Ovikens tingslags häradsrätt

Ovikens tingslags häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationOvikens tgl. omfattade socknarna Oviken, Myssjö och Hackås t.o.m. år 1875, då Hackås överfördes till det då nybildade Hackås och Näs tgl. (numera i Jämtlands östra domsaga), och tillhörde 1811-1878 Södra Jämtlands domsaga och tillhör fr.o.m. 1879 Jämtlands västra domsaga.

Enl. k. förordning 1915-04-10 sammanslogs fr.o.m. 1916-08-25 (enl. k. kung. 1916-01-28, S.F.S. 12/1916) Ovikens tgl. med Sunne tgl. och Hallens tgl. till Sunne, Ovikens och Hallens tgl. - Fr.o.m. 1940-01-01 sammanslogs detta tgl. med Undersåkers och Offerdals tgl., varefter Jämtlands västra domsaga består av ett tgl. (Jämtlands västra domsagas häradsrätt).

För tiden efter 1916-08-25 se Sunne, Ovikens och Hallens tingslags häradsrätts arkiv.

Anm.: Över urtima ting, syner och andra extra förrättningar samt bouppteckningar finns särskilda register.
NADSE/ÖLA/10827
Volume from Ovikens tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
Ovikens tingslags häradsrätt AI:1 1742    83 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:2 1743    87 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:3 1744    96 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:4 1745    81 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:5 1746    81 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:6 1747    106 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:7 1748    132 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:8 1749    108 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:9 1750    114 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:10 1751    108 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:11 1752    100 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:12 1753    96 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:13 1754    93 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:14 1755    105 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:15 1756    120 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:16 1757    91 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:17 1758    88 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:18 1759    99 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:19 1760    94 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:20 1761    66 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:21 1762    86 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:22 1763    93 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:23 1764    76 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:24 1765    69 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:25 1766    58 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:26 1767    62 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:27 1768    96 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:28 1769    115 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:29 1770    109 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:30 1771    109 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:31 1772    148 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:32 1773    132 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:33 1774    137 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:34 1775    124 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:35 1776    115 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:36 1777    88 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:37 1778    56 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:38 1779    103 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:39 1780    102 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:40 1781    118 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:41 1782    111 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:42 1783    125 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:43 1784    127 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:44 1785    112 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:45 1786    109 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:46 1787    84 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:47 1788    85 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:48 1789    73 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:49 1790    91 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:50 1791    79 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:51 1792    69 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:52 1793    75 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:53 1794    105 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:54 1795    134 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:55 1796    126 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:56 1797    117 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:57 1798    127 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:58 1799    132 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:59 1800    151 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:60 1801    112 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:61 1802    139 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:62 1803    107 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:63 1804    89 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:64 1805    132 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:65 1806    146 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:66 1807    114 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:67 1808    112 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:68 1809    173 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:69 1810    183 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:70 1811    153 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:71 1812    147 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:72 1813    194 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:73 1814    150 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:74 1815    113 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:75 1816    117 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:76 1817    151 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:77 1818    146 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:78 1819    152 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:79 1820    137 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:80 1821    170 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:81 1822    218 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:82 1823    141 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:83 1824    154 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:84 1825    138 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:85 1826    151 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:86 1827    127 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:87 1828    124 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:88 1829    150 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:89 1830    79 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:90 1831    82 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:91 1832    83 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:92 1833    83 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:93 1834    75 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:94 1834    76 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:95 1835    51 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:96 1835    72 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:97 1836    57 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:98 1836    70 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:99 1837    64 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:100 1837    70 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:101 1838    61 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:102 1838    71 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:103 1839    66 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:104 1839    76 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:105 1840    76 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:106 1840    83 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:107 1841    77 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:108 1841    108 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:109 1842    88 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:110 1842    81 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:111 1843    64 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:112 1843    99 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:113 1844    130 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:114 1845    109 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:115 1846    127 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:116 1847    141 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:117 1848    81 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:118 1848    82 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:119 1849    82 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:120 1849    73 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:121 1850    118 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:122 1850    117 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:123 1851    116 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:124 1851    97 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:125 1852    145 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:126 1852    109 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:127 1853    115 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:128 1853    128 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:129 1854    103 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:130 1854    101 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:131 1855    88 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:132 1855    116 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:133 1856    117 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:134 1856    71 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:135 1857    117 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:136 1857    115 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:137 1858    79 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:138 1858    88 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:139 1859    95 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:140 1859    108 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:141 1860    114 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:142 1860    111 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:174 1888    225 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AI:175 1889    307 SEK
Inventory of the estate
Ovikens tingslags häradsrätt F:1 1736 - 1775    262 SEK
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:27 1768  96 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:28 1769  115 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:29 1770  109 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:30 1771  109 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt F:2 1776 - 1785    302 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt F:3 1786 - 1793    225 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:53 1794  105 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:54 1795  134 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:55 1796  126 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:56 1797  117 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:57 1798  127 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:58 1799  132 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:59 1800  151 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:60 1801  112 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:61 1802  139 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:62 1803  107 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:63 1804  89 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:64 1805  132 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:65 1806  146 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:66 1807  114 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:67 1808  112 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:68 1809  173 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:69 1810  183 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:70 1811  153 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:71 1812  147 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:72 1813  194 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:73 1814  150 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:74 1815  113 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:75 1816  117 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:76 1817  151 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:14 1818  419 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:77 1818  146 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:78 1819  152 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:79 1820  137 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:80 1821  170 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:81 1822  218 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:82 1823  141 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:83 1824  154 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:84 1825  138 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:85 1826  151 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:86 1827  127 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:87 1828  124 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:88 1829  150 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:1 1830  97 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:2 1831  90 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:3 1832  84 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:4 1833  100 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:5 1834  116 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:6 1835  99 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:7 1836  110 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:8 1837  99 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:9 1838  103 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:10 1839  143 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:11 1840  147 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:12 1841  150 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:13 1842  130 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:14 1843  123 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:15 1844  115 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:16 1845  148 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:17 1846  148 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:18 1847  118 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:19 1848  136 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:20 1849  151 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:21 1850  132 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:22 1851  178 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:23 1852  162 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:24 1853  162 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:25 1854  148 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:26 1855  171 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:27 1856  170 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:28 1857  178 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:29 1858  171 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:30 1859  178 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:31 1860  138 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:32 1861  164 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:33 1862  205 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:34 1863  153 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:35 1864  180 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:36 1865  217 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:37 1866  217 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:38 1867  193 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:39 1868  180 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:40 1869  207 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:41 1870  184 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:42 1871  183 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:43 1872  217 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:44 1873  246 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:45 1874  280 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:46 1875  229 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:47 1876  161 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:48 1877  101 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:49 1878  154 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:50 1879  108 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:51 1880  108 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:52 1881  141 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:53 1882  134 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:54 1883  106 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:55 1884  144 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:56 1885  186 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:57 1886  183 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:58 1887  136 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:59 1888  131 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:60 1889  166 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:61 1890  158 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:62 1891  136 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:63 1892  131 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:64 1893  159 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:65 1894  146 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:66 1895  133 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:67 1896  151 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:68 1897  132 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:69 1898  135 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:70 1899  168 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:71 1900  126 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:72 1901  126 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:73 1902  95 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:74 1903  151 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:75 1904  117 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:76 1905  150 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:77 1906  122 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:78 1907  118 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:79 1908  129 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:80 1909  151 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:81 1910  133 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:82 1911  138 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:83 1912  144 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:84 1913  127 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:85 1914  118 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:86 1915  116 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:87 1916  81 SEK
Estate inventory registers
Ovikens tingslags häradsrätt BouReg:1 1736 - 1885    115 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt BouReg:2 1850 - 1916    103 SEK
Remaining documents
Ovikens tingslags häradsrätt AIII:1 1741 - 1778    239 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:1 1742  83 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:2 1743  87 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:3 1744  96 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:4 1745  81 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:5 1746  81 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AIII:2 1751 - 1875    417 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:22 1763  93 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:23 1764  76 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:27 1768  96 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:28 1769  115 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:29 1770  109 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:30 1771  109 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AIII:3 1780 - 1866    264 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:53 1794  105 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:54 1795  134 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:55 1796  126 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:56 1797  117 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:57 1798  127 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:58 1799  132 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:59 1800  151 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:60 1801  112 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:61 1802  139 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:62 1803  107 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:63 1804  89 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:64 1805  132 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:65 1806  146 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:66 1807  114 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:67 1808  112 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:68 1809  173 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:69 1810  183 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:16 1810  321 SEK
See: Hallens tingslags häradsrätt AII:1a 1810  53 SEK
See: Svegs tingslags häradsrätt AII:1 1810  43 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:70 1811  153 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt G:1 1811 - 1867    385 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:71 1812  147 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:72 1813  194 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:73 1814  150 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:74 1815  113 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:75 1816  117 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:76 1817  151 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:77 1818  146 SEK
See: Bergs tingslags häradsrätt AIa:14 1818  419 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:78 1819  152 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:79 1820  137 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:80 1821  170 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:81 1822  218 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:82 1823  141 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:83 1824  154 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:84 1825  138 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:85 1826  151 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:86 1827  127 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:87 1828  124 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AI:88 1829  150 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:1 1830    97 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:2 1831    90 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:3 1832    84 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:4 1833    100 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:5 1834    116 SEK
See: Ovikens tingslags häradsrätt AII:5 1834  116 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:6 1835    99 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:7 1836    110 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:8 1837    99 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:9 1838    103 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:10 1839    143 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:11 1840    147 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:12 1841    150 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:13 1842    130 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:14 1843    123 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:15 1844    115 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:16 1845    148 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:17 1846    148 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:18 1847    118 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:19 1848    136 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:20 1849    151 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:21 1850    132 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:22 1851    178 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:23 1852    162 SEK
See: Södra Jämtlands domsaga DI:1 1852 - 1873  145 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:24 1853    162 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt H:1 1853 - 1869    705 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:25 1854    148 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:26 1855    171 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:27 1856    170 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:28 1857    178 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:29 1858    171 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:30 1859    178 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:31 1860    138 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:32 1861    164 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:33 1862    205 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:34 1863    153 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:35 1864    180 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AIIb:1 1864    39 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:36 1865    217 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:37 1866    217 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AIIb:2 1866 - 1875    235 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:38 1867    193 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:39 1868    180 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:40 1869    207 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:41 1870    184 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:42 1871    183 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:43 1872    217 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:44 1873    246 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:45 1874    280 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:46 1875    229 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt CIIIb:1 1875 - 1938    278 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt CIIIb:2 1875 - 1938    153 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt CIIIb:3 1875 - 1938    114 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:47 1876    161 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:48 1877    101 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:49 1878    154 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AIII:4 1878 - 1888    169 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:50 1879    108 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:51 1880    108 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:52 1881    141 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:53 1882    134 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:54 1883    106 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:55 1884    144 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:56 1885    186 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:57 1886    183 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:58 1887    136 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:59 1888    131 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:60 1889    166 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:61 1890    158 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:62 1891    136 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AIII:5 1891 - 1908    200 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:63 1892    131 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:64 1893    159 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:65 1894    146 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:66 1895    133 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:67 1896    151 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:68 1897    132 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:69 1898    135 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:70 1899    168 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:71 1900    126 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:72 1901    126 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:73 1902    95 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:74 1903    151 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:75 1904    117 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:76 1905    150 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:77 1906    122 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:78 1907    118 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:79 1908    129 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:80 1909    151 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:81 1910    133 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:82 1911    138 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:83 1912    144 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:84 1913    127 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:85 1914    118 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:86 1915    116 SEK
Ovikens tingslags häradsrätt AII:87 1916    81 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

88 055 261

More info about our color images

  CartStart the program