  91 SEK
See: Sunne tingslags häradsrätt AI:22 1770  103 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:2 1770    117 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:30 1771  109 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:3 1771    162 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:9 1771 - 1774    61 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIb:3 1771 - 1775    74 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:4 1772    113 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIb:1 1772 - 1773    243 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:5 1773    57 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:6 1773    93 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:7 1774    63 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIa:8 1774    76 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIIb:2 1774 - 1775    164 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:25 1775    178 SEK
See: Rödöns tingslags häradsrätt AI:18 1775 - 1776  191 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:26 1776    193 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:6 1776 - 1778    196 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:27 1777    157 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:8 1778  378 SEK
See: Brunflo tingslags häradsrätt AI:38 1778  262 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:28 1778    150 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:29 1779    151 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AIII:7 1779 - 1796    190 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:30 1780    165 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:31 1781    162 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:32 1782    182 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:33a 1783    165 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:33b 1783    67 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:34 1784    232 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:35 1785    177 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:36 1786    217 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:37 1787    205 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:38 1788    196 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:39 1789    195 SEK
See: Hede tingslags häradsrätt AI:12 1790  183 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:40a 1790    55 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:40b 1790    86 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:11 1791  342 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:41a 1791    159 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:41b 1791    45 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:42 1792    179 SEK
Jämtlands domsagas häradsrätt AII:43 1793    168 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program