Lits tingslags häradsrätt

Lits tingslags häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationLits tingslag omfattar socknarna Föllinge, Hotagen, Häggenås, Kyrkås, Laxsjö och Lit. Tingslaget tillhörde 1811-1879 Norra Jämtlands domsaga och tillhör alltsedan 1879 Jämtlands norra domsaga.
Enl. k. brev 1908-07-31 och 1912-04-12 sammanslogs Lits och Rödöns tingslag fr.o.m. 1912-09-01. (Länsk. A 70/1912).
För tiden efter 1912-09-01 se Lits och Rödöns tingslags häradsrätts arkiv!
NADSE/ÖLA/10824
Volume from Lits tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Jämtlands domsagas häradsrätt - 1741   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
Lits tingslags häradsrätt AI:1 1741 - 1745    205 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:2 1746 - 1748    164 SEK
See: Hammerdals tingslags häradsrätt AI:2 1749  200 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:3 1749 - 1752    225 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:4 1753 - 1755    211 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:5 1756 - 1757    186 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:6 1758 - 1759    160 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:7 1760 - 1761    145 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:8 1762    63 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:9 1763 - 1767    231 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:10 1768    63 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:11 1769 - 1772    159 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:12 1773    58 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:13 1774 - 1777    207 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:14 1777    58 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:15 1778 - 1779    177 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:16 1780 - 1782    214 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:17 1783 - 1785    223 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:18 1786 - 1789    245 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:19 1790    60 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:20 1791 - 1795    220 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:21 1796 - 1799    204 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:22 1800 - 1802    211 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:23 1803 - 1805    166 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:24 1806 - 1807    217 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:25 1809 - 1810    138 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:26a 1811    79 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:26b 1811    69 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:27 1812 - 1813    204 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:28 1814    89 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:29 1815 - 1816    162 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:162 1816    34 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:30 1817 - 1819    171 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:31 1820 - 1822    189 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:32 1823 - 1824    131 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:33 1825    90 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:34 1826 - 1827    142 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:35 1828 - 1829    148 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:36 1830 - 1831    112 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:37 1832    79 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:38 1833 - 1834    114 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:39 1835 - 1836    147 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:40 1837    89 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:41 1838    100 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:42 1839    123 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:43 1840    96 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:44 1841 - 1842    153 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:45 1843    121 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:46 1844    117 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:47 1845    151 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:48 1846    223 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:49 1847    228 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:50 1848    102 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:51 1848    141 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:52 1849    115 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:53 1849    147 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:54 1850    95 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:55 1850    116 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:56 1851    125 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:57 1851    93 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:58 1852    102 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:59 1852    80 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:60 1853    123 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:61 1853    111 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:62 1854    106 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:63 1854    106 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:64 1855    153 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:65 1855    118 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:66 1856    109 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:67 1856    117 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:68 1857    208 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:69 1857    126 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:70 1858    169 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:71 1858    105 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:72 1859    127 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:73 1859    99 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:74 1860    99 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:75 1860    106 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:114 1880    206 SEK
Lits tingslags häradsrätt AI:115 1880    236 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Lits tingslags häradsrätt F:1 1741 - 1799    321 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:16 1784    46 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:2 1800 - 1814    300 SEK
See: Lits tingslags häradsrätt AI:25 1809 - 1810  138 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:3 1815 - 1829    333 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:4 1830 - 1839    301 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:5 1840 - 1849    320 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:6 1850 - 1859    325 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:7 1860 - 1869    343 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:8 1870 - 1879    428 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:9 1880 - 1889    489 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:10 1890 - 1894    450 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:11 1895 - 1897    343 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:12 1897 - 1899    355 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:13 1900 - 1903    547 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:14 1904 - 1907    440 SEK
Lits tingslags häradsrätt F:15 1908 - 1912    452 SEK
Estate inventory registers
Lits tingslags häradsrätt BouReg:1 1741 - 1899    156 SEK
Lits tingslags häradsrätt BouReg:2 1900 - 1912    75 SEK
Remaining documents
Lits tingslags häradsrätt AIII:2 1741 - 1797    304 SEK
See: Lits tingslags häradsrätt AI:1 1745  205 SEK
See: Lits tingslags häradsrätt AI:2 1746  164 SEK
See: Lits tingslags häradsrätt G:1 1752 - 1772  333 SEK
Lits tingslags häradsrätt AIII:1a 1758 - 1876    341 SEK
See: Lits tingslags häradsrätt AI:6 1759  160 SEK
See: Lits tingslags häradsrätt AI:9 1763 - 1764  231 SEK
Lits tingslags häradsrätt G:1 1763 - 1852    333 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:1 1794 - 1799    100 SEK
See: Lits tingslags häradsrätt AI:21 1796  204 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:2 1800 - 1805    112 SEK
Lits tingslags häradsrätt AIII:3 1800 - 1890    360 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:3 1806 - 1811    156 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:4 1812 - 1814    88 SEK
See: Norra Jämtlands domsaga B:1 1812 - 1842  46 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:5 1815 - 1819    103 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:6 1820 - 1821    63 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:7 1822 - 1823    61 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:8 1824 - 1830    128 SEK
Lits tingslags häradsrätt H:1 1825 - 1850    196 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:9 1831 - 1837    154 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:10 1838 - 1841    128 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:11 1842    66 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:12 1843    69 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:13 1844    67 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:14 1845    94 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:15 1846    96 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:16 1847 - 1848    177 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:17 1849 - 1850    161 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:18 1851 - 1852    144 SEK
Lits tingslags häradsrätt H:2 1851 - 1864    261 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:19 1853 - 1854    199 SEK
Lits tingslags häradsrätt G:2 1853 - 1857    481 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:20 1855 - 1856    286 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:21 1857 - 1858    247 SEK
Lits tingslags häradsrätt G:3 1858 - 1863    402 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:22 1859 - 1860    243 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:1 1875 - 1941  276 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:2 1875 - 1941  223 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:3 1875 - 1941  189 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:6 1875 - 1941  214 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:7 1875 - 1941  216 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:8 1875 - 1941  213 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:9 1875 - 1941  213 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:10 1875 - 1941  97 SEK
Lits tingslags häradsrätt AIII:1b 1876 - 1890    284 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:55 1901    183 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:56 1902    199 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:57 1903    243 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:58 1904    220 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:59 1905    260 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:60 1906    207 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:61 1907    223 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:62 1908    243 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:63 1909    206 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:64 1910    217 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:65 1911    245 SEK
Lits tingslags häradsrätt AII:66 1912    129 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program