Rödöns tingslags häradsrätt

Rödöns tingslags häradsrätt in Jämtlands län
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationRödöns tingslag omfattar socknarna Aspås, Näskott, Rödön och Ås. Tingslaget tillhörde 1811-1878 Norra Jämtlands domsaga och tillhör sedan 1879 Jämtlands norra domsaga.
Enl. k.brev 1908-07-31 och 1912-04-12 sammanslogs Rödöns tingslag med Lits tingslag fr.o.m. 1912-09-01 (Länsk. A 70/1912).
För tiden efter 1912-09-01 se Lits och Rödöns tingslags häradsrättsarkiv.
NADSE/ÖLA/10831
Volume from Rödöns tingslags häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Jämtlands domsagas häradsrätt - 1740   
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Jämtlands län Okänt   
Rödöns tingslags häradsrätt AI:1 1741 - 1743    233 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:2 1744 - 1746    225 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:3 1747 - 1748    173 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:4 1749 - 1751    228 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:5 1752 - 1754    202 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:6 1755 - 1757    271 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:7 1758    112 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:8 1759 - 1760    95 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:9 1760    61 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:10 1761    60 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:11 1762    66 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:12 1763 - 1766    209 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:13 1767 - 1769    157 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:14 1770 - 1771    102 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:15 1772    48 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:16 1772    51 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:17 1773 - 1774    136 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:18 1775 - 1776    191 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:19 1777 - 1778    195 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:20 1779 - 1780    212 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:21 1781 - 1782    190 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:22 1783    132 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:23 1784    131 SEK
See: Jämtlands domsagas häradsrätt AII:35 1785  177 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:24 1785    99 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:25 1786 - 1787    153 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:26 1788 - 1789    142 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:27 1790 - 1792    187 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:28 1793 - 1796    216 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:29 1797 - 1799    184 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:30 1800 - 1802    172 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:31 1803 - 1805    153 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:32 1806 - 1807    127 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:33 1809 - 1810    128 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:34a 1811    57 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:34b 1811    78 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:35 1812 - 1813    177 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:36 1814 - 1818    206 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:37 1819    46 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:38 1819    64 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:39 1820 - 1823    156 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:40 1824 - 1826    147 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:41 1827 - 1829    192 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:42 1830 - 1832    154 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:43 1833 - 1836    173 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:44 1837 - 1839    157 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:45 1840 - 1841    122 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:46 1842 - 1844    147 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:47 1845 - 1847    174 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:48 1848    56 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:49 1848    75 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:50 1849    56 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:51 1849    78 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:52 1850    71 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:53 1850    69 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:54 1851    67 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:55 1851    83 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:56 1852    62 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:57 1852    57 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:58 1853    64 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:59 1853    66 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:60 1854    57 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:61 1854    86 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:62 1855    68 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:63 1855    78 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:64 1856    90 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:65 1856    82 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:66 1857    70 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:67 1857    89 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:68 1858    82 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:69 1858    72 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:70 1859    73 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:71 1859    108 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:72 1860    84 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AI:73 1860    78 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Rödöns tingslags häradsrätt F:1 1741 - 1779    258 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:2 1780 - 1791    311 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:3 1792 - 1807    366 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:4 1808 - 1819    323 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:5 1820 - 1829    294 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:6 1830 - 1839    304 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:7 1840 - 1849    339 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:8 1850 - 1859    310 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:9 1860 - 1869    302 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:10 1870 - 1879    336 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:11 1880 - 1889    381 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:12 1890 - 1894    318 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:13 1895 - 1899    331 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:14 1900 - 1905    342 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt F:15 1906 - 1912    362 SEK
Estate inventory registers
Rödöns tingslags häradsrätt BouReg:1 1741 - 1899    145 SEK
Remaining documents
See: Rödöns tingslags häradsrätt AI:1 1741 - 1743  233 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AIII:1 1741 - 1868    372 SEK
See: Rödöns tingslags häradsrätt AI:2 1744 - 1746  225 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AIII:2 1756 - 1889    614 SEK
See: Rödöns tingslags häradsrätt AI:12 1763 - 1764  209 SEK
See: Rödöns tingslags häradsrätt AI:18 1775  191 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:1 1794 - 1802    150 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt G:1 1800 - 1852    189 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:2 1803 - 1819    301 SEK
See: Norra Jämtlands domsaga B:1 1812 - 1842  46 SEK
See: Rödöns tingslags häradsrätt AI:38 1819  64 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:3 1820 - 1825    115 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:4 1826 - 1830    112 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:5 1831 - 1834    95 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:6 1835 - 1840    124 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:7 1841 - 1845    157 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:8 1846 - 1848    150 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt H:1 1846 - 1864    321 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:9 1849 - 1850    180 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:10 1851 - 1853    189 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt G:2 1853 - 1857    321 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:11 1854 - 1856    213 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:12 1857 - 1859    229 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt G:3 1858 - 1862    317 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:13 1860 - 1862    247 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:14 1863 - 1865    229 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:15 1866 - 1868    222 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:16 1869 - 1871    217 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:17 1872 - 1873    218 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:18 1874 - 1875    216 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:4 1875 - 1941  185 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:5 1875 - 1941  189 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:6 1875 - 1941  214 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:7 1875 - 1941  216 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:8 1875 - 1941  213 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:9 1875 - 1941  213 SEK
See: Lits och Rödöns tingslags häradsrätt CIIIb:10 1875 - 1941  97 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:19 1876 - 1878    266 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:20 1879 - 1880    252 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:21 1881 - 1882    223 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:22 1883 - 1884    266 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:23 1885 - 1886    297 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:24 1887 - 1888    290 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:25 1889    135 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:26 1890    173 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:27 1891    139 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:28 1892    116 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:29 1893    154 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:30 1894    121 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:31 1895    133 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:32 1896    129 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:33 1897    132 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:34 1898    139 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:35 1899    129 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:36 1900    143 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:37 1901    142 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:38 1902    152 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:39 1903    129 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:40 1904    132 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:41 1905    165 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:42 1906    186 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:43 1907    208 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:44 1908    173 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:45 1909    199 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:46 1910    177 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:47 1911    192 SEK
Rödöns tingslags häradsrätt AII:48 1912    100 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program