Offerdals tingslags häradsrätt

Offerdals tingslags häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationOfferdals tingslag omfattar socknarna Offerdal, Mattmar och Alsen. Tingslaget tillhörde 1811-1878 Norra Jämtlands domsaga och tillhör alltsedan 1879 Jämtlands västra domsaga.

Enl. k. förordningen 1915-04-10 sammanslogs fr.o.m. 1916-08-25 (enl. k. kung. 1919-01-28, Sv.F.S. 12/1916) Offerdals tingslag med Undersåkers tingslag till Undersåkers och Offerdals tingslag. Fr.o.m. 1940-01-01 är detta tingslag sammanlagt med Sunne, Ovikens och Hallens tingslag, varefter Jämtlands västra domsaga består av ett tingslag (Jämtlands västra domsagas häradsrätt).

För tiden efter ht 1916 se Undersåkers och Offerdals tingslags häradsrätts arkiv.
NADSE/ÖLA/10826
Volume from Offerdals tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AI:62a 1741  112 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:1 1741 - 1742    122 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:2 1743    79 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:3 1744    88 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:4 1745    78 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:5 1746    66 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:6 1747    79 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:7 1748    85 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:8 1749    98 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:9 1750    83 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:10 1751    100 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:11 1752    100 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:12 1753    102 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:13 1754    103 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:14 1755    92 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:15 1756    98 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:16 1757    118 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:17 1758    104 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:18 1759    111 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:19 1760    85 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:20 1761    70 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:21 1762    81 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:22 1763    106 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:23 1764    90 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:24 1765    76 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:25 1766    71 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:26 1767    90 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:27 1768    100 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:28 1769    63 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:29 1770    88 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:30 1771    78 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:31 1772    84 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:32 1773    84 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:33 1774    87 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:34 1775    99 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:35 1776    134 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:36 1777    126 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:37 1778    111 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:38 1779    141 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:39 1780    133 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:40 1781    123 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:41 1782    138 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:42 1783    168 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:43 1784    126 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:44 1785    116 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:45 1786    117 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:46 1787    105 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:47 1788    96 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:48 1789    88 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:49 1790    86 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:50 1791    74 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:51 1792    87 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:52 1793    83 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:53 1794    87 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:54 1795    99 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:55 1796    102 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:56 1797    121 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:57 1798    114 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:58 1799    118 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:59 1800    124 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:60 1801    89 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:61 1802    102 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:62 1803    114 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:63 1804    107 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:64 1805    96 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:65 1806    95 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:66 1807    80 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:67 1808    133 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:68 1809    92 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AIb:1 1809 - 1812    74 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:69 1810    112 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:70a 1811    73 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:70b 1811    52 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:71 1812    117 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:72 1813    93 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:73 1814    59 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:74 1815    71 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:75 1817    78 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:76 1818    80 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:77 1819    83 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:78 1820    73 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:79 1821    61 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:80 1822    70 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:81 1823    66 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:82 1824    67 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:83 1825    84 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:84 1826    72 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:85 1827    70 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:86 1828    83 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:87 1829    76 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:88 1830    81 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:89 1831    73 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:90 1832    76 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:91 1833    69 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:92 1834    85 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:93 1835    70 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:94 1836    64 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:95a 1837    75 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:95b 1837 - 1838    94 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:96 1839    105 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:97 1839    65 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:98 1840    93 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:99 1841    87 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:100 1842    112 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:101 1843    98 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:102 1844    88 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:103 1845    79 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:104 1846    102 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:105 1847    124 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:106 1848    83 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:107 1848    87 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:108 1849    88 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:109 1849    105 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:110 1850    130 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:111 1850    98 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:112 1851    106 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:113 1851    91 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:114 1852    67 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:115 1852    71 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:116 1853    69 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:117 1853    119 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:118 1854    73 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:119 1854    80 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:120 1855    65 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:121 1855    83 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:122 1856    79 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:123 1856    93 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:124 1857    95 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:125 1857    112 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:126 1858    73 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:127 1858    78 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:128 1859    64 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:129 1859    82 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:130 1860    124 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AI:131 1860    84 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Offerdals tingslags häradsrätt F:1 1740 - 1768    217 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt F:2 1769 - 1780    220 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt F:3 1781 - 1909    202 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt F:4 1782 - 1789    246 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt F:5 1790 - 1800    267 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt F:6 1801 - 1817    205 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:62 1803  114 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:63 1804  107 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:2 1812  81 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:3 1813  121 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:4 1814  80 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:5 1815  67 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:6 1816  67 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:7 1817 - 1818  62 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:8 1819  75 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:9 1820  58 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:10 1821  70 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:11 1822  71 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:12 1823  51 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:13 1824  63 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:14 1825  62 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:15 1826  58 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:16 1827  76 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:17 1828  73 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:18 1829  88 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:19 1830  82 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:20 1831  80 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:21 1832  101 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:22 1833  91 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:23 1834  88 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:24 1835  82 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:25 1836  79 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:26 1837  86 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:27 1838  96 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:28 1839  70 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:29 1840  99 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:30 1841  82 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:31 1842  82 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:32 1843  89 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:33 1844  86 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:34 1845  95 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:35 1846  87 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:36 1847  177 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:37 1848  174 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:38 1849  103 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt F:7 1849 - 1855    272 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt F:8 1856 - 1860    283 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt F:9 1861 - 1865    271 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt F:10 1866 - 1870    275 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt F:11 1871 - 1878    441 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:68 1879  180 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:69 1880  204 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:70 1881  200 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:71 1882  172 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:72 1883  204 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:73 1884  232 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:74 1885  222 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:75 1886  213 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:76 1887  204 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:77 1888  245 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:78 1889  201 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:79 1890  262 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:80 1891  251 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:81 1892  253 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:82 1893  192 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:83 1894  243 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:84 1895  219 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:85 1896  214 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:86 1897  220 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:87 1898  233 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:88 1899  259 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:89 1900  250 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:90 1901  240 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:91 1902  210 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:92 1903  255 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:93 1904  229 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:94 1905  292 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:95 1906  238 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:96 1907  272 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:97 1908  289 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:98 1909  214 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:99 1910  199 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:100 1911  260 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:101 1912  132 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:102 1912  121 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:103 1913  201 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:104 1914  193 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:105 1915  205 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AII:106 1916  144 SEK
Estate inventory registers
Offerdals tingslags häradsrätt BouReg:1 1740 - 1878    137 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt BouReg:2 1878 - 1916    103 SEK
Remaining documents
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:1 1741 - 1742  122 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:2 1743  79 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AIII:1 1743 - 1782    202 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:3 1744  88 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:4 1745  78 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:5 1746  66 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AIII:2 1753 - 1840    220 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:22 1763  106 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:23 1764  90 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt G:1 1769 - 1854    466 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AIII:3 1783 - 1875    315 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:49 1790  86 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt H:1 1790 - 1845    409 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:53 1794  87 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:54 1795  99 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:55 1796  102 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:56 1797  121 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:57 1798  114 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:58 1799  118 SEK
See: Sunne tingslags häradsrätt AI:51 1799  83 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:59 1800  124 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:60 1801  89 SEK
See: Sunne tingslags häradsrätt AI:53 1801  111 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:61 1802  102 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:62 1803  114 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:63 1804  107 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:64 1805  96 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:65 1806  95 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:66 1807  80 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:67 1808  133 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:68 1809  92 SEK
See: Offerdals tingslags häradsrätt AI:69 1810  112 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:1 1811    66 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:2 1812    81 SEK
See: Norra Jämtlands domsaga B:1 1812 - 1842  46 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:3 1813    121 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:4 1814    80 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:5 1815    67 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:6 1816    67 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:7 1817 - 1818    62 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:8 1819    75 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:9 1820    58 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:10 1821    70 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:11 1822    71 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:12 1823    51 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:13 1824    63 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:14 1825    62 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:15 1826    58 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:16 1827    76 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:17 1828    73 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:18 1829    88 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:19 1830    82 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:20 1831    80 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:21 1832    101 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:22 1833    91 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:23 1834    88 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:24 1835    82 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:25 1836    79 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:26 1837    86 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:27 1838    96 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:28 1839    70 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:29 1840    99 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:30 1841    82 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:31 1842    82 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AIII:4 1842 - 1878    349 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:32 1843    89 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:33 1844    86 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:34 1845    95 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:35 1846    87 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:36 1847    177 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:37 1848    174 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:38 1849    103 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt H:2 1849    342 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt H:3 1850    272 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt H:4 1851 - 1859    439 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt G:2 1855 - 1863    436 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt G:3 1855 - 1864    56 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:50 1861    114 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:51 1862    123 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:52 1863    139 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:53 1864    137 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:54 1865    106 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:55 1866    110 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:56 1867    121 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:57 1868    127 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:58 1869    151 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:59 1870    136 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:60 1871    138 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:61 1872    207 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:62 1873    209 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:63 1874    174 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:64 1875    136 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt CIIIb:1 1875 - 1949    249 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt CIIIb:2 1875 - 1949    245 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt CIIIb:3 1875 - 1949    244 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt CIIIb:4 1875 - 1949    213 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt CIIIb:5 1875 - 1949    133 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:65 1876    152 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:66 1877    127 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:67 1878    135 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:68 1879    180 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:69 1880    204 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:70 1881    200 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:71 1882    172 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:72 1883    204 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:73 1884    232 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:74 1885    222 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:75 1886    213 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:76 1887    204 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:77 1888    245 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:78 1889    201 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:79 1890    262 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:80 1891    251 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:81 1892    253 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:82 1893    192 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:83 1894    243 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:84 1895    219 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:85 1896    214 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:86 1897    220 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:87 1898    233 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:88 1899    259 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:89 1900    250 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:90 1901    240 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:91 1902    210 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:92 1903    255 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:93 1904    229 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:94 1905    292 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:95 1906    238 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:96 1907    272 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:97 1908    289 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:98 1909    214 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:99 1910    199 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:100 1911    260 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:101 1912    132 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:102 1912    121 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:103 1913    201 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:104 1914    193 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:105 1915    205 SEK
Offerdals tingslags häradsrätt AII:106 1916    144 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program